Välkommen till Barva!

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 41 Nr 1 år 2013.
Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043


Nu är äntligen sommaren här i vårt vackra Barva. Efter en lång vinter som aldrig tycktes ta slut så  var det skönt att börja planera för aktiviterna som Barvabygden har i sommar. Då kändes det
verkligen att vi går en härlig årstid till mötes. 

När ni läser det här har vi arrangerat ytterligare ett cruze, vi vet vem som vann de olika  klasserna och förhoppningsvis kan jag lägga en ny erfarenhet till handlingarna. Jag tänker nämligen inte grilla
hamburgare när traktorpullingen är i år. Det gjorde jag förra året när vi hade 4 grader varmt och  ihållande regn.

Planeringen för midsommar är också igång. Det blir som det brukar vara. Vi startar dagen kl 9 vid  bygdegården för att klä midsommarstången. Sedan på eftermiddagen blir det lite underhållning,
stångresning och dragkamp. Vi kommer som vanligt ha en kaffestuga, sälja glass, godis och korv.  Lotterier kommer det också att finnas.

I slutet av juli går årets beachparty av stapeln. Där har vi inte börjat planera så mycket än. Är det så  att du skulle vilja hjälpa till vid något arrangemang eller har några idéer på vad vi ska göra så är det
bara att höra av sig till någon i styrelsen.
    Jag hoppas att vi ses i sommar på något av det vi arrangerar.
    Lill Holmström, ordförande Barvabygden
Söderby kvarn med Kvarnstugan

  Söderby Kvarn med Kvarnstugan - Foto från Göran Johansson
Rördrommen

www.rordrommen.nu


Ovanliga fågelobservationer
Under andra halvan av maj har många ornitologer dragits till bygden av två för området ovanliga  fågelarter. Det gäller mindre sumphöna och vass-sångare, som båda noterats från Rördromstornet. 
På nätet (www. Artportalen.se) har det framkommit att personer från bland annat trakten av Uppsala  och Stockholm lockats hit av de båda fåglarna.

Tornkampen
Lördagen 4 maj ordnade Sveriges Ornitologiska Förening och motsvarigheten i Finland den s.k. tornkampen. Man startade klockan 05.00 och slutade kl. 13.00. 61 fågeltorn bemannades i Sverige 
medan Finland bemannade 335 torn under denna tid med olika lag av personer. Vid Nasentornet  observerades 40 arter och vid Rördromstornet 45 arter. Vid Öknasjön noterades 56 arter.

Skolverksamheten
Antalet skolklasser, som besökt Fältstationen Rördrommen under våren har varit ungefär hälften så  många som förra året. Vi tror att det främst beror på utebliven genomgående busstrafik Strängnäs-
Barva. Det kan också bero på att statliga skolmyndigheter sagt åt skolorna att de inte fick ställa krav  på föräldramedverkan i utflykter. Vi har haft fler skolelever från Eskilstuna än tidigare år.

Fladdermöss
Fältstationen Rördrommen ordnar traditionell fladdermusvandring lördag 24 augusti med samling  kl. 21.00 vid Fältstationen.

Vildbidag
Söndag 25 augusti kommer Naturskyddsföreningen i Eskilstuna att ordna en vildbidag tillsammans med Eskilstuna Biodlareförening och Fältstationen Rördrommen. Det hela sker på Fältstationen 
mellan kl. 9 och kl. 15.00. Visste du att vildbina står för ungefär lika stor andel av pollineringen som honungsbina? Om vi inte hade bin skulle mänskligheten svälta ihjäl på 3 år. Det finns redan nu 
olika vildbiholkar monterade vid Fältstationen.

Svampdag
I samband med Barvadagen 1 september ordnar Fältstationen Rördrommen en svampdag mellan klockan 9 och klockan 15. Då får man hjälp att bestämma vilken svamp som är ätlig och vilken som
inte är det. Det finns utställning av redan plockad svamp. Alla är varmt välkomna.

Öppethållande
Fältstationen har öppet alla röda dagar (tex båda ”midsommardagarna”) mellan kl. 9 och kl. 15 från mars tom oktober. Hemsidan www.rordrommen.nu är alltid öppen.

