Välkommen till Barva!
 
Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 50    Nr 2 år 2017.
Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043

Barva Framtid har den 1/1 2012 bytt namn till BarvaBygden.se,  vi har bara bytt namn och inget annat är ändrat!

Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som är intresserade av Barva och BarvaBygden!


Hösten går mot vinter

När man möter höstmörkret och gråvädret tänker man, det händer ju ingenting i Barva, tiden står stilla tills man tittar i backspegeln – då har det hänt och det händer en hel del i vår lilla socken. 
Luftgevärsskytte, boule, gymnastik, fotbollsmatcher, vattenskidskolan, Grannsamverkan mot brott, vårmarknad, midsommarfirande, Barvadagen och Julmarknaden. Frivilligt arbete med skötsel och underhåll av Bygdegården, fotbollsplan, badet och dessutom påbörjas datafiberinstallation, Barvavägen nyasfalteras – Barvabor träffas i föreningsmöten kors & tvärs …….Det är sannerligen ingen sovande Bygd! 
Det allra mesta sker som ideella insatser för bygdens bästa, på enskilda och föreningarnas initiativ. 
Det finns så mycket kunskap och initiativförmåga i vår bygd, men alla vi som varit med länge, måste också förmå oss att få med nyinflyttade och fler yngre i aktiviteterna, så att vi kan lära känna varandra. Det är inte såå lätt att komma in i gemenskapen, som vi tror. 
Vi skall givetvis hjälpas åt, att bevara traditionerna och samtidigt förnya oss för att passa in i tidens evenemang, utbud och i anläggningar för att hålla bygden levande. Kommunen månar under senare år om en levande landsbygd, så hjälp och stöd för olika initiativ och behov går lättare att få. 
Kyrkan har investerat stora pengar i kyrkmuren (att bussen demolerade en del av den lagas nog snart av bussbolaget, tack vare alerta vittnen och efterlämnade baklysen), Klockstapeln kommer att tjäras och förhoppningsvis bli synlig med sikt­röjning. Det talas också om värmepumps­installation … så långt allt väl, men det förekommer en diskussion, men inget beslut finns, om att bomma igen kyrkan, inga dop, bröllop, begravningar eller gudstjänster, bara kyrkogård, dessutom smygslussas en del pengar ur Barvafonder till andra delar i ”storförsamlingen” (Kafjärden) – allt detta är vi, många kyrko­skattebetalare, på det bestämdaste emot.
Vi hoppas på gudstjänst 4 gånger per år, sång och musik­kvällar då och då, kyrkan öppen för dop, bröllop och begravningar. Vi ser också kyrkan, inte bara ur religiös synpunkt, utan som en kulturbärare. 

  Barva Kyrka från äldre vykort

Bakgrunden till allt detta är givetvis den låga närvaron och visat intresse av Barvaborna, med handen på hjärtat har det varit så, kanske beroende på att kyrkan kommit långt ifrån församlingsborna och fokuserat på Kjula …men när nu Kyrkan gör ansträngningar med att investera och knyta en diakoniassistent för närmare församlingsrelation bör vi i Barva visa vårt intresse med närvaro och strida för att bevara kyrkan! 
BarvaBygden planerar programmet 2018 i likhet med tidigare år, dock tänker vi oss att ersätta Cruzet med gårdsbesök och gärna också med hantverksinslag, helikopterturer, traktorpullning, husdjur är det efterfrågat att ha med. 
Närmast kommer Julmarknaden 9 december  

2018:   Årsmötet 15 april 
           Att fixa Barvabadet under maj
           Vårmarkanden 26 maj 
           Midsommarfirandet 
           Barvadagen 9 september
           Julmarknaden 8 december 

Du är välkommen med DINA förslag på Facebook.com BarvaBygden.se eller på årsmötet. 
Vi ses på Julmarknaden! 
För BarvaBygden Gustaf Celsing, ordförande    e-post: gustaf.celsing@sveaagri.com mobil: 070 862 33 22

Barvabo? Vill Du visa att Du är en sann Barvabo? Köp då en flagga, vimpel eller en keps med vår fina Barvalogga på. Lördagar mellan kl. 11.00 - 15.00 i föreningslokalen, Kaffetåren! Allt överskott går direkt till BarvaBygden!

