Välkommen till Barva!

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 47    Nr 1 år 2016.
Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043

Barva Framtid har den 1/1 2012 bytt namn till BarvaBygden.se,  vi har bara bytt namn och inget annat är ändrat!


Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting!

Ingenting är omöjligt för en Barvabo!

Barva Vänner!

Sommaren har gjort sitt intåg i vår vackra socken, då vaknar Bygden upp. Sommargäster syns till, aktiviteter startas av enskilda och Barvas alla föreningar.

Föreningarna är många i förhållande till socknens ca 300 invånare plus många i förskingringen och fritidsboende. Det är ofta samma personer som är verksamma i flera föreningar. Just nu finns ovanligt många nyinflyttade, då kan allt framstå, som ett virrvarr. Vi ska försöka räta ut en del frågetecken för er och för oss, som redan är etablerade i Barvabygden. Alla kan tänka igenom vad var och en kan deltaga i och vad vi kan göra för hålla bygden levande.

Så här ser bilden ut i stora linjer, mer information hos varje förening:

BARVA IF, kämpar för att hålla idrottsplatsen i skick, framgångsrikt fotbollslag, frekventerat gymnastikprogram för damer, söker mer engagemang i barn- ungdomsinitiativen!
Kontakt person: Maud Svensson, 070 3985101, Maud.Svensson@eskilstuna.se

BARVA HEMBYGDSFÖRENING, en kulturbärare med Barvas historia i bagaget, driver hembygdsmuseet mm.
Kontakt person: Kenth Sandberg ordförande, 073-645 96 10, matte_kstad@bredband.net

STIFTELSEN BARVAGÅRDEN, driver och underhåller bygdegården, bokar engagemang för föreningarna, andra kommersiella och privata dans- och festarrangörer av alla slag.
Bygdegården är ett naturligt fysiskt nav i bygden, söker därför mer uthyrning för att kunna hålla uppe standarden.
Kontakt person: Bo och Solveig Björklund, bo.bjorklund40@gmail.com, 016-931 21
Stiftelsen ordförande Bertil Zentio, 070 538 68 13, 016-92007, bertil.zentio@swipnet.se

BARVA KYRKA, är förutom att ge den traditionella religiösa servicen en kulturbärare, där det finns utrymme för t.ex. fler vigslar, kanske i kombination med fest på Strands Hotell & Restaurang. https://www.svenskakyrkan.se/kafjarden/ kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

STRAND: golf, hotell, restaurang, konferens http://www.strandgolf.se/
Kontakt: Clas Söderberg, 070-744 84 24, clas.soderberg@telia.com info@strandgolf.se

LRF, har en levande landsbygd med Lantbruket som bas, med aktivt engagemang både för det professionella jordbruket och avkopplande aktiviteter av olika slag.
Kontakt person: Angelica Jansson, 070-941 04 41, angelicajansson88@hotmail.com
Annelie Karlsson, kassör, 070-645 80 85, storanyby@hotmail.com

Fältstationen RÖRDROMMEN, en fågelskådarstation, visningar och information om fåglar och fågelliv mm. http://www.rordrommen.nu/
Kontaktperson: Sten Ullerstad, 016-35 41 52, 070-605 41 52, sten.ullerstad@telia.com

SÖDERFJÄRDENS VÄNNER, ett sällskap bestående av markägare och andra intressenter som verkar för att få vår fjärd mer tillgänglig, likaså att öppna upp för mer kommersiella aktiviteter längs stränderna , kanalprojektet mot Strängnäs är mest påtagligt.
 Kontakt: Loa Andersson, 070 551 11 40, loa@loan.se

 BARVA NETWORK, ett ” start up” bolag med ett enda mål att det ska bli Fibernät steg för steg i bygden, särskilt angeläget när nu Telia steg för steg stänger kopparnätet, ett bakslag då Länsstyrelsen gav avslag på nödvändigt bidrag, men fighten går vidare och en del förberedelser fortgår med privata medel, mycket av kanaliseringen finns i marken men allt detta är en byråkratisk ”nässelsoppa”! Kontakt: Gustaf Celsing, 070 862 33 22, gustaf.celsing@sveaverken.se

GITTANS KAFÉ, ett lovvärt initiativ med kaffe och hembakt bröd har gjort Bygdegården till en samlingspunkt på lördagar med ökad gemenskap i Bygden, väl värt ett besök också för nyinflyttade.

