Välkommen till Barva!
 
Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 49    Nr 1 år 2017.
Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043

Barva Framtid har den 1/1 2012 bytt namn till BarvaBygden.se,  vi har bara bytt namn och inget annat är ändrat!

Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som är intresserade av Barva och BarvaBygden!

Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting!


VISST HÄNDER DET SAKER I BARVA!

Det är glädjande med alla initiativ som görs i vår bygd! I privat regi såsom sykvällar, boulespel, lördagscafé, kosläpp, konst, handarbete, hantverk etc. I föreningsregi bingo, fotboll, gymnastik, skytte, uthyrning till danskvällar, sevärdsdokumentation, gårdsaktiviteter, hembygdsmuseum mm. Allt detta sätter Barva på kartan tillsammans med vår förenings evenemang som:

Vårmarknaden (nyss genomförd) - Midsommarfirandet - Barvadagen 2/9 kl. 10-15 och BarvaCruze 2/9 kl. 16-24 (Samma dag som Barvadagen, men senare) - Julmarknaden 9/12.

Allt detta kräver volontärer, det är tyvärr så att några får jobba för mycket så om några fler kunde vara aktiva med några timmar skulle det driva bygden framåt och öka gemenskapen. (Lista längre bak där du ser vem du kan kontakta om vad)

Utvecklingsmöjligheter
Barva ligger mellan två växande städer i kokande Mälardalen, nära flygfältet, kommande järnvägshåll­plats och logistikcenter som gene­rerar 100-tals arbetstillfällen och detta ger ringar på vattnet även i Barva med affärsmöjligheter av olika slag men det gäller att hålla infrastrukturen uppe för att vi ska kunna tillvarata möjligheterna, slå vakt om buss­linjer, postgång etc. m Se över om det finns hus som kan kon­ver­teras till bostäder och få fram budskapet vad Barva kan erbjuda.

kyng  Kyng ca 1957-58 foto från Tage Thelin

Visa med vimpel/flagga/dekal att du är intresserad/informerad.
Den finns att köpa hos Gittan i Bygdegården!
Datanätverk
Kopparnätet är nere, många har blivit av med ADSL. En levande landsbygd, där man skall driva verksamhet, distansarbeta, tillgodogöra sig läkarvård online, åldringsvård, dessutom står det för dörren att TV och Radio bara blir digitalt som i Norge inom några år. Ett stabilt data nätverk är ett måste!

Barva Network startades för området som betjänades av växeln vid skolan, FAS 1, som först blev av med kopparledningarna, en kanalisering lades ner i samband med nya avlopp och elkablar i tron, att det kunde kopplas in på Fibras stadsnät, kommunen lovade att det skulle kosta samma som i centrala staden. Efter många möten med Fibra visade det sig, att de var måttligt intresserade. Påbackade av kommunen fick vi till en överenskommelse med IP-ONLY som också tog över Barva Networks aktiviteter. Planerad start sommaren 2018.

Övriga Barva, fas 2, sköts direkt av AB IP-ONLY. Kommunen har tecknat ett paraplyavtal med dem.


Tänkt byggstart lär vara 2019-20.

Man kan vara olika beroende och tycka olika mycket om data, men det är ett måste för en aktiv och levande landsbygd.

Stöd till Byggnader & Evenemang
Sverige går ju bra ekonomiskt, statsräntan är t.o.m. negativ, så det finns pengar i många fonder, Barvaborna ligger inte samhället till last! Vi måste försöka att få vår andel av kakan, därför har stiftelsen Barvagården och BarvaBygden tillsatt Benny Andersson, som handläggare för ansök­ningar hos de olika instanserna, så det kan bli av, att utföra saker vi pratat om, men inte blivit av, oftast av ekonomiska skä.l

Ett nytt spännande ärende
Äppelträdsallén från väg 900 upp till Ytterstahultsvägen, har en intressant historia, som vi ska skriva om i nästa nummer, i dagarna har vi varit i kontakt med Trafikverkets avdelning för landskaps­miljöfrågor vid allmänna vägar och de är positiva till att återställa fruktträdsallén och kanske till och med förlänga den upp till bygdegården! Vi får väl se om det lyckas, men visst vore det väl mäktigt!