Du kan också läsa eller hämta info om hur Grann­samverkan fungerar här i Barva under samma tider! Välkomna!

Ur Barva-bladet nr 1 1998:
Har du tänkt på att det i sommar är 100 år sedan vi fick telefon här i Barva?
Barva telefonväxel öppnade 12 augusti 1898 och automatiserades 27 augusti 1952.

  Barvas tre första abonnenter var:  
  nr 3 - Axel Eriksson, Säby gård
  nr 4 - E. G. Eriksson, Strand

  nr 5 - L. G. Celsing

  och senare tillkom:
  nr 11A - Pettersson, Odensberg
  nr 2 - E. V. Smith, Kyrkskolan
  Prostökna telefonväxel öppnade 22 augusti 1898 och den var automatiserad 1949.

  Prostöknas första abonnenter var:
  nr 3 - Axel Eriksson, Kyng
  nr 4 - Claes Svensson, Prostökna gård

  16 december 1902 tillkom:
  nr 6 - J. A. Lindgren, Hagaborg

Men kostnaderna för telefoninne­havan­det var dyra. Enbart engångs- och årsavgiften låg runt 300 kr. och det motsvarade en halv års­lön för en arbetare. Därför blev telefonen en klassfråga.


 
Nippe

Svealandsbanan  Södertälje-Eskilstuna 20 år

Den gamla järnvägen Södertälje-Eskilstuna från 1895 var krokig och långsam. Dessutom passerades inte den största orten däremellan - Strängnäs. Därför beslöt man bygga en helt ny 79 kilometer lång järnväg på sträckan som kunde invigas 9 juni 1997. 1994 lades trafiken ned på den gamla linjen för att bereda plats för den nya och passagerarna hänvisades till buss under drygt tre år.nn Nu år 2017  byggs dubbelspår förbi  bl.a Strängnäs med ny järnvägsstation.  /Maud Svensson

På 1880-1890-talet planerade man en en järnväg mellan Eskilstuna och Strängnäs.  En station var planerad i Barva! Det blev ingen och för bl. a. Barva kommun ansåg att det skulle bli för dyrt.   /Red.

 


Vi betalar fortfarande elströmmen,
för de tre elstolparna på väg 900 vid Barvavägen!
Du sätter in Ditt bidrag på:
Barva Framtid”
Bankgironr: 5086-6961    
Märk med "vägbelysningen".

Vad vill du ha med i Barva-bladet? 
Kom med nya idéer och förslag!
Stoppdatum för material till nr 51 är 10 maj 2018.
Vi vill gärna ha din hjälp med bladet! Skriv till
Anne Ivarsson

 

Känner du någon, som vill ha ”Barva-Bladet” hemskickat?

Sätt in 60 kr på plusgiro 84 75 73-3 (Barva Hembygdsförening) och de fyra kommande numren av ”Barva-Bladet” kommer med posten. 
(2 nr/år.) Glöm ej namn och adress!


Rapport från Rördrommen

Örnräkningen sker lördag 3 mars 2018 mellan 10 och 12.  Vi räknar med att ha minst en observatör i fågel­tornet vid Eksåg då  
Ekumenisk friluftsgudstjänst  söndag 13 maj kl. 10.00 vid Rördromstornet.

Under vintern 2017/2018 kommer det att ske en upprustning av gångstigen från Rör­drommen till Strand.

I samverkan med markägaren, Arne Jonsson på Idö, kommer bland annat de båda sikt­gatorna ut mot Sörfjärden att breddas för att ge bättre utsikt.

Handikappföreningarna har ordnat en handikappanpassad fiskeplats vid norra bro­fästet vid Örsundet norr om Barvabadet. Allmänna Arvsfonden har hjälpt till med finansieringen. Fältstationen Rördrommen håller på att bygga upp ett samarbete med Handikappföreningarna för att underlätta för funktionshindrade att komma ut i naturen. nnFörutom Sörfjärden kommer Handikapp­föreningarna att satsa på Kalkbro i Strängnäs kommun

 /Sten Ullerstad    http://www.rordrommen.nu


Barva IF tuffar  vidare efter att ha funnits i 95 år i år.  Sedvanligt underhåll vid Pilängen med vad som krävs för att hålla igång fotbollen. n nnFöreningen får många be­röm­mande ord om vår idrotts­plats Pilängen från våra motståndare som kommer från andra platser i kommunen  Många värdefulla insatser görs av frivilliga med ett varmt Barva IF-hjärta.  Mycket positivt är att föreningen även har luftgevärsskytte (nystart) samt yoga på Pilängen.  Många händer behövs för att hålla verk­samheterna igång i idrottsföreningen. Kanske finns det fler som vill räcka ut en han.

