Välkommen till Barva!


Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 44  Nr 2 år 2014.
Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043


Barva Framtid har den 1/1 2012 bytt namn till BarvaBygden.se  vi har bara bytt namn och inget annat är ändrat!


Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting!    Ingenting är omöjligt för en Barvabo!


Nu är värmen över och djuren vi sett längs vägarna i bygden är installade (dom flesta i alla fall) och markerna håller på att ändra färg. Men jag försöker tänka tillbaka på den varma sköna sommaren allt blir lite lättare och roligare då. Med dock en aningens för lite regn.

Jag och styrelsen vill tacka alla som hjälpt till på våra evenemang under de gångna året. Ni är guld värda! Och vi hoppas vi syns nästa år igen. Jag hoppas även få se många nya ansikten, likväl på möten som på evenemangen. Nytt blod och nya idéer de är sånt vi i styrelsen gillar.

Men än är vi inte klara för i år. Vi har vår julmarknad kvar och den går av stapeln den 6 december. Den nya för i år är, att tiderna är lite ändrade. I år kör vi från klockan 11.00-17.00

Med detta vill jag och styrelsen önska alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År.

Har ni tips, idéer eller frågor tveka inte att komma på ett möte eller höra av er till mig.

Årsmöte 2015 med Barvabygden.se söndagen den 22 mars kl. 18.00. Alla Varmt Välkomna!

Jag finns på 0709-41 04 41 eller angelicajansson88@hotmail.com Mvh Angelica "Ankan" Jansson, ordförande


https://www.facebook.com/groups/barvaframtid/               https://www.facebook.com/ sök BarvaBygden.se


Prostökna - foto från Marianne Gustavssonhttp://www.rordrommen.nu/


Historik för havsörnar.

Enligt forskaren Sven Nilsson var havsörnen vanlig i hela landet 1835. Wilhelm von Wright ansåg, att havsörnen var vanlig även i Bohuslän; En skoningslös förföljelse i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet gjorde, att arten försvann från alla insjöar och endast blev kvar vid Ostkusten och som en liten spillra i Lappland. 1910 var arten helt försvunnen från Västkusten. I Vänern fanns sista paret kvar till 1950. Fridlysningen 1924 gjorde att arten långsamt ökade och vid inventeringen 1940 angavs 40 häckande par i hela Sverige.

 Vid slutet av 1950-talet och början av 60-talet noterades en kraftig försämring av häcknings­resultaten, och med början 1963 startade en landsomfattande inventering.

 Nedgången för arten berodde på gifterna, som spreds inom jordbruk och skogsbruk: betning av utsäde med kvicksilver, DDT mot skadeinsekter och PCB. Fenylkvicksilver och metylkvicksilver förbjöds 1966 med dispens till 1968. Fåglar förlamades och en stor nedgång drabbade bl.a. gulsparv, fasaner och rovfåglar såsom duvhök, tornfalk och havsörn. DDT förbjöds 1970 med dispens för skogsbruket till 1975. DDT påverkade hormonbalansen. Skaltjockleken minskade, så att äggen blev söndertrampade. PCB påverkar hormonbalansen och får nu endast användas i slutna system.

I början på 1970-talet var läget allra sämst med få kläckta ungar, men därefter har resultaten successivt förbättrats. Vid ostkusten har hela tiden högre gifthalter konstaterats jämfört med Lappland, där tyvärr mänsklig förföljelse varit en negativ faktor.

 Med början 1971 startades i SNF:s regi en vinterutfodring med giftfri föda från slakterier och grisgårdar för att avgifta och underlätta för ungfåglar att överleva den första vintern. Från mitten av 80-talet har man kommit upp i normala häckningsresultat, då 75 % av paren har fått utflugna ungar. Detta visar, att utfodringen har gett resultat.

I projekt Havsörn ingår: häckningsresultat, studier av boplatsval, biocidanalyser, bevakning av bon, ringmärkning och vinterinventeringar.