Låt oss alla hjälpas åt, att inte bara upprätthålla utan också driva utvecklingen framåt, följ oss gärna på facebooksidan.

BarvaBygden önskar alla en skön sommar. /Gustaf Celsing


nippe
Ca 8,5 cm x 5,21 cm  

Vill du annonsera i Barva-Bladet?
Endast för Barva-relaterat innehåll!
200 kr för annonsen till vänster
500 kr för en fjärdedels sida!
1000 kr för halvsida
2000 kr för helsida
Bankgiro 5086-6961 ”Barva Framtid”

Manus till: ivarssonanne@gmail.comKontakter:

BarvaBygden ordförande, Gustaf Celsinggustaf.celsing@sveaagri.com 070 862 33 22
BarvaBygden vice ordförande, Lill Holmström, lill.holmstrom2@eskilstuna.se, 073 622 70 05
BarvaBygden, Kaffetåren, Sykursen, Gittan Lindeberg, kungshagen@hotmail.com 070 317 14 83
Stiftelsen Barvagården ordförande, Bertil Zentio, bertil.zentio@swipnet.se, 016-920 07, 070-538 68 13
Stiftelsen Barvagården, bokningar, upplysningar, Solveig och Bo Björklund, bo.bjorklund40@gmail.com, 016-931 21
Barva-Ärla LRF, ordförande, Johan Rännbäck, 073-717 19 23 rannbacks.hovslageri@telia.com
Barva-Ärla LRF, BarvaBygden, Annelie Karlsson, storanyby@hotmail.com, 070-645 80 85
Barva-Ärla LRF, BarvaBygden, Angelica Jansson, 070-941 04 41, angelicajansson88@hotmail.com
Barva IF, Midsommarkommitten, Maud Svensson, 070-398 51 01 Maud.Svensson@eskilstuna.se
Grannsamverkan, Barva Cruzing, Roffe Ljung, rlbilfrakt@hotmail.com, 0725 19 90 80
Barva Hembygdsförening, ordförande, Kent Sandberg, matte_kstad@bredband.net, 073-645 96 10
Barva Hembygdsförening, vice ordförande, Rune Johansson, barvarune@gmail.com, 016-930 09, 070-207 45 87
Barva Hembygdsförening, BarvaBladet, Anne Ivarsson, ivarssonanne@gmail.com, 016-92043 
Rördrommen,Sten Ullerstad, sten.ullerstad@telia.com
Kafjärdens församling, pastorsexpedition, öppen månd-fredag kl. 9-11, 016 910 51 kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se


Från kommunen
Det kanske redan är känt, men kommunen har ingått ett samarbetsavtal med IP Only. Det kan komma ytterligare avtal med ännu någon aktör på marknaden. Slutsatsen av detta är att bredbandsutbyggande på landsbygden borde underlättas.
Ytterligare en liten, men ändå betydelsefull förbättring vid badet: Nu finns det en handi­kapp­anpassad Baja-Maja på plats. /Arne Jonsson


Vi betalar fortfarande elströmmen, för de tre
elstolparna på väg 900 vid Barvavägen!
Du sätter in Ditt bidrag på: 
Barva Framtid”
bBankgironr: 5086-6961    
Märk med "vägbelysningen".
Känner du någon, som vill ha ”Barvabladet” hemskickat?
Sätt in 60 kr på plusgiro 84 75 73-3 (Barva Hembygdsförening).
De fyra kommande numren av ”Barvabladet” kommer med posten. (2 nr/år.)
Obs! Glöm ej namn och adress!

Vad vill du ha med i Barva-bladet? 
Kom med idéer och förslag!

Stoppdatum för material till nr 50 är
1 nov. 2017.
Vi vill gärna ha hjälp med bladet! Kom med idéer!


Fältstationen Rördrommen mi

Har Öppet alla röda dagar (helgdagar) även midsom­mar­ dagen kl. 9-15.

Lördag 12 augusti med samling kl. 21.00 ordnar vi fladdermusvandring.

Söndag 13 augusti är det Fladdermusdag under ordinarie öppettid.