 Kontakta Maud Svensson: 070-398 51 01
Kaffetåren  
Mina fantastiska lördagar, börjar redan på fredagen med förberedelser och att sätta degen till matbrödet som ska jäsa över natten.  Lördag morgon kl. 7, sätter på radion och lyssnar på Lisa Syren, det är mörkt ute och jag tänder ett ljus. På med ugnen, bakar ut degen som bara längtar in i ugnen, för att sprida en underbar doft i hela köket. Maten ska lagas, dricker en kopp kaffe, ser fram emot alla glada gäster som kommer till Kaffetåren mellan kl.11 och 15. Alla härliga historier och händelser från Barva, både i dåtid och nutid. Många skratt blir det.

Om mina planer håller: 2 december blir det risgrynsgröt och skinksmörgås. 16 december njuter vi av ett mindre julbord.  Jag hälsar er alla Hjärtligt Välkomna! /GittanSygruppen

Vi är ett gäng ”tjejer” som träffas i före­ningslokalen på tisdagar för att ha sykurs, men vi inte bara syr, vi stickar, broderar mm. och skrattar, vi pratar och lär av varandra. De­lar med oss av vad vi kan. Ja, vi har det mysigt! Vill du vara med i våran gemenskap, ring mig 070 975 92 67 /Gittan  


Julafton kl. 21.30 i Barva Kyrka.
Musik i julnatten. Patrik Jansson, flöjt och sång.

Några tankar från Kafjärdens församling  
  Kafjärdens församling vill vara en närvarande och öppen kyrka som ger möj­lighet till gemenskap, eftertanke, tro och tvivel. Vi vill vara till för dig, i vardagen liksom vid livets stora skiften. 
  Under våren planerar vi en pilgrimsvandring i Barva, kanske kan vi avsluta med fika på Kaffetåren. Pilgrimsvandring kan man göra på olika sätt, men tanken är att ge sig själv tid att reflektera kring vad som är viktigt i livet. 
  Vi fortsätter också med samtalsgrupp ”livsnära samtal”. Där träffas vi, fikar och samtalar om livet i stort och smått. Den grup­pen finns i Kjula
  Jag vill också informera om att jag gärna gör hembesök. Kanske tycker du, eller någon du känner att dagarna ibland känns långa och gärna skulle vilja ha besök? Kanske bara någon att fika med en stund eller någon att dela vardagens små bekymmer med?  
  Jag tar gärna emot tankar och önskemål från er Barvabor, så hör av er till mig så får vi se hur vi kan mötas.  
Allt gott!  Gunnel Sundström,  diakoniassistent i Kafjärdens församling, 
tel: 016-910 60,  mail: gunnel.sundström@svenskakyrkan.se


           Barva Hembygdsförening

 Lördagen den 23 september samlades 11 personer med Stig Wasberg och Benny An­dersson i spetsen, för att besöka bl. a Damm­berget vid Högberga fornminnesrika område.


Dammberget

Vädret var lite ”urrigt”, men besökarna var på bra humör. Vi fick se en imponerande 3.000 år gammal ”borg”, ett stenröse. Med lite fantasi kan man se var boplatserna låg.  Tillbaka till bilarna för färd till Barvabadet där medhavd kaffekorg intogs. När vi fikat klart, fortsatte färden genom allén till Lind­holm mot Kuggnäsvägen, där det fanns ytterligare fornlämningar och ett jättestort stenblock från istiden.


Stenblocket i Österängsskogen

Därefter fortsatte vi mot Kristinetorp där det finns en forntidsborg. Stigarna vi gick på, var rika på trädrötter och hala stenar, tidvis var det ganska brant. Efter en intressant dag med gamla förfäder åkte var och en hem till sig. Barva är ett mycket fornminnesrikt område.  Ett STORT tack till Stig Wasberg och Benny Andersson för den trevliga turen.   /Alice Eklund

Rapport från museet.

