Barvabygden.se skall verka för Barvabygdens gemensamma bästa i socknen och mot omvärlden.

      Vi skall vidmakthålla och utveckla allt som är Barvabygdens gemensamma bästa.

      Fråga inte vad Barvabygden gör för Dig, utan vad Du kan göra för bygdens gemensamma bästa!

..denna sten efter Toste(?) son (sin)......

Barva första kända runsten restes 1997 på en plats mitt emot kyrkan. Runstenfragmenten hittades 1991 vid Örleds såg, där nu motorvägen går fram.


Barva Kyrka


Barva Kyrkskola


Kyrkstallet vid kyrkan


Barva bygdegård


Danshallen vid Barva bygdegård


Barvabadet vid Örsundet.

Om Barva och om Barvabygden.se

Barva är en gammal bygd och var troligen en centralort under vikingatiden. Barva är en liten socken till ytan, ca 1,5 mil lång och 0,5 mil bred. Barva ligger i norra Södermanland. Barva hör till Eskilstuna kommun och Kafjärdens församling. I norra Barva delas socknen av motorvägen E-20 och i mellersta delen av Svealandsbanan. Barva har ungefär lika invånare som året har dagar!

Barva kyrka med gudstjänst en gång i månaden!
Barva bygdegård, där vi bl.a. annat firar midsommar! Sommartid Bingo och dans.
Här kan man hyra lokal för dans eller andra tillställningar!
Pilängen med fotbollsplan
Barvalappen och Örsundsbadet. Längst norr i Barva ligger Örsundet med bron till Jäder.
Nasen, en fågelsjö och med fågeltorn. Fågeltorn finns även vid Söderfjärden.

Många föreningar:
Barva Hembygdsförening 
Barva IF 
Barva-Ärla  LRF

Sedan har vi Barvabygden.se (fd. Barva Framtid, vi bytte bara namn 1/1 2012), ideell förening bildad 1998 - där vi alla arbetar med samma mål: Barvabygden

Vi arbetar i olika grupper, som varierar efter behov. 

Midsommarfirande i Bygdegården
  

Kultur -- Allting som binder samman oss alla! Ger ut Barva-bladet
Samordnar Barvadagen i september och Julmarknaden i december.
Badet -- Badgruppen sköter underhållet vid badplatsen vid Barvalappen.

Dagis fanns vid den nu nedlagda Kyrkskolan, tyvärr har kommun sålt skolan och förskola finns i Kjula.


Barvabygden.se har även fått tillbaka och tänt 3 belysningsstolpar, vid korsningen Sockenvägen och väg 900, som vägverket släckte när motorvägen blev färdig! Vi får själva betala strömkostnaderna till Sevab.

 

 Uppdaterat den 4 jan. 2017, webbmaster: Anne Ivarsson
http://www.barvabygden.se/bf.htm

Gamla bilder från Barva

 
Barva Prästgård


Baggvreten


Sågstugans Handel


Bil vid Kyng


Dansbanan


Evert med oxen


Barva Bygdegård