Rördrommen har Svampdag 3 september tillsammans med Strängnäs Svampklubb.

Söndag 1 oktober ordnar Strängnäs-ornito­logerna Världsfågelskådningens Dag vid Fält­stationen. /Sten Ullerstad


Vårmarknaden i Bygdegården
För första gången hade vi i år en vårmarknad. Det fanns loppisbord, hantverks­bord, lotterier och kaffeservering.  Johan Rännbäck kom med hästar, så barnen fick rida. Hembygdsmuseet var öppet. 
En trevlig dag, som återkommer nästa år och då hoppas vi på ännu flera bord och besökare. /Gittan Lindeberg


Kaffetåren
Lördagar i mitt hjärta! På lördagarna mellan kl.11-15 har jag Kaffetåren öppen. Kaffe/te, bullar, smörgåsar och lunch finns för hungri­ga magar eller kaffesugna.
Under den kalla årstiden är jag i före­nings­lokalen och på sommaren flyttar jag ui t den ena lotteriboden. Så fr. o m den 3 juni sitter vi ute och hoppas att solen förgyller tillvaron och skulle det regna får vi sitta under taket. Jag hälsar er alla hjärtligt välkomna! /Gittan Lindeberg
Sykursen
Vi är ett gäng ”tjejer” som träffas på tisdagarna kl. 17.30 i Föreningslokalen.
Vi syr, stickar, virkar mm och har roligt! Vackra alster och många skratt har det blivit under tiden! /Gittan LindebergOm Stiftelsen Barvagården

mmUnder folkskollärare Karl Axelsons ord­förandeskap dryftades vid en offentlig diskus­sion i Hagaborg i november 1930 frågan om uppförandet av ett bygdehem. En kommitté till­sattes. Försök gjordes att få tillstånd en avstyck­ning av kyrkans mark, men förgäves.
Frågan om en bygdegård blev vilande någa år. En förening, Barva Bygdegård, hade emellertid bildats 1932. År  1938 skänktes mark av Bondökna 1:1 och avstyckades tomten. En bygdegård upp­fördes, benämnd Barvagården (eller Bondökna 1:2).
Dess medel togs om hand av en stiftelse enligt stadgar, som fastställdes den 27 december 1948 (för stiftelsen Barvagården).

mmStiftelsen Barvagården är den stiftelse som förvaltar Barva Bygdegård. Alla leda­möterna i stiftelsen måste vara bosatta i Barva socken. 

mmStiftelsens uppgifter: Att bibehålla och förvalta bygdegården som samlingslokal. Att hyra ut bygdegården för skäliga hyror till enskilda och föreningar.

mmStiftelsen Barvagårdens ordförande är Bertil Zentio tel: 016-920 07, 070-538 68 13


Upplysningar: Solveig och Bo Björklund, mmbo.bjorklund40@gmail.com 016-931 21
    Telefon till Bygdegården: 016-930 28 måndag fm.

Barvagården erbjuder att hyra:
   
Bygdegården: Stora salen, max 150 personer.
   Föreningslokalen, max 20 personer.
   Barva-hallen, max 750 personer.

MmTelefo till Bygdegården: 16-930 mådag fm.Uplysnina Solveig oc Bo Björund, bo.bjorklund40@gmail.com 016-931 21


Barva Hembygdsförening

Intresserad av hembygden, nyinflyttad eller bara nyfiken, alla Välkomna! 
Vi har museet öppet lördagar kl. 11-15 t.o.m 19/8, Midsommarafton, Barvadagen 2/9 och efter önske­mål!
Bli medlem du också, endast 100 kr/år! Plusgiro 84 75 73-3, Barva Hembygdsföre­ning.
Info: Ordf. Kenth Sandberg, 073-645 96 10

Nu jobbar vi med, att få ordning på bak­sidan av museet
Föreningen har en stor samling av foton av Barvas hus och gårdar. Meila gärna en kopia och berätta något om er fastighet t.ex. vem som byggt och när osv. Det går mycket bra att fotografera av fotografier och tavlor med en digitalkamera eller modern telefon! Eller låna ut bilden så kopierar vi den!
Vi säljer i sommar ”Landlotten” där man kan vinna 1.000 000 kr eller en ny Volvobil! Lottpris 25 kr


En runsten .."denna sten efter Toste sin son".......