BARVABYGDEN.SE, en förening med uppgift att verka för HELA bygden och dess innevånares väl och ve, bevaka Barvas intressen för bibehållande och utveckling av service av alla slag, allt för att hålla bygden levande. Håll inte inne med dina åsikter eller vad Du kan bidra med!  
Ordförande Gustaf Celsing, 070 862 33 22, gustaf.celsing@sveaverken.se

De direkta engagemangen fn:
Lobbing hos kommunen på Barvaärenden, busslinjer, fibernät, etc

Grannsamverkan, för att förhindra brottsligheten i socken mm.
Huvudombud Rolf Ljung, 0725 19 90 80, rlbilfrakt@hotmail.com

Barva Cruze 10/9, fordonsparad, Traktor pulling, Rockabilly party mm. mm.
Info Rolf Ljung, 0725 19 90 80, rlbilfrakt@hotmail.com

Midsommar-kommittén, arrangerar det traditionella Midsommarfirandet vid Bygdegården. Samordnare: Maud Svensson, 070 398 51 01, Maud.Svensson@eskilstuna.se

Barvadagen 4/9, lokalproducerade produkter, böcker, visning av gårdar och andra sevärdheter, lotterier och underhållning mm. Här är många i farten!

Julmarknaden 3/12, även här lokalproducerat, böcker, mycket hantverk, stort loppis, lotterier underhållning mm.  Här är också många i farten!
Info Bertil Zentio, 070 538 68 13, 016-92007, bertil.zentio@swipnet.se

Barvabladet, denna tidning utges 2 gånger per och återspeglar vad som är i görningen och historiska perspektiv på livet i Barva. Info Anne Ivarsson, 016-92043, ivarssonanne@gmail.com

Engagemanget hos Barvaborna varierar i olika frågor över tiden, men med Ditt engagemang att få nyinflyttade, barn och ungdomar med i gemenskapen och vi får bra uppslutning på initiativen!
Alla kan tillföra någonting -----”Stay behind ” –THIS IS BARVA!

Midsommarafton 24/6 i  Barvagården, Barvadagen 4/9, Barva-cruze 10/9 och Julmarknaden 3/12.

      Ordförande i BarvaBygden.se Gustaf Celsing


BarvaBygden erbjuder Barvavapnet, som dekaler och flaggor i olika storlekar och priser. 10 kr – 650 kr, kontakta ordför. Gustaf Celsing 070 862 33 22

Barva är ett attraktivt område att bo i! Vad kan vi själva göra för att få fler boende?
Vi kan förtäta befintlig bebyggelse! Vi kan sälja eller hyra ut öde- och sommarhus m.m. Bygga nytt för uthyrning/försäljning! Markägare har nu en möjlighet att tjäna en ”hacka” på gr. av bostadsbristen och de höga fastighetspriserna. Redaktören


Rapport från Stiftelsen Barvagården

De flesta människor, som någon gång har besökt Barva Bygdegård har kunnat notera vilka vackra scenkulisser bygdegården är ut­rustad med. De ursprungliga kulisserna, som sattes upp efter att bygdegården byggdes i slutet av 1930-talet är tillverkade av en konstnär från Torshälla, vars namn vi tyvärr inte har lyckats få fram. 
Kulisserna med dess motiv har bedömts vara mycket kulturellt värde­fulla. Under årens lopp har de dock helt naturligt blivit nedslitna och sönderfallna, dessutom mycket blekta och tappat sina ursprungligen mycket vack­ra färger. Förfallet har varit påtagligt under en lång rad av år. 
Genom Hembygdsföreningen ansöktes redan före millennieskiftet om pengar från olika håll för att kunna restaurera kulisserna.  Penninggåvor erhölls bl.a. ur Gustaf den VI Adolfs fond. Pengar har också samlats in för ändamålet från midsommarfester. 
Avfotografering av kulisserna gjordes för ett antal år sedan för att vid ett senare tillfälle kunna användas vid en restaurering. Dessa fotografier lämnades förra året in till en firma som med dess hjälp har kunnat tillverka nya dukar som i storlek, form och färg i möjligaste mån efterliknar de ursprungliga kulisserna.
När jul och nyårshelgerna var överstökade var det tid att börja arbetet med att montera upp desamma. En entusiastisk arbetsgrupp av frivilliga ställde upp för att tillsammans göra arbetet. Plywoodskivor, reglar m.m. som skulle behövas togs hem. Det sågades, skruva­des, limmades m.m. samtidigt som väggarna runt scenen tvättades och målades . 
Allt detta tillsammans har varit ett stort arbete, som genomförts helt ideellt under ett antal måndagar under vintern och tidig vår.
Stiftelsen Barvagården är mycket nöjda med slutresultatet och hälsar allmänheten välkom­men till vår vackra bygdegård när tillfälle ges. 
För Stiftelsen Barvagården/Kjell Ivarsson


