BarvaBygden.se

Välkommen till Barva!

     Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 40. Nr 2 år 2012.
Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043
E-post: Anne Ivarsson  anne.ivarsson@barvabygden.se
På internet: http://www.barvabygden.se/bb-40.htm


Barva Framtid har den 1/1 2012 bytt namn till BarvaBygden.se  Vi har bara bytt namn och inget annat är ändrat!


Bästa Barva Vänner!

Här på landet upplever vi en kall och blöt höst, bekymmer och tankar på att bärga en sen skörd, löv­krattning, ved för vintern, snödäck till bilen, till detta kommer nya påbud om avlopp och som lök på laxen påbud om slambilsvändplatser – så här är det, att bo på landet.
   Landsbygden har också fått stå tillbaka i urbaniseringstider sedan länge, men vi som bor här, tycker ju att den positiva sidan överväger, närheten till naturen, en naturligare gemenskap, etablerade traditioner etc dock är en grundinfrastruktur ändå nödvändig att upprätthålla och utveckla i takt med tiden såsom vägar, busslinjer, post/tidningar, sophämtning, datanät, social- och sjukvårdsservice så väl som skoltillgänglighet.
   BarvaBygdens uppgift eller mission är att verka för att dessa socknens värden hand i hand med Hembygdsföreningens förvaltning av kulturarv, Barva IF energiska insats för barn och ungdom, LRF:s lokalförening för jordbruksnäringen och öppna landskap samt Stiftelsen Barvagårdens idoga arbete att förvalta vår stolta bygdegård.
   För gemenskap och trivsel arrangerar vi en rad evenemang under året: kulturbetonad afton, BarvaCruze, midsommarfirandet (i samverkan med alla), Barva Beachparty, Barvadagen, höstpub­kväll och Barva Julmarknad. Styrelsen och andra aktiva har gjort programförslaget också inför 2013 men för att programmet skall motsvara alla Barvabors förväntan och önskemål vill vi ha in DINA åsikter! (Se sep. artikel) 
   Eskilstuna Kommun håller på med en ny 3-årsplan, som inte verkar ligga i linje med vår bygds intressen. BarvaBygden försöker att ta sig an att bevaka och på bästa sätt få Barvas intressen tillgodosedda.
    I och för sig lite som att slåss mot en väderkvarn, men trots allt har kommunen visat prov på viss dialogvilja.
   Stå still är tillbakagång. Vi har större långsiktiga behov för att utveckla bygden i tiden, än vad vår lilla socken kan klara ekonomiskt på egen hand och som vi uttryckt i vårt remissvar till kommunen. Pensionärs- och ungdomsbostäder, admin/funktionär, gym-upprustning av faciliteter är några av de saker som varit uppe.
   BarvaBygden skall verka jämtemot kom­mun­en men också dra igång en EU-stöd an­sö­kan ihop med alla föreningarna för att kunna göra verklighet av så många förslag som möj­ligt. Detta kräver stora volontärinsatser och byrå­kratiskt tålamod ---- DINA åsikter och pri­oriteringar är viktiga! (Se enkäten).
   I stan har man andra bekymmer och agen­dor: Fristadstorget, arenor, cykelbanor och immi­gration för 100 tals miljoner. Vi är helt poli­tiskt och religiöst obundna (även om vi givet­vis är kyrkan närstående) och skall inte verka politiskt utan bara verka för att Barva får en be­skärd del av de skattepengar vi också bidrar med.
   Årsslutet närmar sig och BarvaBygden vill passa på att tacka alla och envar som har job­bat för programmens genomförande och de som har stött verksamheten.
   Barva Julmarknad är lite av en inledning på Jul­perioden för många och BarvaBygden önskar er alla en fröjdefull helg: /Gustaf Celsing

Grannsamverkan mot brott

   ”Grannsamverkan” är ett samarbete med Polis och en bygd/ort för att på ett organi­serat sätt förebygga inbrott och annat ofredand. På ställen där man infört detta har det visat sig att tillgreppsbrotten minskar, att kring­dra­gande gäng direkt känner sig mer iakt­tagna.  Brotten på landsbygden har olika karaktär från mindre skadegörelse, bränsleslangning, snatteri, inbrott, bedrägeri mot äldre, till regel­rätta rån. Polisen är långt borta och deras prioritering är sällan till glesbygdens fördel.
   I Barva har vi haft en del av det här, även om vi varit lyckligare lottade än många andra orter hitintills, men vi tycker att det var bättre att förekomma, än att vänta tills det drabbar oss mera, så vi rådfrågade polisen som tycker att Grannsamverkan är en bra form.
   Det går till så, att Barva socken indelas i ca nio områden med naturliga samband via till­farts­vägar. En kontaktperson i området, en som känner folket väl och oftast är hem­om­kring, EN av kontaktpersonerna utses som Polisens kontaktperson.
   Polisens brottsförebyggande avdelning, håller en informationsafton i Bygdegården med tips hur man kan undvika brott och hur man bör bete sig om man blir utsatt eller på annat sätt blir varse brott.
   Telefonlistor upprättas etc etc. Skyltar sätts upp som markerar, att här råder samverkan och det som en iakttar, vet många.
   Rolf, nyinflyttad i Bygdegården har varit med i ett sådant här projekt i en Stockholms­för­ort med framgång. Erfarenheten och boplatsen mitt i socknen gör att vi tycker han är lämplig som ”the King of crime defence”. Ebbe Bjelke­felt tar sig an det södra området. Förslag finns för de flesta områden, men inga fler är klara. Kom gärna med Dina förslag på lämp­liga personer.
   Vad alla kan göra är att ge tips om bilar eller personer, som rör sig i området, som verkar skum­ma eller vara på brottsspaning, att tala om för grannen när vi är borta och lika så vem/vilken bil som förväntas dyka upp i ärligt syfte etc. Polisen kan informera om händelser i grannbygden som kan sprida sig till oss eller om rymlingar som befinner sig på orten, så extra försiktighet iakttas.
   Vi jobbar fram kontaktpersoner för om­rådena sedan kontaktar vi Polisen och kör igång ----- kom gärna med personförslag eller anmäl ditt intresse på mail till Barvabygden.
   Allt för att bibehålla tryggheten och livskvalitén i Barva. /Gustaf