Barvas hittills enda runsten.
Runsten som är sam­mansatt av tre delar.

De tre fragmenten hittades vid torpet Örleds såg ca 2 km nordväst om Barva kyrka.
De låg i skor­stens­stocken till en gam­mal stuga på plat,­sen som revs på 1970-talet.
Stenen har troli­gen ur­sprungligen varit rest nära fynd­platsen vid den gamla
vägen mellan Barva och Kjula. 
Stenen är daterad till ca 1020-1050. 
Den lagades och restes på nuvarande plats den 4 november 1997.


Natur och kultur i Barva.

Vi som bor och vistas i Barva kan glädja oss åt en omväxlande natur och mark rik på kulturlämningar.
Barva socken har varit befolkat under tusentals år. 
Detta kan vi nu se av de sten­rösen och stengärdsgårdar som vi ser på åsarna.
Det är en upplevelse att stå framför ett av dessa fornlämningar och tänka sig tillbaka i tiden och föreställa sig 
vad dessa stenrösen en gång i tiden varit – bostäder, verkstäder, försvars­anläggning eller/och gravar.
Det är av stort värde att bevara fornlämningarna till kom­mande generationer.
Det är därför nödvändigt att vara varsam vid skogsavverkningar.  Dock är det önskvärt att till vissa platser röja bort sly och bättra på och förnya ledmarkeringar och skyltar.
Vid bygdegården, i riktning mot Harsäter, finns en kalkugn där man under forna tider brände kalk. 
Den är i gott skick och väl värd ett besök. Tyvärr saknas det skyltning och en markerad stig fram till ugnen.
Benny Andersson,  Solvillan, Barva


Barva-Ärla LRF

Höhässjning vid Rännbäcken den 15 juli kl 11, vi hoppas på fint väder.
Alla är välkomna att komma och prova på. Medtag egen fikakorg. 
På kvällen träffas vi åter igen vid Rännbäcken kl 19 och grillar,
medtag mat och dryck.  /Johan Rännbäck  
                                     073-717 19 23 rannbacks.hovslageri@telia.com
Barva Cruzingen
Den 2 September  kl. 16-24 efter Barva­dagen kl. 10-15! 
I år blir det en fordonsträff utan cruzing, med fordons­utställning, traktorpulling mm, som pågår i grustaget! 
  Försäljning av korv hamburgare mm! 
  Fordonsrelaterad baklucke­loppsi! 
  Ev. mopeduppvisning!  
  Kunstberg underhåller  kl. 16- 20!        Rock'n'roll med Laguns  20- 24!
Mer detaljrikt program kommer senare! Med hopp om ett bra och fint väder!
/Roffe Ljung

Barva Grannsamverkan  
Beträffande Grannsamverkan så har inga större händelser skett, förutom sommarstuge­inbrott och bensinslangning! Så det fortsätter i oförminskad takt, och alla verkar vara nöjda och belåtna!
Våra grannar i Eklången har jag "puschat" på, så nu är dom också med i grannsam­verkan! (Eklångens grannsamverkan) /Roffe Ljung

Barva-Hyss på 1940-talet

(Hyss) gänget här i norra Barva, typ ”Emil i Lönneberga”.

Rickard Larsson var kyrkvaktmästare, grä­der en grav, likdelar och en skalle kommer upp, vi grabbar in på kyrkogården och spelade fotboll med skallen.
Lärare Smith skulle straffa oss och vi blev inlåsta i källaren under skolan. Efter en timme fick vi komma fram en i taget, för att få luv framför övriga barn.
Vad han inte visste då, var att han hade potatis där, vilket vi pissade i.
Bussen stannade vid Barva Handel förinvänta tid och ta en rökpaus, då lade vi stenar bakom hjulet på motsvarande sida, vi gick in i Klockåsen och tittade, mycket besvär för buss­chauffören att hitta felet.
Bussen hade ofta en kärra efter sig, lastad med kartonger och bakverk. Vi hämtade en kartong och laddade om den med kroppens utsläpp.
Kalas vid en stuga med mycket folk och glädje. Vi åkte dit till elstolpen, där proppskåp och frånskiljare fanns, drog ner den (bleck­svart)!
Mycket blöt snö till en stuga spelade hartsfiol. Kom överens att om någon öppnade dörren för att tillrätta visa oss, så kom en skur med snöbollar på dom.
På åkrarna skars säden med bindare, vi blandade havre, vårvete, korn och råg i skylarna.
Detta är en del av vårat hyss och hoppas att allt är förlåtet.
/Stig Wasberg, skolgång 1944-1951
Bergaholm                  Barva Kyrkskola


