Välkommen till Barva!

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 52. Nr 2 år 2018


Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare
Anne Ivarsson, e-post: ivarssonanne@gmail.com

Lill Holmström, e-post: lill.holmstrom2@gmail.com
Gittan Lindeberg, e-post: gittanlindeberg@hotmail.com

På internet: http://www.barvabygden.se/bb-52.htm 


Barva Framtid har den 1/1 2012 bytt namn till BarvaBygden.se  vi har bara bytt namn och inget annat är ändrat!


Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och BarvaBygden!


Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting!

Ingenting är omöjligt för en Barvabo!


Barva HJÄLTAR!

     Befolkningen i socknen har minskat under decennium, först nu när livet på gatorna hårdnat till förefaller många längta till landet igen, efterfrågan på bostäder har väl aldrig varit så stor i Barva.
Det gäller nu att hålla bygden levande så den infrastruktur vi har kan behållas, såsom postgång, busstrafik etc.
    Kommunens politiker förefaller också ha viljan och månar om landsbygden bättre än tidigare, då stadsbyggnadskontoret t.o.m. vägrade ge feedback på vårt remissvar avseende stadsbyggnads­planen, som vi lagt ner veckor på att formulera och förankra.
    1998 hade vi ca 20 aktiva bönder i Barva mot idag ca 10 efter den mycket stora struk­turförändringen som skett och sker, det är tufft att vara bonde och ändå så viktigt för att säkra födan, hålla landskapet öppet och för oss alla att behålla en levande landsbygd!
     Alla verksamma i den branschen är HJÄLTAR!
     I spåret efter strukturförändringen växer andra verksamheter fram. Jakt, ridning, gårdsbutiker, mc & bilverkstäder. Aktiva i dessa verksamheter är HJÄLTAR!
    Skolan och de affärer vi en gång hade, bildade en länk mellan bygdens invånare, när dessa källor runnit ut är det i Barva, det traditionellt starka föreningslivet och kyrkan som bildar denna länk med sina aktiviteter och initiativ såsom: ett framgångsrikt fotbollslag, bingo, söndags- och torsdagsdans, gymnastik, sömnadskurs, skytte, höbärgning mm.
     Kulturminnesvandringar, Museum, Teamarbete med byggnadsunderhåll av Barvagården och badet. Men också de stora arrangemangen i form av Vårmarknad, Midsommar, Barvadagen och Julmarknad.
    Allt detta görs på ideell basis. Alla aktiva i dessa aktiviteter är HJÄLTAR!

Vi, alla Barvabor, ska stötta våra HJÄLTAR, för att även i fortsättningen hålla vår bygd levande!

Gustaf Celsing, ordförande BarvaBygden.se (e-post: celsing.sorby@gmail.com)
     Om Barva

     Barva hade under 1800-talet tre huvud­näringar, åkerbruk, skogsbruk och fiske. 
I norra delen, med delvis kuperad terräng, fanns tillgång till fiskevatten. Söderut fanns förutom skogsmarker en sandig jordmån läm­pad för åkerbruk nedanför Barvaåsen. 
Förekomsten av hemmansklyvning var relativt liten. Lindholms herrgård var största jordägare. Vid 1860-talets början bodde 872 personer i Barva. I början av 1920-talet skedde ett trendbrott i befolknings­utveck­ling­en och fram till sammanslagningen i Ka­fjärden storkommun minskade befolk­ningen med mer än 40 % . Barva kommun (även stavat Barfva) var en så kallad landskommun och startade sin verksamhet den 1 januari 1863 – 1951.  
Från den 1 januari 1952 bildar Barva kommun tillsammans med Hammarby, Jäder, Kjula, Sundby och Vallby Kafjärdens kom­mun.

Kafjärdens storkommuns befolkningsut­veckling: 1960 3 001 inv. och 1970 3 031 inv.
Den 1 januari 1971 bildades Eskilstuna kommun av Eskilstuna stad, Torshälla stad, Husby-Rekarne kommun, Hällby kommun, Kafjärdens kommun, Västra Rekarne kom­mun och Ärla kommun
Barva kommuns befolkningsutveckling:  
1860 - 872 inv. 1870 - 907 inv. 1880 - 988 inv. 1891 - 916 inv. 1900 - 892 inv. 1910 - 982 inv. 1920 - 964 inv. 1930 - 793 inv. 1940 - 690 inv. 1950 - 554 inv.
2009 - 307 inv. 2010 – 310 inv. 2011 - 303 inv. 2012 - 284 inv. 2013 - 285 inv. 2014 - 291 inv. 2015 - 293 inv. 2016 - 275 inv.