Vi är en liten grupp "eldsjälar" som har sett som vår uppgift att förvalta, underhålla och i viss mån förnya Hembygdsföreningens muse­um.

Vi upplever ett stort intresse från all­mänheten att besöka vårt museum och vi har fått ett stort positivt erkännande för det arbete vi lägger ner. Många är också de som på ett eller annat sätt vill bidraga med penninggåvor eller kanske med att skänka äldre intressanta saker till museet.

Ett stort och varmt Tack till alla som på något sätt bidragit.

Speciellt vill vi tacka Martina Schagerlund, Lindholms Gård, som välvilligt sponsrade oss för att kunna hyra en skylift när vi behövde göra en översyn av taket.

För att på ett enkelt sätt och utan stora kostnader utöka vår utställningsyta har vi i år på baksidan av museet lagt en platta på trettio kvadratmeter som vi mot söder försett med en vägg. Tak av självbärande plåt. Övriga sidor täcks vintertid med presenning.

Vi försöker genom att flytta om saker och byta ut och ändra lite här och där göra museet mera levande och inspirera till återkommande besök.

Rummet på övervåningen innehåller vårt arkiv med bl.a. pärmar med bilder och infor­mation från hus och gårdar i Barva från äldre tider. Detta tycks vara en "guldgruva" för många som söker efter sina "rötter". Mycket populärt!

En önskan om att på något sätt rama in vårt vackra museum börjar ta form. Efter att vi samlat på oss material i form av granslanor, några ekstolpar och lite ene, som Rune Johansson i Långsved välvilligt bidragit med har vårt arbete påbörjats. Tanken är att det så småningom skall bli till en "gammaldags" gärdesgård.

Vi har bl.a. haft öppet vid Vårmarknaden, Midsommar, Fordonsträffen och Barvadagen med många besökare. Dessutom har vi haft öppet ett antal lördagar under sommaren.

Vi är mycket glada över att Gittans ”Kaffetåren” är utomhus under sommaren då detta tillsammans med museet bildar en plats där bygdens folk kan träffas och ha en en trevlig stund. /Kjell Ivarsson

Välkommen! Bli medlem du också, endast 100 kr/person för 2018!

Plusgiro 84 75 73 – 3

Barva Hembygdsförening


"Spackelfabriken" i Barva   ur Barva-bladet nr 5 (1999)


    Åren 1938-39 hände det saker som gjorde det möjligt för Barvaborna att se ljusare på framtiden.
    Barva-Härads El-distributionsförening bil­da­des och den norra delen av Barva elek­trifierades. Vägsträckningen Strängnäs-Eskilstuna (nuvarande E-20) färdigställdes efter ombyggnad
   Bondökna med tillhörande utgårdar skiftar ägare. Gullhögen är intresserad av kalk­fyndigheterna som sträcker sig från Limslätt över Bondökna marker till Kjula. Kalk­fyndigheten är känd sedan 1600-talet då Axel Oxenstierna nyttjade den.
   Provborrningarna pågick åren 1940-46. Borrkärnorna analyserades. Som en följd av detta planerades ett stort fabriksbygge med linbana till Gorsingeholm, Strängnäs. 
   Gullhögen bedrev lantbruk, skogsbruk och köttproduktion på Bondökna med ledning av en förvaltare åren ca 1940-58.  
   Vidare avstyckades villatomter öster om länsväg 95 vid Skogstorp-Björkhaga år 1948.
   Åren gick och någon byggstart eller bebyggda tomter kom ej till stånd.  
  Efter åren av ofred började sysselsättningen öka i Sverige. Arbetstillfällena blev alltfler. Efter hand motoriserades lantbruket och som en följd av detta började flykten från landet.         Byggproduktionen i landet ökade. Nya byggmaterial kom i marknaden, som fordrade en ytbehandling av något slag utöver vad som var tillgängligt. Gullhögen tog fram ett sandspackel för detta ändamål. 
   Det är här Barvakalken kommer in i bilden. En Spackelfabrik med krosshus byggdes med början 1958. Efter smärre problem vid intrimningen startade produktionen i novem­ber 1959  7-10.000 ton bröts ur berget 3 månader på somrarna och transporteras till upplag framför grovkross. Brytningen och transporten utför­des av entreprenörer. Fr.o.m. 1967 skedde brytningen i egen regi fram till avvecklingen.  
  Transporten av kalkstenen från upplag till grovkross sker till en början med skottkärra,  men från 1963 medelst en stor lastmaskin, via en elevator till finkross till tork, via band till sikt och överskottet till kulkvarn och åter till sikt, alltså en rundgång till allt passerar. Det som passerar genom sikten går till en vindsikt och fördelas i olika fraktioner till silos. Från dessa silos vägs kalkstensmjölet i en viss mängd av olika frak­tioner till silos. Från dessa silos vägs kalkstensmjölet i viss mängd av olika fraktioner till en bestämd siktkurva och blandas med ett bindemedel (gel) i en degblandare och lagras i tryckkärl. 
   Från tryckkärlen förpackas sandspacklet i burk om 40 kg och i 25 kg:s plastsäck, dels till ett lager och dels till direktlastning på bil. Ca 40 % av produktionen gick på export av 7-8.000 årston.        1962 sålde Gullhögen samtliga aktier till Nya Murbruksfabriken i Stockholm AB (som nu är namnändrat till Stråbruken AB).  
   Som mest arbetade 17 st i produktionen samt en lokalvårdare halvtid.  
  Från och med 1 jan. 1965 blev det skifte på platschefsposten. Ing. Börje Karlsson fick annan tjänst på huvudkontoret i Stockholm och Gösta Stolpe trädde in som ny platschef fram till avvecklingen 1976.
   Under år 1973 sålde Gullhögen fastigheten Bondökna 2:1 till Domänverket. Barva AB har fortfarande brytningsrätten på upp till 10.000 ton/år samt arrenderätt på 20.000 kvadratmeter tomt för fabriksanläggningen.  
  Spackelfabriken avvecklades 1976 och produktionen flyttades till Stråbruken AB i Sala som hade tillverkning av samma produkt.  Företaget erbjöd personalen andra anställ­ningar. En del accepterade, andra sökte och fick andra anställningar.  