Barva IF 95 år bildades 1922

I början av tjugotalet började ungdomarna i Barva intressera sig för fotboll. Man hade flera lag, Karlkulla, Stavberg och Lindholmen var någ­ra platser där man kunde samla lag.
På våren 1922 bestämde man sig för att bil­da en gemensam förening, Barva IF bilda­des den 23 april 1922.
Åren innan hade man spelat matcher mot andra sockenlag, Ärila, nuvarande Ärla blev redan tidigt BIF:s ”ärkefiende”. Under mat­cherna dem emel­lan ställde man upp man­grant för att heja fram respektive lag.
Fotbollen blev naturligtvis den domine­rande idrotten. Man stötte kula, kastade diskus, ordnade friidrotts- och terränglöp­ningstävlingar. Men längre än till tränings- och klubbtävlingar gick man inte.
1922 – 25 ordnade man bara vänskaps­matcher i fotboll. När allsvenskan startade 1924 tyckte BIF:arna att det var en bra idé med seriefotboll. Man sände ut inbjudningar till närliggande fö­reningar och samlades till möte på ett café på Köpmangatan, efter ett flertal möten enades man om att Söderman­lands fotbollsförbund skulle ta hand om administrationen av serien.
Den först serien, som Barva IF alltså var initiativtagare till, startade den 9 maj 1926. Barva IF:s fotbollsplan vid Sågstugan­Brostugan togs i bruk 1925.
1924 byggdes där en dansbana som under ca 30 år var föreningens främsta inkomstkälla. När man planerade för en ny idrottsplats hade man väldigt dåligt med pengar. Men när nöden är som störst, är hjälpen som närmast. Över den gamla dansbanan, som då var ur bruk, fälldes av misstag en stor ek. Föreningen fick ut försäk­ringspengar, 4.200 kr, och sålde virket för 800 kr.
På det sättet bildade den gamla dansbanan grundplåten till den nya anläggningen.
1959 började man bygga den nya planen. Detta främst tack vare handlare Stig Norling och agronom Lars Celsing. Ungefär en månad innan planen invigdes hade Eskilstuna-kuriren en artikel om fotbollsplanen, i vilken BIF utlyste en tävling. Det gällde att hitta ett bra namn till den nya idrottsplatsen.
Några förslag var: LURVALLEN efter den hornlur som hittats i en mosse i närheten. LUNDAVALLEN, Barva i pluralform och betyder lundar. Vann gjorde PILÄNGEN, efter torpet Piltorp, som ligger invid fotbollsplanen. 1964 invigdes Pilängen.
Under åren hade BIF dans vid gamla dans­banan vid Sågstugan/Brostugan och bygde­gården.
1961 flyttade danserna till Söderby maga­sin, som föreningen delade med Kjula IF.
Dansen flyttades åter till den nya dansbanan vid bygdegården i början på 70-talet.    . /Maud Svensson
Promenader Under våren 2017 har Barva IF några måndagar haft prome­nader på motions­spåret som ligger till öster om Barva bygdegård. Slingan som går inne i skogen är 2450 m. Med start och mål vid parkeringen
Gympa i bygdegården måndag kl 18.30 – 19.30 startar igen mån 28 aug. Medlemsskap Barva IF 250:-

Yoga onsdagar kl 18-19.30 på Pilängens Iplats

Lätt Vinyasaflow yoga. Alla är välkomna och kan deltaga. Diplomerad yoga instruktör Liselott Karjel håller i klassen. 50 kr /tillfälle. 250 kr medlems­avgift till BIF, som räcker hela året. Varmt välkomna. ”Namaste”
Barva IF´s Luftgevärsskytte har startat upp vid Pilängen IP och började med öppet hus fortsätter måndagar kl 18 – 20 under vårterminen fram till måndagen före midsom­mar. Återkommer i august!