Färgringmärkning påbörjades 1976 och ger information om när och var örnen föddes. Vid ring­märkningen tas även blodprov med DNA-analys, vilket har visat att ostkustpopulationen är helt skild från lapplandspopulationen

Då havsörnen kräver kraftiga boträd, mestadels tallar, har under åren färdigställts många konstbon. Björn Helander, som har hållit i projektet, rapporterar, att 9 restaurerade bon har blivit besatta, och 23 av 40 konstbon har blivit bebodda. Skydd av boplatser under häckningstid från februari till slutet av juni är en viktig del av projektet. Störning i form av närgångna fotografer, sportfiskare och skoteråkare har tyvärr spolierat många häckningar.

Under 1980-talet har havsörnarna återkommit till inlandet och häckar nu vid många sjöar bl.a. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

Trots den långa fridlysningen påträffas även i dessa dagar påskjutna örnar. Havsörnar skadas i trafiken av bilar och tåg, då de äter av påkörda djur. Örnar blir rammade av vindkraftverk, då dessa byggs för nära örnarnas revir.

 Havsörnens situation är i dag en framgångssaga och många kan i våra dagar njuta av den majestätiska fågeln med det breda vingspannet. Det förekommer dock ett hot: genom land-höjningen kommer en del gamla miljösynderupp från sjöbotten i främst Västernorrlands län. Nya kemikalier som flamskyddsmedel riskerar att försämra förutsättningarna för örnarna.

  

Årsprogram

Vi har ännu inte bestämt hela årsprogrammet för 2015. Vissa saker är klara.

Vi kommer att ha öppet på helgerna från mars tom oktober mellan 9 och 15.

Lördag 28 februari  
Kl. 10 - 12 örnräkning för främst Mälaren och Hjälmaren. Publika platser är bland annat Hässelbyholm och Kvicksundsbron. Arbetet leds från Fältstationen Rördrommen.

Måndag 18 maj tom fredag 29 maj  Skolpaket för grundskolan

Söndag 14 juni   Ekumenisk gudstjänst kl. 10.00

Under hösten är vi med på Barvadagen med svamp som tema samt gåsräkningar i september och oktober, som ordnas av Universitetet i Lund.


Information från Barva Grannsamverkan!

När höstmörkret faller så slår tjuven till, så här kommer några bra saker att tänka på!

Lås dörrar och fönster på dagen, även om Du är hemma! Se över Dina dörrar, altandörr, garage­dörrar och fönster i markplan, så att allt är funktions­dugligt! Ett godkänt inbrottslarm är ett bra komplement! Tjuven vet var Du har Dina värdesaker, om Du kan så lås in dina saker i ett bankfack eller i ett godkänt säkerhetsskåp!

Jag ska höra med polisen om Vi kan få låna märkverktyg, så Vi kan märka upp våra till­hörigheter, det gör att det blir svårare för tjuven att sälja godset vidare! Ni som har fritidshus, gör det "surt" för tjuven genom att tömma huset själva, och lås in stegar, cyklar och trädgårds­redskap och gör en inventarie­förteck­ning över vad Ni har kvar i fastig­heterna.

Tala gärna om för Ditt kontaktombud att Ni blir borta ett tag! Fundera på, om det går att för­svåra för bilburna tjuvar att ta sig fram till era fastigheter!

Har Ni båt, så töm den på löstagbar utrustning och förvara båtmotorn ordentligt inlåst och lås fast båten med godkänt hänglås och kätting och gör en märkning på båten. Du kan också montera en spårsändare i båt och motor som sänder ut signaler som hjälper polisen att spåra godset om det blir stulet!

Statistiskt sett så är det under höstmånaderna, som de flesta inbrott sker. De har under de se­nas­te året ökat med 12%.

Höstlovsveckan är tjuvens favoritvecka!