 
   Det resterande kalkstenslagret krossades och kalkstensmjölet såldes av Windrup & co AB  till lantbrukarna som jordförbättringsmedel.nDärefter revs krosshus och siktanlägging och in i fabriken flyttade 1980 företaget "Barva Hejarsmide AB" som sysselsätter 5 st årsarbetare. /Gösta Stolpe.


En presentation av Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

  Föreningen bildades under år 2014 och både enskilda personer, föreningar och företag kan vara medlemmar. Hemvist är Jäders församlingshem, nu kallat Kafé Fridhem, och som föreningen hyr av Kafjärdens församling. 
  I Kafé Fridhem försöker föreningen att bygga upp ett Idécentrum för landsbygden. Investeringarna har genomförts som ett EU-projekt under rubriken landsbygdsutveckling med Jordbruksverket samt Leader Sörmland som finansiärer. Dessutom har även Spar­bankstiftelsen Rekarne bidragit. Ambitionen är och har varit att presentera det som redan finns i bygden av besöksmål, mat- och kaffe­ställen, övernattningar, vandringsleder, buti­ker, andra försäljningsställen m m. Även företag presenteras som t ex Betongfabriken, Solceller fl.
Landsbygdsutveckling handlar om att presentera nya idéer för att skapa nya företag eller utveckla det som redan finns. Detta görs genom att föreningen bjuder in till föredrag. Föreningen har bland annat presenterat möj­ligheten till användandet av solceller. Eskilstuna Ölkultur AB har varit och berättat om det stora behov av råvaror från lands­bygden som de behöver. Detta med att brygga öl i mindre format är en verksamhet som ökat kraftigt under de senaste åren och behovet av närodlade råvaror är stort. Programchefen för Skansen har varit och berättat om marknads­föring inom turistnäringen, vilket också är en växande verksamhet.
  Ett annat mycket intressant projekt som föreningen deltar i är framställning av protein till djurfoder. Det är ett projekt som drivs till­sammans med SLU (Sveriges Landsbygds­universitet) samt Eskilstuna Energi och Miljö. Föreningens del i projektet är marknadsföring samt att koppla ihop intressenter till slut­produkten. En pilotanläggning ska visas för föreningens medlemmar innan årsskiftet.
  Ett helt annat ben för föreningen är rikskansler Axel Oxenstierna. En av Europas mest kända ledare under 1600-talet. Han ligger begravd i Jäders kyrka och han har byggt Fiholms slott. Föreningen kommer att bygga upp en utställning om Axel Oxen­stierna och Sveriges stormaktstid i Jäders kyrkstall. En modell finns att se i Kafé Frid­hem. I avvaktan på att stallbyggnaden ska bli användbar kommer en mindre utställning att visas i Kafé Fridhem med invigning på Axels Oxenstiernas födelsedag den 16 juni. Även detta är delvis ett EU-projekt under rubriken Kultur och Miljö med länsstyrelsen i Söder­manland som ansvarig att pengarna används rätt.
  Föreningen har anordnat temaresor där Axel Oxenstierna var ett av ”temana” med buss­besök från Stockholm och Örebro. I septem­ber ordnades en bussresa med start vid Kafé Fridhem och där man sedan följde i vikingar­nas spår.
Historiska föredrag har även ordnats ett med professor Dick Harrison i Jäders kyrka. Ett annat tema har varit politiken under Axel Oxenstiernas tid och idag, m. fl. Det senaste handlade om bland annat om kyrkor, run­stenar, åkrar och ängar samt lite vikingar.
  Programmet för våren håller föreningen just nu på att ordna med. Den 11 januari kl 18.30 kommer Ridsport förbundets generalsekre­terare på besök och senare under våren blir det ett föredrag om August Strindberg.
  Föreningen samarbetar gärna med andra föreningar både i Eskilstuna och Strängnäs kommuner och är medlem i Sörmlands hem­bygdsförbund.
  Näringsdepartementet hade hört talas om vårt projekt och kom på besök. De berömde föreningen för bredden i verksamheten, vilket självklart gladde oss.  