Bordtennis Kungsvallen Kjula
Tisdagar och torsdagar kl. 17.30-19.00. Pris medlemsavg. 10 – 17 år 100:-, 18 år och äldre 250:-. För anmälan ring Hans J. 016-14 16 17 eller 070-720 20 75, Kent Karlsson 070-549 08 78

Efterlysning Finns någon/några som vill starta upp lek, idrott m.m för barn och ungdomar eller vill leda någon annan form av träffar som Barva IF kan stå för.
Hör av er till Maud Svensson 070-3985101 eller
maud.svensson@hotmail.se.


Sommaren 2017 i Barva Bygdegård


Sommarbingo i Barva Bygdegård

Måndagar 29/5- 7/8  kl. 18.30 – ca 21.40. Man kan sitta i bilen, bygdegården eller danshallen, Jackpottar på förspel och rövare m.m. Lotteri, kaffe och korv.  Varmt välkomna! Arr. Barva IF


Barva Hembygdsmuseum, öppet lördagar 3/5 – 19/8 kl. 11-15. Midsommarafton och Barvadagen 2/9 kl. 10-15 och på begäran! Välkomna!


Danser i Danshallen:

         Torsdagar  kl. 19-23 
        4/5 Mats Bergmans
      11/5 Claes Lövgrens
      18/5 Donnez
      25/5 Micke Ahlgrens
       1/6  Jontez
       8/6  Callinaz
      15/6 Fernandoz
      22/6 Engdahls
      29/6 Framed
        6/7 Mats Bladhs
      13/7 Claes Lövgrens
      20/7 Thor Görans + Agneta Olsson
      27/7 Drifters
        3/8 Streaplers
     10/8  Donnez
       7/8  Per Håkans
     24/8  Mats Bergmans
     31/8  Micke Ahlgrens
       7/9  Fernandoz
     14/9  Martinez
     21/9  Skåningarna
     28/9  Claes Lövgrens


Söndagar kl. 18-22

     14/5  Sannex
     18/6  Dreams
     30/7  Kindbergs
     13/8  Yoize
     27/8  Casanovas
     10/9  Finix

Servering finns med smörgåsar, korv m. bröd, hembakta bullar och annat gott.
www.gideonsbergsif.se
Med reservation för ändringar
Info: 072-21 80 420


 1974   foto Tommy Persson  

Midsommar i Barva Bygdegård

Tisdag 20 juni

Kl. 19.00.  Nedtagning av majstången! Kom och var med! Kaffe och smörgås serveras!

Midsommarafton 23 juni

Kl.   9.00.  Klädsel av majstången enligt en tradition från 1743, Kaffe/saft, smörgås och glass serveras till alla, som hjälper till, Alla intresserade är välkomna att hjälpa till med att maja (klä) majstången!
Kl. 14.00.  Firandet öppnar!
Kl. 15.00.  Reses majstången och därefter dans runt den nyklädda majstången. 
                  Kent Lindén uppträder.
                   Dragkamp mellan Barva syd och Barva nord.
                  Traditionellt firande med bl. a. lotterier, choklad­hjul, kiosk, ponnyridning, luftgevärsskytte, sikaffestuga mm. Hembygdsmuseum öppet. 
                  Visst kan du/ni hjälpa till någon timme med någon iaktivitet, eller hur? Kontakta Angelica 070-941 04 41 eller Maud 070-398 51 01

Fritt inträde till firandet! Varmt välkomna!

Midsommardagen 24 juni
Kl. 13.00
Gudstjänst med kyrkkaffe


Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och Barvabygden!


Uppdaterat den 10 juni 2017, webbmaster: Anne Ivarsson,
http://www.barvabygden.se/bb-49.htm Tillbaka till Barva-sidan