Hej på er i skogarna, en liten rapport från oss i LRF. I år har vi redan hunnit med att bowla tillsammans i februari. I mars var vi på region­­stämman i Flen. I april hade vi studiebesök på Arsenalen, och i maj deltog en traktorkaravan från skogen i Listarallyt.
Kommande aktiviteter resten av året kommer vara: Höhässjning 9/7 kl 11. På kvällen kl 19 grillar vi hos Johan och Sigrun vid Ränn­bäcken. (OBS en ny plats för både höhässj­ning och grillning.

I augusti planerar vi ett studiebesök hos en bärodlare. Den 10/9 deltar vi med traktor pulling (på vårt eget vis) på Barva cruze. 
Kom gärna och delta. Kontakta Robert om du vill vara med 070 882 17 72

Hoppas vi ses mvh/ Angelica Jansson sekreterare


Vi har öppet alla helgdagar mellan kl. 9 och 15 som vanligt, när vi bland annat visar biodling och vildbibon. 
Vi kommer att delta i Studiefrämjandets projekt 1000 trädgårdar, som bland annat sker på Snopptorps gård norr om Strand 3 juli mellan kl. 10 och 17.00. 
Lördag 13 augusti med start 21.00 har vi fladdermusvandring med samling vid Rör­drommen. På söndagen är det fladdermusdag vid Rördromme. 
Söndagen 4 september mellan kl. 9 och 15 ordnas svampdag, som en del av Barvadagen.
Utomhusaktiviteterna nås även av personer med barnvagn eller rollator/rullstol. /
Sten Ullerstad
Hemvändare


Pappa Carl-Olof Andersson
Den 2 december 1958 flyttade jag, min bror Tommy och min pappa Carl-Olof från Skövde till Harsäter i Barva. Anledningen till flytten var att pappa arbetade i spackelfabriken i Barva. Min mamma Margit och min syster Irené, som endast var 2 och ½ år, kom med tåg några dagar senare. Jag minns mycket väl den dagen vi flyttade. När den stora flyttbilen på kvällen kom fram till Harsäter var det mörkt, kallt och det snöade. En grindstolpe togs bort för att flyttbilen skulle kunna backa fram till ytterdörren. Någon vänlig granne hade tidigare på dagen tänt i vedpannan i köket och det var varmt i huset.
Klas Gustafsson var min lärare i Barva skola. Där jag hade min skolgång från fjärde fram till sjätte klass. Till och från skolan åkte jag skolbuss. Bussen stannade vid Karl­kulla och dit var det en gång eller cykeltur på ca 2 km. Under den första tiden serverades ingen lunch. Eleverna fick då ta med sig hemifrån något att äta och dricka i klassrummet. De fles­ta eleverna hade med sig ett smörgås­packe och en glasflaska med mjölk. Under den senare tiden av min skoltid i Barva skola serverades eleverna skollunch. Lunchen serve­ra­des på övervåningen, i den tidigare träslöjd­salen, och bestod av djupfrysta rätter i alu­minium­formar som uppvärmdes i en ugn till rätt temperatur. Rasterna tillbringade eleverna utomhus. Under vår och höst brukade vi spela fotboll och under vintern åkte vi skidor eller åkte rutschkana i backen från klockstapeln till skolhuset. Skidåkning var en uppskattad sysselsättning och många elever deltog i skolmästerskapen, med skänkta priser av Barva Handel.
Under sommarloven deltog många barn i simskolan under ledning av simskole-fröken Anduri. Skolan ägde rum i Barva-Lappens fri­luftsbad. Duktiga elever tog märken. Jag var elev i simskolan under en sommar och före avslutningen hade jag tagit simborgarmärket, d.v.s. jag hade klarar att simma 200 meter.

