Välkommen till Barva!

Stiftelsen Barvagården

Stiftelsen Barvagården är den Stiftelse som förvaltar Barva Bygdegård.
Alla ledamöterna i stiftelsen måste vara bosatta i Barva socken.

Stiftelsens uppgifter:

  • Att bibehålla och förvalta bygdegården som samlingslokal.
  • Att hyra ut bygdegården för skäliga hyror till enskilda och föreningar.

Stiftelsen Barvagårdens ordförande är Bertil Zentio tel: 016-92007, 070-5386813


Historia: Under folkskollärare Karl Axelsons ordförandeskap dryftades vid en offentlig diskussion i Hagaborg den 9 november 1930 frågan om uppförandet av ett bygdehem. En kommitté tillsattes. Försök gjordes att få tillstånd en avstyckning av kyrkans mark, men förgäves. Frågan om en bygdegård blev vilande några år. En förening, Barva bygdegård, hade emellertid bildats. År 1938 skänktes mark av Bondökna 1:1 och avstyckades tomten. En bygdegård uppfördes, benämnd Barvagården (eller Bondökna 1:2). Dess medel togs om hand av en stiftelse enligt stadgar, som fastställdes den 27 december 1948 (för stiftelsen Barvagården).

Stiftelsen

Barvagården                    

erbjuder till uthyrning:


Barva-hallen
, max 750 personer


Barva bygdegård:

Mot gården

Framsidan med entrén


  Stora salen, max 150 personer
     
   Köket
 
  Rum i källaren, max 30 personer   
 
Barva bygdegård efter gamla vykort

 


Vad kan man använda lokalerna till ?

Fira in det nya året! Vill du hyra bygdegården på nyårsafton ?

Danstillställningar, bröllop, högtidsdagar, konferenser, utställningar, auktioner, möten och sammanträden, gymnastik och motion, teater, spelmansstämmor och det är bara fantasin, som sätter gränser!


Vi firar naturligtvis midsommar i bygdegården!

Hembygdsföreningens museum finns inom området, värt att se!

 Telefon till bygdegården: 016-93028.
Upplysningar:  Solveig och Bo Björklund 016-93121
Stiftelsen Barvagårdens ordförande är Bertil Zentio tel: 016-92007, 070-5386813
e-post: barvagarden@tele2.se  eller Solveig och Bo Björklund
bo.bjorklund40@gmail.com
Avstånd: Eskilstuna-Barva bygdegård 25 km och Strängnäs-Barva bygdegård 20 km

Vill du komma till första sidan om Barva

Uppdaterat den 13  maj  2015, webbmaster: Anne Ivarsson, ivarssonanne@gmail.com

http://www.barvabygden.se/stiftels.htm