Välkommen till Barva!

Stiftelsen Barvagården

Stiftelsen Barvagården är den Stiftelse som förvaltar Barva Bygdegård. Alla ledamöterna i stiftelsen måste vara bosatta i Barva socken.

Stiftelsens uppgifter: Att bibehålla och förvalta bygdegården som samlingslokal.

  • Att hyra ut bygdegården för skäliga hyror till enskilda och föreningar.

Stiftelsen Barvagårdens ordförande är Bertil Zentio tel: 016-92007, 070-5386813


Historia: Under folkskollärare Karl Axelsons ordförandeskap dryftades vid en offentlig diskussion i Hagaborg den 9 november 1930 frågan om uppförandet av ett bygdehem. En kommitté tillsattes. Försök gjordes att få tillstånd en avstyckning av kyrkans mark, men förgäves. Frågan om en bygdegård blev vilande några år. En förening, Barva bygdegård, hade emellertid bildats. År 1938 skänktes mark av Bondökna 1:1 och avstyckades tomten. En bygdegård uppfördes, benämnd Barvagården (eller Bondökna 1:2). Dess medel togs om hand av en stiftelse enligt stadgar, som fastställdes den 27 december 1948 (för stiftelsen Barvagården).

Stiftelsen

Barvagården                    

  Telefon till bygdegården: 016-930 28 måndag fm.
Upplysningar:  Solveig och Bo Björklund 016-931 21  e-post: bo.bjorklund40@gmail.com
Stiftelsen Barvagårdens ordförande är Bertil Zentio tel: 016-92007, 070-5386813

Erbjuder till uthyrning:

Barva-hallen/danshallen, max 750 personer
Barva bygdegård:

Mot gården

Framsidan med entrén


  Stora salen, max 150 personer
     
   Köket
 
 
Föreningslokalen, max 30 personer
  
      
Barva bygdegård efter gamla vykort
Vad kan man använda lokalerna till?  
      Danstillställningar, bröllop, högtidsdagar, konferenser, utställningar, auktioner, möten, sammanträden och konferanser, gymnastik och motion, teater, spelmansstämmor och det är bara fantasin, som sätter gränser!

Vi firar naturligtvis midsommar i bygdegården!

Hembygdsföreningens museum finns inom området, värt att se!


Avstånd: Eskilstuna-Barva bygdegård 25 km och Strängnäs-Barva bygdegård 20 km

Vill du komma till första sidan om Barva

Uppdaterat den 11  maj  2017, webbmaster: Anne Ivarsson, ivarssonanne@gmail.com

http://www.barvabygden.se/stiftels.htm