Under den senaste tiden har bankomat be­drä­gerierna ökat, och är Du osäker på banko­maten som säger att det är "tekniskt fel", så spärra Ditt kort. Fastnar Ditt kort i automaten, så stå alltid kvar vid den och spärra Ditt kort innan Du lämnar platsen, och glöm inte att göra en polisanmälan om händelsen!

Mail-bedrägerierna ökar också, så var uppmärk­sam när banker, myndigheter m. fl. vill ha Dina personuppgifter, bankgironummer mm. De gör aldrig sådana förfrågningar över nätet! När Du går från datorn, så logga ut!

Nu ska jag inte "mata" Er med mer "pek­pin­nar"! Ni ska ha en bra och fin höst, och för­hopp­ningsvis utan oinbjudna gäster!

Till alla våra kontaktombud, så ska Vi göra möte med tillbakablick och nya frågor med Polisen, när Vi kan enas om ett datum, så jag återkommer till Er!

Mvh Rolf Ljung, Barvagården,  tel: 072 519 90 80

https://www.facebook.com/groups/598763736907943/ 

https://www.facebook.com/ sök Barva Grannsamverkan


 ”Gåramålningar finns de fler?

Lilla Grindhammar målad i olja troligen på 1940-talet av  

Finns det fler målningar av Grabbé i Barva­bygden ?  Tavlans ägare har anknytning till Gustaf Lind­ström och Alma Granlund, de var Lilla Grind­hammars arrendatorer mellan ca 1936-1958.

Kolla hemma på väggarna och hos de äldre med Barva-anknytning! Det kanske finns Gåra­mål­ningar av andra konstnärer!


Återträffen i Barva skola

Sista lördagen i juni 2014 var det återträff för alla elever/personal, som gått/jobbat i Barva skola från 1866 – 2006.

Familjen Torstensson-Blomkvist, som nu äger skolan, var generösa och lät oss göra ett besök i Barva skola. Ett stort antal fd. elever kom och många härliga skolminnen kom fram bland alla besökare på skolgården.

Dagen fortsatte i Barva bygdegård med skolkortsutställning, Barvafilmen samt rörliga foton, som Tommy Persson sammanställt. ”Nya” skolkort skänktes till hembygdsmuseét som även höll öppet under dagen.

Det var roligt och se alla generationer som hade sina minnen av skolgång och arbetsplats.

Att få tag på alla elever/lärare/personal var svårt, men under våren hade vi detektivjakt på elever och personal. Fantastiskt kul att så många kunde komma till denna historiska träff. /Maud Svensson
Klass 5 1954-55, med lärare Erik Smith


Klass 4 i nov.1947 med lärare Erik Smith


Klass 1-2 1949, med lärarinnan Britta Eriksson


Barvadagen

Första söndagen i september kunde man åka runt och besöka olika platser i Barvabygden.

Rördrommen hade svampdag, där man kunde få hjälp med att bestämma ätliga och/eller oätliga arter.

Högberga gård hade hästuppvisning m.m

Barva bygdegård hade marknad och loppis!

Utställningen av skolkorten från skolåter­träffen stod uppställda i danshallen.

Hembygdsmuseét var öppet och arboristen Charles Lidster från Källtorp hade uppvisning av sektionsfällning av en björk på sidan av museét.

På Rännbäcken hade Småbrukarföre­ning­en i Södermanland öppet hus med lieslåt­ter, gärdsgårdsbygge m.m /Maud Svsonens


Vad vill Ni använda Bygdegården till?

Här har vi möjlighet till t.ex studiecirklar, kurser, fester, utställningar, träffar, möten, information, demonstrationer eller ...............

Eller vill vi bara sitta hemma och kura, med all rätt i denna mörka tid. Men snart så vänder det mot ljusa tider igen. Visst vill vi träffas?

Kom med idéer och förslag! Passa på att komma med förslag och sitt inte hemma och gnäll att det inte finns något att göra!


Barva-Biblioteket!