Min utbildning fortsatte med ett år i Kjula skola och sedan sex års studier i läroverket i Strängnäs. På grund av usla kommunikationer bodde jag på landstingets elevhem på Biskops­gränd 2. Efter realexamen (fyraårig linje) och två år i gymnasiet på teknisk linje i Strängnäs flyttades alla elever på denna linje till Rin­mans­skolan i Eskilstuna. Jag tog studenten och därefter utbildade jag mig till maskin­ingenjör.

På den tiden var det lätt att få anställning efter ingenjörsexamen och militärtjänstgöring.  
Under några år konstruerade jag verktyg för pressar för plåt, pressgjutningsmaskiner för mässing-, aluminium- och zinklegeringar och formsprutningsmaskiner för plaster på GKN Stenman i Eskilstuna. Därefter konstruerade jag formverktyg på Moderna Verktyg i Söder­köping i ca 30 år. Företaget tillverkade stora formverktyg. Det största formverktyget jag konstruerade vägde 20 ton. Detta var ett mycket stimulerande och omväxlande arbete med hög yrkes-kompetens hos medarbetarna. Under 80-talet var företaget störst i norden i sin bransch med ca: 150 anställda med till­verkning i Borås, Skurup och Söderköping. Med huvudkontoret i Söderköping. Under min tid på företaget förändrades tillverknings­pro­cessen radikalt. Den tekniska utvecklingen har gått snabbt.
För formgivande ytor i verktygen har avancerade dataprogram ersatt fysiska modeller. Under 10 års tid var jag chef för konst­ruktionsavdel­ningen. Att tillverka form­verktyg var en mycket konjunkturkänslig och konkurrens utsatt verksamhet. Många konsul­ter anlitades för att i högkonjunkturer klara korta leve­ranstider. De senaste 10 åren konst­ruerade jag värmeväxlare för stora motorer och genera­torer på Luvata AB i Söderköping.

Nu är jag pensionär.
Far, mor och mina syskon flyttade efter några år, från Harsäter till Stora Bondökna. När min pappa pensionerade sig byggde han Solvillan, det vita mexitegelhuset vid Karl­kulla. Huset har mindre bostadsyta är Bond­ökna och stod färdigt 1972. Pappa avled 1994 och min mamma bodde kvar i huset. Mamma är nu 92 år och bor nu sedan några år på Tomasgården, ett äldreboende i Strängnäs.

Sedan februari 2015 är jag åter Barvabo. Solvillan är nu min adress. Efter mer än 50 år på annan ort känns det bra att komma hem. /Benny Andersson, Solvillan, Barva

Kaffetåren!

När jag för ett år sedan startade min lilla kaffeservering, tyckte jag, att det var väldigt roligt, att få göra det, men att det skulle vara så roligt, inspirerande, trevlig, ja ...helt underbart härligt! Det hade jag nog inte drömt om ens. Lördagar mellan 11-15 har blivit ett riktigt nöje: En sådan gemenskap, roliga minnen, tider från förr och härliga skratt, listan kan göras hur lång som helst.
Att få uppleva denna värme från alla mina underbara besökare, att få möjligheten att höra om Barva i dåtid och givetvis även i nutid! Jag har under vintern serverat soppa, smör­gåsar kaffe/te bullar, ja även paj några gånger och allt är nybakat och sopporna lagade från grunden.
Jag gläds åt mina tidiga lördagsmorgnar i köket då jag rullar mina bullar och ser fram emot ännu en härlig lördag med gäster i alla åldrar!
Kaffetåren har blivit att mysigt ställe för gemenskap. Nu när värmen kommer och jag hoppas den stannar kommer vi att kunna sitta ute igen. 
Så alla är hjärtligt Välkomna till lördagarna med mycket glädje! /Gittan Lindeberg