                    Hemsida www.kunskapsturism.se och Facebook: Kunskapsturism Kafjärden, finns. Iha Frykman, ordförande


Barva IF ht 2017 - vt 2018

Jympa

Måndagar

kl. 18:30 – 19:30

Barva Bygdegård


Kom och prova på

Luftgevärsskytte

Pilängen IP

Måndagar kl. 18:00 - 20:00

Ålder: 7 år - 99+
Pris: Medlem Barva IF + 20 kr

Info:
Kenth S. 073-645 96 10

På dessa platser kan ni stödja Barva IF Teckna Strängnäs el med SEVAB anmäl er till Gräsroten på Svenska spel


HAR DU NÅGRA IDÉER OM AKTIVITETER SÅ HÖR GÄRNA AV DEJ TILL MAUD SVENSSON 

070 – 398 51 01

Yoga

Onsdagar
kl. 18:00 - 19:30

Lördagar
kl. 10:00 - 11:30

Barva Pilängen IP
Anmälan yoga ring Monica Örnvall
073-388 75 96
Pris: Barva IF Medlemsavg 2017 250:-
+ 70 kr/gång för yoga

Bordtennis

Kungsvallen Kjula

Tisdagar och Torsdagar

kl. 17:30 - 19:00

Pris medlemsavg.

För anmälan ring Hans J

016-14 16 17 el 070-720 20 75

Kent Karlsson 070-549 08 78

Fotboll

Seniorlag herrar

Div. 6 nordöstra

Har ni frågor ring:

Kjell Åkergren tel. 016-51 80 61


Årsmöte BarvaBygden.se söndagen 15 april 2018 kl. 15.00

i Barva Bygdegård, Föreningslokalen 1 tr. ned.

Alla intresserade är Varmt Välkomna!

Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och BarvaBygden!


Julmarknad

i

Barva Bygdegård


Lördagen den 9 december kl. 10.00 -15.00

Julmarknad i Danshallen

Loppis i Bygdegården

Kafé, Tomte och lotterier mm.

                                          Ponnyridning

Göran Axelsson underhåller med sång och musik

Kom och hälsa på Tomten kl. 13!

Hembygdsmuseet öppet kl. 11-14

Välkomna!


Bokning av bord:

Julmarknaden: Gun-Britt Svensson 016-931 15,  Loppisbord: Bertil Zentio 016-920 07

Arrangör: BarvaBygden.se med Barvas föreningar i samverkan!Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, sombor i eller är intresserade av Barva och Barvabygden!


Uppdaterat den 22 november 2017, webbmaster: Anne Ivarsson,
http://www.barvabygden.se/bb-50.htm Tillbaka till Barva-sidan