Välkommen till Barva!


Stiftelsen Barva Bygdegård

Stiftelsen Barva Bygdegård är den Stiftelse som förvaltar Barva Bygdegård.
Alla ledamöterna i stiftelsen måste vara bosatta i Barva socken.

Stiftelsens uppgifter:

  • Att bibehålla och förvalta bygdegården som samlingslokal.
  • Att hyra ut bygdegården för skäliga hyror till enskilda och föreningar.

Stiftelsen Barvagårdens ordförande är Bertil Zentio tel: 016-92007, 016-122549

Stiftelsen

Barvagården                    

erbjuder till uthyrning:


Barva-hallen
, max 750 personer
   

Barva bygdegård:
Framsidan med entrén Mot gården
  Stora salen, max 150 personer
  Lilla salen, max 50 personer
  Rum i källaren - Föreningslokalen, max 20 personer
 

Stora salen i Barva Bygdegård

Stora salen i Barva Bygdegård

Stora salen i Barva Bygdegård

Stora salen i Barva Bygdegård


Entren till bygdegården

Köket

Föreningslokalen, 1 trappa ned.

Föreningslokalen, 1 trappa ned.

Barva bygdegård efter gamla vykort

Vad kan man använda lokalerna till ?

Fira in det nya året! Vill du hyra bygdegården på nyårsafton ?

Danstillställningar, bröllop, högtidsdagar, konferenser, utställningar, auktioner, möten och sammanträden, gymnastik och motion, teater, spelmansstämmor och det är bara fantasin, som sätter gränser!


Telefon till bygdegården: 016-93028.

Upplysningar:  Solveig och Bo Björklund 016-93121
e-post: bo.bjorklund40@gmail.com

Stiftelsen Barvagårdens ordförande är Bertil Zentio tel: 016-92007, 016-122549
Avstånd: Eskilstuna-Barva bygdegård 25 km och Strängnäs-Barva bygdegård 20 km

Vill du komma till första sidan om Barva

Uppdaterat den 21 augusti  2018, webbmaster: Anne Ivarsson, ivarssonanne@gmail.com

http://www.barvabygden.se/stiftels.htm