Sten Ullerstad, projektledare


 Fotboll: Hemmamatcher på Pilängen IP – 2013

AC Primavera

Barva IF

7 juni 19:00

Barva IF

Kvicksunds SK

14 juni 19:00

Östermalms IS

Barva IF

19 juni 19:00

Barva IF

Östermalms IS

6 aug. 19:00

Kvicksunds SK

Barva IF

9 aug. 19:00

Barva IF

AC Primavera

16 aug. 19:00

IF Verdandi

Barva IF

23 aug. 19:00

Barva IF

Triangelns IK 2

30 aug. 18:30

Barva IF

Aspö IF

8 sept. 16:00

Torshälla-Nyby IS 2

Barva IF

15 sept. 15:00

Barva IF

Al Salam SK

22 sept. 16:00

Barva IF

Stora Sundby-GLIF

29 sept. 12:00


Danser sommaren 2013 i Barva Bygdegård, danshallen!

Gideonsbergs IF:s Dansprogram

Torsdagar Kl. 19.00 – 23.00

Juni
 
6 Claes Lövgrens
13 Mats Bergmans
20 Callinaz
27 Jontez

Juli
 
4 Micke Ahlgrens
11 Deléns
18 Bengt Hennings
25 Drifters

Augusti
 
1 Streaplers
 
8  Stensons
15 Donnez
22 Matz Bladhs
29 Mats Bergmans

 September
 
5 Fernandoz
12 Claes Lövgrens
19 Per Håkans
26 Jontez

Välkommen till en trevlig danskväll! Önskar Anki med personal. Information lämnas

på mobil. 0709 - 728 510 eller www.gideonsbergsif.se   Reservation för ändringar.


TMD Torshälla Motionsdans

Söndagar 17.00-20.30 Medtag kaffekorg

  9/6 Kenneth Hertz
16/6 Junix
23/6 Skarvarna
30/6 Björn Edvings
  7/7 Holens
14/7 Gideons
21/7 Thor-Björns
28/7 Rolles
  4/8 Spelgänget
11/8 Eklövs
18/8 Strikes Orkester
25/8 Löpsjötorparen
Danshallen

Vice ordf Lisa Isberg 016-35 81 91       Kassör Ulf Isaksson 070-633 21 64


Barva Hembygdsförening

Barva hembygdsförening bildades 1923. Föreningens uppgift var att verka för fostran till och bevarande av kärleken till hem och hembygd genom anordnande av lämpliga folk- och ungdoms-
­fester samt att ekonomiskt stödja föreläsningsverksamheten i orten.

SpångkärrNastorp

Ett urval av årets gåvor till museet!

Barva Hembygdsförening startade 1923 och vi kommer bl.a att fira vår 90-årsdag på Barvadagen den 1 sept.

Vi tar tacksamt emot föremål till vårt museum. Kasta inget, vi kanske saknar just det?
Tidningar/urklipp/foto/bilder mm. lånas gärna för kopiering!

Ordförande Rune Johansson 016-93009 - 070-207 45 87 e-post: barvarune@gmail.com

Bli medlem? 100 kr/år/medlem till pg 84 75 73-3


År 1800 fanns i Barva socken 746 invånare i 131 hushåll.  I februari 2012 fanns 303 inv. i 142 hushåll (5 lägenheter och 137 villor).
Barva är ca 15 km långt, ca 5 km brett och ca 53 km
2 varav 50,5 km2 land. Högsta punkten är Harsätters­berget straxt söder om Bygde­gården 66 m ö. h. och Grindhammars­berget 60 m ö.

Fornlämningarna visar att Barva varit bebodd i mer än 4000 år. Barva är en av de få platserna  utanför Birka, där viking­a­tida bronsgjutning har påträf­fats. Flera stora gravfält finns på Barva­åsen och ut mot Mälaren.


Klockåsen 1944

Klockåsen i juli 1944 foto från Martina Schagerlund


Elförsörjningen hade  Barva-Härads elektriska distributions- förening hand om i socknens  norra del och fick  elström 1941. 
Eklångens elektriska dist­ri­bu­tions­förening  till­godosåg  el­be­hovet  i södra Barva redan 1918.

Med anledning av att Telia vill ta bort det fasta telefonnätet i norra Barva i november i år:

Barva telefonväxel öppnade 12 augusti 1898 och automatiserades 27 augusti 1952.