Sygruppen

Våra tisdagar i föreningslokalen började, som en sykurs. Det är det fortfarande, men vi virkar, stickar, pysslar och syr. Jag kan lova, att vi skrattar väldigt mycket!  Vi börjar kl 17.30 och håller på framemot k1. 21.00, men vi gör en paus och då vankas det kaffe med bröd och många tokiga, härliga berättelser och skratt. Vi är ett glatt gäng som gillar att ”pyssla" och det tillverkas både stora och små saker. Allt är tillåtet! Vill du också vara med så ring mig 070 975 92 67 /Gittan Lindeberg

Du vet väl om, att vi har ett ”minibibliotek” i Barva Bygdegård i Danshallen till höger vid kaffeborden, vid entrén!  Här kan du lämna några av dina lästa böcker hemifrån och låna några nya! Gratis och enkelt!


OM DET SKULLE HÄNDA

Varje dag händer det att någon råkar ut för plötsligt Hjärtstillestånd. Barva har vi hitintills varit skonade i samband med evenemang, men det har hänt andra omkring oss. OM det skulle hända här är skillnaden mellan liv och död frågan om sekunder och kunskap.
I föreningarna har detta aktualiserats länge men för att göra något åt det INNAN något händer har BarvaBygden tagit initiativet att beställa HJÄRTSTARTARE och tillhörande utbildning nu innan sommarsäsongen med höjd risk inträffar.
BarvaBygden har inte ekonomi för hela denna investering ensamma utan förlitar sig på att enskilda personer, föreningar och företag hjälps åt och ger sitt bidrag till denna ange­lägna, närmast nödvändiga 15.000 kronors investering! Hjärtstartaren kommer att vara placerad i bygdegården. OBS Hjärtstartaren har nu kommit till Bygdegården och ska monteras upp!
Hjälp oss med sponsring!
Du sätter in Ditt bidrag på: BarvaBygden.se bankgironummer: 5086-6961    Märk betalningen med "Hjärta" + ditt namn. Det går också bra att vara anonym! Du väljer själv hur mycket du vill bidra med och alla donationer är av stor vikt!  /Maud Svensson


Posten i Barva

I Barva fanns mellan 1886 till 1956 en mind­re poststation med bl.a. egen stämpel.

Den 1 maj 1886 fick skolläraren och klocka­ren Carl Johan Lager­gren 50 kr/år för att sköta poststationen och upplå­ta lokal i sin bostad i Skolhuset vid Barva kyra.


karta 1903 caKarta från ca 1903

När Barva handelsbod i Bergaholm från 1868, flyttades 1918 till sin nuvarande plats blev L. F. Andersson postföreståndare, troli­gen i Post­stugan. Senare fanns ett litet rum bak i affären som postkontor.

Före 1922 hade mellersta Barva, Ärla som postadress och södra Barva hade Eklången.

Lantbrevbärare med bil Barva - Sågstugan - Hagaborg vardagar 1/6 1923- 29/2 1956.

Poststationen i Barva överfördes fr. o. m. 1/7 1967 till postkontoret i Eskilstuna.

Efter indragningen av poststationen i Barva fördes posten som förut med bil E:a Barva handel - Sågstugans handel till Hagaborgs handel med handlarna som postombud.


Poststugan vid Barva Handel 1920-30-tal
   Poststugan, härifrån hämtades förr Lindholms post vid diligenserna på stora vägen!
Foto från 1920-30-talet

Barva Hembygdsförening

Intresserad av hembygden, nyinflyttad eller bara nyfiken, alla Välkomna! Vi har museet öppet lördagar kl. 11-15 t.o.m 13/8 och efter önskemål!  
Bli medlem du också, endast 100 kr/år! Plusgiro 84 75 73-3 Barva Hembygdsförening.  Info: Ordf. Kenth Sandberg, 073-645 96 10


I skolbänken, som inköptes på auktion efter Prostökna skolas nedläggning på 1960-talet, fanns ett foto! Vilka?


Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med idéer och förslag! Stoppdatum för material till nr 48 är 1/11 2016. 
Känner du någon, som vill ha ”Barva-bladet” hemskickat? Sätt in 60 kr på pg 84 75 73-3 (Barva Hem­bygds­förening). De fyra kommande numren av ”Barva-bladet” 2 nr/år kommer med posten. Glöm ej namn och adress!


Info från Barva Grannsamverkan!

Vi har varit förskonade från inbrott och skadegörelser i stora format, däremot har en del dieselstölder förekommit från fordon, maskiner och farmartankar, så tänk på hur Ni placerar era redskap, när Ni inte har uppsikt på dessa! Några av Er har installerat s. k. ”uppfartslarm” innehållande P i r sensorer och mottagare med trådlös överföring från Biltema (44-499) för 199 kr och de är mycket väl värd det priset! Inget kan naturligtvis vara bättre än våra egna uppmärksamhet och iakttagelser!
Nu ber jag om ursäkt för "tjatet" om okända fordon, som cirkulerar i vårt område! Om Ni kan så gör rr synliga, när Ni påträffar ett ett sådant och försök att få så mycket upplysning som det bara går om t e x fabrikat, modell, färg och om sådant som är iögonfallande och natur­ligtvis - med landsbokstäverna, gärna både fram och plåtarna baktill, eftersom en del av dessa fordon kan ha stulna reg-plåtar, och inte samma reg-nr fram och bak!
Om Ni ertappar eller ser någon, som inte har på platsen att göra. Ring omgående till polisen. Ni kan också försvåra färdvägen med att placera ert fordon, så det blir svårt att komma  från platsen tills polisen anländer, medan Ni avvaktar, så kontakta Era grannar och Ert kontaktombud och hjälps åt att förhindra färdvägen, och var polisen behjälplig med anvisning var dessa oinbjudna gäster befinner sig!

Nu är den sista vårmånaden slut och som­marmånaderna är här med allt resande och frånvaro hemifrån, som hör därtill. Glöm inte, att meddela Din granne eller Ditt kontakt­ombud om att Du är bortrest en längre tid, eller ­om det bor någon annan i Din fastighet under tiden, Du är borta!

Listan med alla kontaktombud får Ni här, och Dom hjälper Dig om Du har funderingar eller frågor.

Ang. grannsamverkan. Du som har tillgång till internet och facebook är välkommen till gruppen Barva Grannsamverkan med Dina tankegångar som rör grannsamverkan! Till slut vill jag att Ni är uppmärksamma och håller ögonen på vad som händer i Er omgivning, ha en riktigt bra och fin sommar!

Mvh Roffe Ljung, Barvagården Huvudkontaktsombud för Barva Grannsamverkan!

Barvabygdens Kontaktombud i Grannsamverkan!

Omr l Carl Stejmar, Lindholm carl@calas-hp.se 070 5435671
       1 Conny Tibblin, Nabbetorp 070 530 63 79
Omr 2 Jennie Danielsson, Bygget nibla97@hotmail.com 076 863 66 02
        2 Jan Jansson, Klockåsen, barvapajen@hotmail.se 070 228 46 37
Omr 3 Kjell Ivarsson, St. Grindhammar kjell.ivarsson@barvabygden.se 076 643 11 13
        3 Bertil Zentio, Skäggesta zentio.maleri@swipnet.se 070 538 68 13
Omr 4 Maud Svensson, Staväng, maud.svensson@hotmail.com 070 398 51 01
        4 Björn Herbst, Lindåsen 070 292 98 63
Omr 5 Bengt Pettersson, Stensäter 070 339 31 41
        5 Rolf Olsson, Karlkulla 2, ro@karlkulla.com 070 241 33 83
Omr 6 Sievert Ylvén, Brostugan sievert.ylven@hotmail.com 070 294 24 69
       6 Jenny Gustafsson, Holmen zelda.w79@gmail.com 070 846 82 49
Omr 7 Kenth Sandberg, Järpeberg 1 matte_kstad@bredband.net 073 645 96 10
        7 Kjell Hallblom, Prostökna fam.hallblom@hotmail.com 073 998 87 19
Omr 8 Hans Törnblom, Hagaborg 070 561 80 09
        8 Rune Johansson, Långsved 1, barvarune@gmail.com 070 207 45 87
Omr 9 Mikael Edstein, Stavtorp 2, mikael.edstein@ncc.se 070 679 87 89
        9 Angelica Jansson Stavtorp 2, angelicajansson88@hotmail.com 070 941 04 41
Omr 10 Tommy Rännbäck, Rännbäcken, rannbacks.hovslageri@telia.com 070 6 63 74 59
        10 Jan Olov Korell, Nippebo, nippe42@hotmail.com 070 717 86 63