Husdjursräkning i Barva 1 juni 1918
175 hästar vid 4 år och däröver, 115 ung­hästar, 33 oxar, 16 tjurar, 635 kor, 263 ungnöt, 292 får och lamm, 4 getter och killingar, 199 svin, 1201 fjäderfä och 36 bisamhällne


       Människans jobb med naturen

     Runt Ringmuren har funnits fem stycken vägavsnitt inkl. E 20.  Vid Otteby - Klockåsen finns det två stycken gropar för att bevara potatis.  Mellan Kolbotten och Källudden finns en lingrop.  Hjärpeberg två stycken stensatta gropar på en kulle är lingropar även till vårkasar.  Stengärdesgårdar, som människor uppfört finns överallt i Barva.  Har ofta funderingar vad människorna utfört under århundranden. /Stig Wasberg

kolbotten
Kolbotten, torpet revs under 2:a världs­kriget och veden såldes till Stockholm
1879 flyttar familjen Karl Gustaf Gustafsson och Klara Sofia Lundqvist till Kolbotten. Klara Sofia dör 1897 av blodförgiftning.
Till Kolbotten flyttar 1898 torparen Karl Alfred Karlsson och Anna Matilda Persdotter med sina barn. 1908 flyttar familjen till torpet Berglund och Karl Alfred blir auktions­ut­ropare och flyttar 1930 till ålderdoms­hemmet. 
1922 inflyttar torparen Nils Åke Vasberg, f. 1897, och hustru Signe Elisabet Larsson, f. 1900 med dottern Agnes Elisabet f. 1920 i Ekorneberg, Kjula. Sonen Nils Folke föds 1927 i Kolbotten. Familjen flyttar 1932 till Ringmuren.
Sista boende i Kolbotten var Carl Albert Larsson f. 1867 och död 1938 och hushåller­skan Eleonora Viktoria Larsson f. 1895 i Kjula, som flyttar till Ringmuren 22/11 1938 och flyttar 1940 till Grådö dör där 1950.


Barvafoton från 1920-30-talet

Fagervik

Mosstorp

Lindholms Grindstuga

Poststugan, härifrån hämtades förr Lind­holms post vid di­li­gen­serna på stora vägen.

Härbret vid Post­stuga

    Kaffetåren!
Mitt lilla cafe, min lilla lördags oas! Så mysigt med alla härliga gäster och så mycket skratt och även allvar. Gäster från bygden, men även gäster som kommer utifrån, för att dricka kaffe, ta en smörgås eller kanske en värmande soppa, nu när kylan kommer krypande. 
Lördagen den 15 december dukar jag fram julbordet, med tomtar, god mat och lite gottis.  Kaffetåren är 15/12 öppen mellan kl 13-17. Övriga lördagar mellan kl 11-15.
Vet du att du vill komma får du jättegärna ringa eller skicka ett sms till 0709759267, då är det lättare att beräkna maten.
Hjärtligt Välkomna!  /Gittan Lindeberg

Tisdagar i föreningslokalen, då är vi ett gäng tjejer, som träffas. Vi syr, stickar, virkar eller bara pratar. En mysig gemenskap! Vill du kanske vara med?
Ring mig på 0709759267.  En höstkram från Gittan


    Barva 1918
Antalet invånare 1910 var 982 och 1920 fanns 964 invånare, sedan har det minskat. (2017 fanns 275 inv.)
1918 föddes 27 barn, konfirmerades 27 ung­domar, 6 par gifte sig och 18 personer dog.
Handelsbodar fanns vid Bergaholm, Såg­stugan och Hagaborg. 
Elektricitet infördes 1918 i södra Barva. (I norra delen 1941)
Skolorna var Kyrkskolan, Prostökna skola och Ekstugans skola.
Kyrkskolans lärare var folkskolläraren Enoc Steninger och småskolelärarinnan Emma Johansson g. Pettersson.
Prostökna skola var halvtidsläsande till och med juni 1918. Folkskollärarinnan Augusta Öhlander till 30/6 1918 därefter till Ekstugans skola och folkskolläraren Fritz Nordström från 1/7 1918.
På grund av att barn­antalet avsevärt ökades under första världskriget, ansågs det nöd­vändigt att ännu en folkskola inrättades.
1918 kom Ekstugans skola till med Augusta Matilda Öhlander som folkskollärare. De sex första åren var skolan varan­nan­dagsläsande.
Då barn­antalet år efter år starkt minskade i socknen, nedlades Ekstugans skola 1940.
Telefonstationer vid Sofielund och Såg­stugan.
Söderby Väderkvarn var i bruk några år till.
I Prästgården vid Barksäter bodde kommi­ni­stern Nils Johan Henrik Jansson, som 1918 flyttar och efterträds av komminister Nils Rickard Garde.
I fattighuset (nu Klockåsen) fanns före­ståndarinnan, hennes dotter och fem boende.
Vid Stensäter bodde barnmorskan Augusta Fred­rika Andersson
Barva Kyrkliga syföreningen
Ärla Baptistförsamling
Barva Blåbandsförening
Barva Kristeliga ungdomsförening
IOGT-Logen 2526 Ärild
Barva Fruktodlarförening
Barfva Hästförsäkringsbolag
Barfva Tjurförening
Framåt, kontrollförening för mjölk
Barva byggnadsförening UPA
1902 hade Eskilstuna skyttegille ett skjutlag i Barva.
År 1918 infördes allmän och lika rösträtt i kommunala val för män. /A. I.