Barvas 3 första abonnenter var: Nr 3 Axel Eriksson arrendatorn, Säby gård, nr 4 E. G. Eriksson, Strand och nr 5 L. A. Celsing, Lindholm.  
Senare tillkom efter 1920: Nr 11A Anders Gustaf Pettersson, Odensberg och nr 2 Erik V. Smith folksskolärare, Kyrkskolan.

Prostökna telefonväxel öppnade 22 augusti 1898 och den blev automatiserad 1949.
Prostöknas första abonnenter var: nr 3 Axel Eriksson, Kyng och nr 4 Claes Svensson, Prostökna gård. Den 16 december 1902 tillkom: Nr 6 Handlaren Johan A. Lindgren, Hagaborg

Men kostnaderna för telefoninnehavandet var dyra. Enbart engångs- och årsavgiften låg runt 300 kr. och det motsvarade en halv årslön för en arbetare. Därför blev telefonen en klassfråga.


BarvaBygdens styrelse 2013:

Lill Holmström, ordförande, lill.holmstrom66@gmail.com, 070-220 26 16
Ann-Sofi Edstein Zetterberg, kassör, annsofi.zetterberg@live.se, 073-688 40 49
Annelie Herbst, sekreterare, anneliendasen@hotmail.com, 070-3921 071
Gustaf Celsing, gustaf.celsing@sveaverken.se, 073-3614 222
Bertil Zentio, bertil.zentio@swipnet.se, 070-5386 813, 016-920 07
Tomas Larsson, tomas@mixaudio.se, 070-3913 020, 016-930 65
Lars Larsson Suppl. larslarslarsson@gmail.com, 070-3068 682
Maud Svensson, adj. BIF, Maud.Svensson@eskilstuna.se, 070-3985 101
Anne Ivarsson, adj.
Barva-Bladet och Hembygdsföreningen, aei@telia.com, 016-92043

Är du intresserad av att hjälpa till vid något arrangemang eller kanske känner, att du vill blir aktiv i BarvaBygden, så hör av dej till någon i styrelsen. Eller har idéer för vårt arbete! Vi behöver dej!


Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med idéer och förslag!  Vi vill gärna ha din hjälp med bladet!
Känner du någon som vill ha ”Barva-bladet” hemskickat? Sätt in 60 kr på pg 77 31 43 - 3 (K. Ivarsson) och de fyra kommande numren av  ”Barva-bladet” kommer med posten. (2 nr/år.) Glöm ej namn och adress!
BarvaBygden erbjuder Barvavapnet, som dekaler och flaggor i olika storlekar  och priser. Från 10 kr – 650 kr, kontakta Lill Holmström!


                             Midsommar i Barva Bygdegård

     Tisdag 18 juni kl. 18.00
      Nedtagning av majstången! Kom och var med!

Midsommarafton:

Kl. 9.00.
Klädsel av majstången enligt en tradition från 1743!
Kaffe/smörgås och glass serveras.
Alla intresserade är välkomna att hjälpa till med att klä och maja stången!

Kl. 14.00.
Firandet öppnar och Stråkdraget spelar!

Kl. 15.00.
Reses majstången och därefter dans runt den nyklädda majstången.

Kent Lindén uppträder.

Dragkamp mellan Barva syd och Barva nord
Traditionellt firande med bl. a. lotterier, choklad­hjul, skyttekiosk, kaffestuga.
Hembygdsmuseum öppet.

Fritt inträde till firandet!
Varmt välkomna!

Midsommardagen

Kl. 13.00
Gudstjänst med kyrkkaffe

Majstången i Barva

Barva bygdegård

Barva bygdegård

Fredag 21 juni traditionellt midsommarfirande i Bygdegården. 
Lördag 27 juli Beachparty.
Söndag  1 september Barvadagen kl. 10-15.
            Årets Barvaambassadör utses!
            Förslag lämnas till BarvaBygdens styrelse
Lördag 19 oktober Pubkväll i Bygdegården.
Lördag  7 december Julmarknad kl. 10-15.

Sommarbingo - Bilbingo
i
Barva Bygdegård

Måndagar kl. 18.30
t. o.m. den 6 augusti.
Info:
www.barvaif.se

Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och Barvabygden!


Uppdaterat den 11 juni. 2013, webbmaster: Anne Ivarsson,
http://www.barvabygden.se/bb-41.htm Tillbaka till Barva-sidan