Huvudkontaktombud Rolf Ljung, Barvagården, rlbilfrakt@hotmail.com 072 519 90 80

Snälla ni, lägg inte ut på Facebook, att ni reser bort! Visst är det roligt att veta, när ni checkar in på flygplatser och äter god mat i främmande länder mm! Gör istället en liten reseberättelse med bilder, när ni kommer hem och lägg ut på Facebook! Redaktören


Sommar 2016 i Barva Bygdegård


Sommarbingo

Måndagar 30/5 – 8/8.  Kl. 18.30 – ca 21.40.
Man kan sitta i bilen, bygdegården eller i danshallen.  Jackpottar på förspel och rövare, m.m.  Lotteri, kaffe o. korv.   

Varmt välkomna!  Arrangör Barva IF

Danser i Danshallen

Gideonsbergs     Info.telefon 072-21 80 420

Torsdagar  kl. 19-23
5/5 Mats Bergmans
12/5 Claes Lövgrens
19/5 Fernandoz
26/5 Donnez
2/6 Micke Ahlgrens
9/6 Stensons
16/6 Jontez
23/6 Callinaz
30/6 Jenny Salens
7/7 Matz Bladhs
14/7 Claes Lövgrens
21/7 Thor Görans + Agneta Olsson
28/7 Drifters
4/8 Streaplers
11/8 Deléns
18/8 Donnez
25/8 Per Håkans
1/9 Micke Ahlgrens
8/9 Fernandoz
15/9 Mats Bergmans
22/9 Stensons
29/9 Claes Lövgrens

Söndagar kl. 18-22
22/5 Sannex
19/6 Dreams
31/7 Expanders
14/8 Highlights
28/8 Finix
11/9 Casanovas
25/9 Blender


Midsommar i Barva Bygdegård

  Tisdag 21 juni
    Kl. 18.00

    Nedtagning av majstången! Kom och var med!

Midsommarafton 24 juni
Kl. 9.00.
Klädsel av majstången enligt en tradition från 1743!
Kaffe/saft, smörgås och glass serveras till alla, som hjälper till.
Alla intresserade är välkomna att hjälpa till med att maja (klä) majstången!

Kl. 14.00.
Firandet öppnar!

Kl. 15.00.
Reses majstången och därefter dans runt den nyklädda majstången.

Kent Lindén uppträder.

Dragkamp mellan Barva syd och Barva nord.
Traditionellt firande med bl. a. lotterier, choklad­hjul, kiosk, ponnyridning, kaffestuga mm.
Hembygdsmuseum öppet.

Fritt inträde till firandet! Varmt välkomna!

   Midsommardagen 25 juni
    Kl. 13.00
Gudstjänst med kyrkkaffe

Medlemmar i BarvaBygden.se är alla,  som bor i eller är intresserade av Barva och BarvaBygden!
Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med idéer och förslag!  Stoppdatum för material till nr 48 är 1 novemder 2016.
Vi vill gärna ha hjälp med bladet! Kom med idéer!
Känner du någon, som vill ha ”Barva-bladet” hemskickat?
Sätt in 60 kr på pg 84 75 73-3 (Barva Hembygdsförening). De fyra kommande numren av ”Barva-bladet” kommer med posten.(2 nr/år.) Glöm ej namn och adress!
BarvaBygden erbjuder Barvavapnet, som dekaler och flaggor i olika storlekar   och priser. 10 kr – 650 kr, kontakta ordför. Gustaf Celsing

Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och BarvaBygden!


Uppdaterat den 12 juni. 2016, webbmaster:Anne Ivarsson   http://www.barvabygden.se/bb-47.htm

Tillbaka till Barva-sidan