Du vet väl om, att vi har ett ”minibibliotek” i Barva Bygdegård i Danshallen till höger vid kaffeborden!
Här kan du lämna några av dina lästa böcker hemifrån och låna några nya! Gratis och enkelt!


Barva IF:s Sommarbingo

Under sommaren hade vi 11 spelkvällar. Många spelare kom med hoppet på vinst och besökte oss. Men att träffa likasinnade vänner förhöjer stämningen. Många säger, att de ser fram emot bingo-kvällarna under sommaren i Barva.

Barva IF tackar alla, som ställer upp ideellt de flesta måndagarna, för att spelkvällarna kan genomföras. /Maud Svensson


Barva Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 22 febr 2015 kl. 15.00, Lilla salen, Bygdegården! Instresserad av hembygden, nyinflyttad eller bara nyfiken, Välkomna!

Bli medlem du också, endast 100 kr/år! Plusgiro 84 75 73-3 Barva Hembygdsförening.  Info: Ordföranden Rune Johansson, 016-93009, barvarune@gmail.com

Hembygdsföreningen har under året fortsatt med upprustningen av museét. Vi har även arbetat med att utveckla våra hemsidor hos Södermanlands Hembygdsförbund! Se: http://www.hembygd.se/barva/ och hos Bygdeband http://www.bygdeband.se/plats/367256/sverige/sodermanlands-lan/barva/

Här kan ni hjälpa till med foton av era hus till Bygdeband. Föreningen har mest äldre foton av Barvas hus. Meila gärna en kopia och berätta något om er fastigheten t.ex. vem som byggt och när osv. Det går mycket bra att fotografera av fotografier och tavlor med en digitalkamera eller modern telefon!

Vi säljer under julmarknaden: Böckerna ”Kafjärden” för endast 50 kr (ord.pris 200 kr). ”Barva Socken” (från 1950) - 15 kr. ”Flyktingens syn” (A. B. Andersson fr. Ekelund) - 60 kr. och ”Barva Sonetterna” (Lars-Erik Holmertz) - 100 kr. Samt ”Barva-filmen” från 1946 - 150 kr. mm.


Årsmöte BarvaBygden.se söndag 22 mars kl. 18.00 i Bygdegården, Föreningslokalen.

Alla Varmt Välkomna!

Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och BarvaBygden!


Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med idéer och förslag! Stoppdatum för material till nr 45 är 1 juni 2015.

Vi vill gärna ha hjälp med bladet! Kom med idéer! Känner du någon, som vill ha ”Barva-bladet” hemskickat? Sätt in 60 kr på pg 77 31 43 - 3 (K. Ivarsson) och de fyra kommande numren av ”Barva-bladet” kommer med posten. (2 nr/år.) Glöm ej namn och adress!

BarvaBygden erbjuder Barvavapnet, som dekaler och flaggor i olika storlekar och priser. 10 kr – 650 kr, kontakta ordför. Angelica Jansson 0709-41 04 41


Julmarknad

Barva Bygdegård

Lördagen den 6 december kl. 11.00-17.00

Julmarknad i Danshallen kl.11.00-17.00

Café, Tomte och lotterier mm!

Göran Axelsson underhåller med sång och musik

Loppis i Bygdegården kl. 11.00 -15.00

Hembygdsmuséet öppet kl 11.00 – 15.00

Åkning efter häst med släde (vid snö)

Välkomna!

Bokning av bord - julmarknaden á 150 kr Gun-Britt Svensson 016-931 15

loppisbord á 150 kr Bertil Zentio 070-538 68 13


Arrangör: BarvaBygden.se med Barvas föreningar i samverkan!

Barvabygden.se söker sponsorer för att kunna genomföra våra olika evenemang!


Uppdaterat den 26 jnovember  2014, webbmaster: Anne Ivarsson,
http://www.barvabygden.se/bb-44.htm Tillbaka till Barva-sidan