Teaterresa

   Ett härligt och glatt gäng följde med på teaterresan, som Barvabygden.se arrangerade söndagen 18 nov. Färden startade vid Barva bygdegård där Tuna-trafik hämtade upp resenärerna för avfärd till restaurangen Choys garden, där alla med god aptit intog buffébordet.  Efter en liten promenad intog vi Västerås konserthus där vi fick se ”Pilsner & pensel­drag” från Gideon Wahlbergs "Grabbarna i 57:an" som är ett klassiskt lustspel. Skådespelarna är ute på turné från Vallarna i Falkenberg.  Det verkar, att de som följde med blev nöjda över resan. /Maud Svensson

Vilda djur

   Att åka på Barvavägen efter mörkrets alla timmar är som att åka på safari.  Vid alla äppelträden, som är planterade vid dikeskanten, kan man se både älgar, rådjur, hjortar och vildsvin som äter fallfrukt.
Mellan Söderby gård och järnvägen finns många vildsvin som bökar i dikeskanten efter ekollon m.m.
Snabbt om vildsvin
Vildsvinet är förfader till den tama grisen.  Vildsvinet har en dubbelpäls, som kan vara brun, röd, röd, svart eller grå. Det övre lagret består av borst som är mycket sträv medan underpälsen är betydligt mjukare. Vildsvinet är allätare (dvs. äter både vegetabilier och kött). Dess huvudföda är frön, frukter, löv, bär, möss, ödlor, maskar och ormar.  Vildsvin är nattaktiva och extremt skygga. De sover cirka 12 timmar om dagen.  Vildsvinets främsta fiender är vargen och människan.  Galten lever ensam förutom under par­ningstiden. Vildsvin kan bli upp till 10 år gamla i det vilda och 25 år gamla i fångenskap  .
En sugga föder ungefär 5-9 kultingar och levnadsåldern ligger på 10-15 år. /Maud S.


Fältstationen Rördrommen kommer att ha öppet alla helgdagar mellan kl. 9 och kl. 15.00 från mars t.o.m. Oktober. Vi har insektshotell öppet dygnet runt. Vi har olika utställningar.
Nedanför Fältstationen finns det funk­tionsanpassade fågel­tornet Rördromstor­net, som även passar personer med barnvagn, rollator och rullstol med bästa utsikten på nedre våningen dit alla kommer.
Vid Örsundsbrons norra landfäste har Funk­tionsrätt Eskilstuna ordnat en funktions­an­passad fiskeplattform.
Fältstationen öppnade för allmänheten första gången i mars 1999 alltså för snart 20 år sedan.

Programmet för 2019 är inte klart men Säsongen börjar med  Örnräkning lördag 2 mars mellan kl 10 och 12.  Skolpaket ordnas från 20 maj t.o.m 29 maj med möjlighet att ta emot klasser före och efter.
Friluftsgudstjänst arrangeras tillsammans med Kafjärdens församling och Kjula Baptist­församling sannolikt i maj.
Naturnatten 5 juni på kvällen.

Årsprogrammet kommer att finnas på www.rordrommen.nu och på annonstavlan på Fält­stationens södra gavel när programmet är klart. Välkomna! /Sten Ullerstad

Vägbygge vid Fältstation Rördrommen
Just nu byggs en ny väg förbi Fältstation Rördrommen, en sträcka på drygt 200 meter. Det innebär att ett farligt vägkrön försvinner. Dessutom blir det mindre trafikstörning vid fältstationen. 

