Ingen kommer att göra något åt oss, och vill vi ha något gjort, får vi göra det själva och det vill vi!

..denna sten efter Toste(?) son (sin)......

Barva första kända runsten restes 1997 på en plats mitt emot kyrkan. Runstenfragmenten hittades 1991 vid Örleds såg, där nu motorvägen går fram.


Barva Kyrka


Barva Kyrkskola


Kyrkstallet vid kyrkan


Barva bygdegård


Danshallen vid Barva bygdegård


Barvabadet vid Örsundet.

Om Barva och om Barva Framtid

Barva är en gammal bygd och var troligen en centralort under vikingatiden. Barva är en liten socken till ytan, ca 1,5 mil lång och 0,5 mil bred. Barva ligger i norra Södermanland. Barva hör till Eskilstuna kommun och Kafjärdens församling. I norra Barva delas socknen av motorvägen E-20 och i mellersta delen av Svealandsbanan. Barva har ungefär lika invånare som året har dagar!

Barva kyrka med gudstjänst en gång i månaden!
Barva bygdegård, där vi bl.a. annat firar midsommar! Sommartid Bingo och dans.
Här kan man hyra lokal för dans eller andra tillställningar!
Pilängen med fotbollsplan
Barvalappen och Örsundsbadet. Längst norr i Barva ligger Örsundet med bron till Jäder.
Nasen, en fågelsjö och med fågeltorn. Fågeltorn finns även vid Söderfjärden.

Många föreningar:
Barva Hembygdsförening med Barva Frukt- och Trädgårdsodlarförening
Barva IF med Barva Skytte
Barva Kyrkliga Syförening
Barva LRF

Sedan har vi Barva Framtid, ideell förening bildad 1998 - där vi alla arbetar med samma mål: Barva Framtid

Vi arbetar i olika grupper, som varierar efter behov.
Dagis finns vid den nu nedlagda Kyrkskolan, som blivit verklighet.
Företagsnätverk för att föra samman bygdens företagarna.
Hantverksgrupp. -- Julmarknad
Kultur -- Allting som binder samman oss alla! Ger ut Barva-bladet
Samordnar Barvadagen (2008 7/9).
Turistgrupp -- För en rikare fritid för oss och våra besökare. I samarbete med Naturskyddsföreningens fågelstation Rördrommen.
Badet -- Badgruppen sköter underhållet vid badplatsen vid Barvalappen.

Barva Framtid har även fått tillbaka och tänt 3 belysningsstolpar, vid korsningen Sockenvägen och väg 900, som vägverket släckte när motorvägen blev färdig! Vi får själva betala strömkostnaderna till Sevab.

 

 Uppdaterat den 24 juni 2008, webbmaster: Anne Ivarsson
http://www.barvabygden.se/bf.htm

Gamla bilder från Barva

 
Barva Prästgård


Baggvreten


Sågstugans Handel


Bil vid Kyng


Dansbanan


Evert med oxen


Barva Bygdegård