Bygget sker i egen regi av Brännevad-Strand-Barva samfällighetsförening. /Arne Jonsson

Foto Arne Jonsson

Den gamla bron vid Örsundet, trol. 1930-tal.

Barva IF hade Halloween­disco i Barva bygdegård fredagen 28 oktober.
Helt fantastiskt det kom 67 barn med många föräldrar som deltog. Många var utklädda både barn och vuxna. En mysig tillställning med halloween uts­myck­ningar, skänkta av Ica Maxi och varor skänkt av Grevgott. En del hade köpt självlysande armband, som gjorde att det blev partystämning. /Maud Svensson

   
 I juni 1998 samlades vi, ett 60-tal Barvabor för att diskutera vår framtid. Vi fick anmäla oss till olika grupper, de populäraste blev: Avfart, bostäder, skolan, arbete/ridled, barnomsorg och kultur/Barva-Bladet.
     Jag tänkte mig ett 2-sidigt blad, som skulle delas ut några gånger om året. Redan 1998 kom tre Barva-Blad ut. Detta blad är nr 52. Sedan har det bara rullat på, i början var vi en liten grupp, som fixade materialet. Senare tog jag på mig det praktiska arbetet, formgivning, manusläsning, utskrift och ut­delning.
     Det har varit ett otroligt intressant och givande arbete. Jag har inte ångrat mig en sekund, men känner nu, att jag ska dela med mig av det roliga arbetet. Grattis till Lill och Gittan! /Anne IvarssonFoto Göran Rehn

Prostökna koppargruva

Lördagen den 29 september 2018 kl. 10 samlades 10 personer med Stig Wasberg i täten för att göra ett besök vid Prostökna koppargruva. Vädret var perfekt för vandring till gruvan 10-12 grader varmt, soligt och lite blåst. Vägen, cirka 800 meter, till gruvan gick genom kohagar och lite snårskog, men med stövlar på och ett glatt humör gick det bra.
Gruvan ligger på Gruvholmen, som tidigare utgjorde en ö i Öknasjön. Gruvan är från 1300 till 1700-talet. Det påstås, att det var munkar, som bröt malmen genom att elda så berget sprack.
Gruvan finns inte dokumenterad på gamla kartor. Djupet på gruvan är okänt då möjligheterna till dykningar varit begränsade.
Det påstås att kyrkklockorna i Strängnäs Domkyrka ska var gjutna av malm från Prostökna.
Efter koppargruvan åkte vi till vägen mot Karlslund mellan Prostökna och Granlund, där kan man se rester efter försök att hitta kopparmalm.
Resan avslutades med kaffe eller mat hos Gittan. Det var en trevlig dag, som lärde oss lite om kopparbrytning.


Stort tack till Stig Wasberg och Benny Andersson. / Alice Eklund
 

  Ny Gärdesgård enl. gammalt mönster
   Under försommaren 2017 beslutade styrelsen för Barva Hembygdsförening att någon form av staket skulle sättas upp för att inhägna museet. Vi kom så småningom  fram till att en gärdesgård i gammal stil skulle uppföras. Skulle vi köpa tjänsten av någon som kom med erforderligt materiel och få den uppmonterad? Nej, Hembygdsföreningens kassa tillät inte det. Vi skulle bygga den själva.
   Efter att ha svarat på en annons åker Kent Sandberg den 17 juli 2017 och hämtar ett stort lass med material bestående av barkat virke lämpligt till störar och gärdselvirke.
Vi behövde dock komplettera med  stolpar för uppsättning av grindar samt lite mera materiel till störar. Detta fick vi hugga och hämta hos Rune i Långsved.
Innan det praktiska arbetet med byggandet började inhämtade vi en del välbehövliga råd och tips från litteratur i ämnet.
   Störvässarna skulle t.ex. brännas för att inte ruttna av så fort. Granvidjorna som gärdslet vilar på måste värmas i eld för att bli så mjuka att de kan vridas till runt störarna. Detta måste ske mycket snabbt medan vidjan ännu är varm.
   Att sno till vidjorna och sätta dem på plats kom att bli ett givet jobb för Claes som blev något av specialist på detta. Färska grankvistar levererades av Rune till varje arbetspass.
Den lilla grupp som arbetat med projektet har varierat lite från gång till gång beroende av tid, ork och lust, men vi har haft en bra gemenskap och känner oss nöjda med vårt arbete och  tycker att det blev en fin inramning av vårt museum.
   Ett stort tack till alla som på något sätt deltagit i arbetet. /Kjell Ivarsson

Foton Claes Erlandsson


Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med nya idéer och förslag!  Stoppdatum för material till nr 53 är den 12 maj 2019.  
Vi vill gärna ha din hjälp med bladet! Skriv!

      Barva Hembygdsförening
     Intresserad av Hembygden, nyinflyttad eller bara nyfiken! Alla är Välkomna!  Under 2019 har vi museet öppet lördagar 25 maj – 8 september kl. 11-15. Vårmarknaden, Midsommarafton, Barva­da­gen och Julmark­naden. Samt efter önske­mål!
    Bli medlem du också, endast 100 kr/år! Pg. 84 75 73-3, Barva Hembygdsföre­ning.
Info: Ordf.  Kenth Sandberg, 073-645 96 10
     Årsmöte 2019: söndagen 10 mars kl. 15 i föreningslokalen, Barva bygdegård. Välkomna!
     Föreningen har en stor samling av foton av Barvas hus och gårdar.  
Meila (ivarssonanne@gmail.com)  gärna en kopia och berätta något om er fastighet t.ex. vem som byggt och när osv. Det går mycket bra, att fotografera av fotografier och tavlor med en digitalkamera eller modern telefon! Eller låna ut bilden, så kopierar vi den! Ut och fotografera! /Anne Ivarsson


Vill Du visa, att Du är en sann Barvabo? Köp då en flagga, vimpel eller en keps med vår fina Barvalogga.  Lördagar mellan kl. 11.00 - 15.00 i Kaffetåren, Barva Bygde­grd,  Allt överskott går direkt till BarvaBygden! Välkomna!

Känner du någon, som vill ha ”Barva-Bladet” hemskickat med posten?  
Sätt in 60 kr på plusgiro 84 75 73-3 (Barva Hembygdsförening) och de fyra kommande numren av ”Barva-Bladet” kommer med posten. (2 nr/år.) Glöm ej namn och adress!Barfva Kyrka år 1794

Barva kyrka, julafton kl. 21.30

Musik i julnatten i Barva kyrka.  Patrik Jansson - flöjt och sång. Oskar Forsström - piano. 

Välkomna!    1898 bildades IOGT-logen 2526 Ärild i Barva socken. Nykterhetslogen hade som mest ett hundratal medlemmar, det var mestadels pigor och drängar från gårdarna i södra Barva, som gick med i logen, vilken blev en samlingspunkt för ungdomar.
   1900 tillsattes en byggnadskommitté med söner, snickare och arrendatorer från gårdar­na Bondäng, Ekelund, Kyng, Sofielund och Örbäcken.   
  1901 bildades Barva byggnadsförening som fick ett amorteringslån á 1.000 kr och ett borgenslån á 500 kr hos Barva kommunal­kassa.
   Byggnaden uppfördes i två plan. Nedre våningen inreddes för att fungera som handelslokal och försågs också med två rum och kök. Det byggdes också ett uthus med plats för två packbodar, två stallplatser, två vedbodar, magasin och källare.  
   I december 1902 hyrdes nedervåningen ut till en handelsman Johan August Lindgren (f. 1877) för 300 kronor/år och övre våningen till logen Ärild för 50 kronor/år.  
   Handelsmannens hustru Sofia Wilhelmina dör 1904 och 1908 gifter han om sig med Ester Kristina Sigerström född 1877 i Umeå. Redan 1/1 1914 dör Johan August, han hittades ihjälfrusen i ett dike nära Nastorp.

 Hagaborg1903Vi betalar fortfarande elströmmen, för de tre elstolparna på väg 900 vid Barvavägen!

Du sätter in Ditt bidrag på: ”Barva Framtid” bankgironr: 5086-6961

Märk med "vägbelysningen".


Julmarknad  i  Barva Bygdegård

Lördagen den 8 december kl. 10.00 -15.00


Julmarknad i Danshallen

Loppis i Bygdegården

Kafé och lotterier mm.

Hästar - Rida eller åka liten vagn

Tomten kommer

Göran Axelsson underhåller med sång och musik

Hembygdsmuseet öppet

Välkomna!
Bokning av bord:  Julmarknaden i danshallen: Gun-Britt Svensson 016-931 15, Loppisbord i Bygdegården: Gittan Lindeberg 070-975 92 67

Vill ni hyra bord? 1 bord 150:- eller 2 bord 250:-


Arrangör: BarvaBygden.se med Barvas föreningar i samverkan!

Uppdaterat den 27 nov. 2018, webbmaster:Anne Ivarsson   http://www.barvabygden.se/bb-52.htm

Tillbaka till Barva-sidan