Rördrommen.sewww.rordrommen.nu

Ny i naturen”

Under augusti och september har Natur­skydds­föreningen i Eskilstuna drivit projektet ”Ny i naturen” tillsammans med SFI (Svenska för invandrare). Sju grupper har besökt Fält­stationen Rördrommen. Var och en av dem har fått en halv dags undervisning om den svenska naturen inklusive allemansrätten. Projektet har finansierats av Naturskydds­föreningens Riksorganisation och Studie­främ­jandet. Deltagarna har fått lära sig litet om ätliga svampar men främst om växter, fåglar, even­tu­ella insekter och naturligtvis allemans­rätt. Projektet har varit mycket uppskattat av både del­tagande elever och lärarna på SFI. Ett drygt 100-tal personer från ett tiotal länder har besökt oss. Ett par deltagare från Irak konsta­te­rade att växten skelört, som fanns på run­dan, är en medicinalväxt.
I början av sommaren ordnade Natur­skydds­föreningen i Eskilstuna besök av ett tjugo­tal personer från det Somaliska Ung­doms­nät­verket i Eskilstuna till Fältstationen Rör­drom­men. De fick också en ”naturkurs”, dock utan svamp­inslag.
skelört Skelört    gutebagge Gutefår

Fårbete
Från mitten av maj till slutet av september har tomten på Fältstationen betats av gutefår, som vi fått låna av Nabbetorps gård i Barva.
Gutefåren är en s.k. rödlistad art, vilket be­tyder att de är hotade av utrotning. Speciellt för gutefåren är att både baggar och tackor har horn.
Tack vare fårbetet hoppas vi få en rikare flo­ra på tomten. Ju magrare och gräsfriare mark man har, desto fler växtarter blommar; hos oss kommer främst backsipporna att gynnas.

Nästa år
Fältstationen kommer att starta nästa sä­song traditionsenligt med örnräkning längs Mälaren och Hjälmaren från Stockholm i öster till Tysslingen vid Örebro i väster.  Räkningen kommer att ske lördag 1 mars mellan kl. 10 och 12. Observatörer kommer att stå bland annat vid Eksågstornet och Häs­sel­byholms brygga dit besökare hälsas väl­komna.
Vi har Öppet Hus alla röda dagar i alma­nackan från mars t.o.m. oktober mellan kl. 9 och 15.
En floravandring kommer att ske i det vår­fagra landskapet söndagen 28 april vid den tid då backsipporna brukar blomma.
Fältstationen har skolinformatörer, som tar emot främst elever i årskurs 3-5 under andra hal­van av maj. Eleverna får då information om fåglar, livet i vattnet och biodling.
Söndag 2 juni blir det friluftsgudstjänst kl. 10.00 tillsammans med Kafjärdens församling och Kjula Baptistkyrka. /Sten Ullerstadwww.duger-du.se           En lördagskväll med Bo Backagård
Höstmörkret sänker sig över Barva Bygde­gård och vi är förväntansfulla på vad kvällen har att erbjuda. Vi skulle få uppleva Dan Andersson genom Bo Backagård.
När vi kommer till Barvagården möts vi av vackert lysande marschaller som bjuder in oss och det känns väldigt välkomnande.
Klockan 19.00 hälsar Maud oss välkomna och vi köper pyttipanna och inväntar före­ställningen som ska börja klockan 19.30, det blir lite mysigt småprat med kända ansikten och sedan blir det tyst när Bo Backagård kliver in på scenen för att ta oss med på en resa i Dan Anderssons värld.
Dan Andersson som egentligen hette Daniel föddes 6 april 1888 och gick en allt för tidig död till mötes av en cyanidförgiftning på ett hotell i Stockholm redan den 16 september 1920 bara 32 år gammal, hann trots sitt korta liv, ge oss en skatt av dikter, som en del är ton­satta bl.a. ”Omkring tiggarn från Luossa” och ”Helgdagskväll i timmerkojan”.
Bo Backagård sjöng och berättade på ett underhållande och inlevelserikt sätt om Dan och betonade att det var hans tolkning av Dan Anderssons korta liv. Efter en trevlig före­ställning med en kort fikapaus, blev det mingel och lite spontandans, en trevlig och mysig kväll i höstmörkret.
/Gittan Lindeberg

Nytt i Hembygdsmuséet 2012
En sk. additionsmaskin använd i Haga­borgs Handel
1888 patenterades den första tryckande additionsmaskinen av W. S Burroughs i USA. Maskinen hade separata tangentrader för ental, tiotal, hundratal osv., ett så kallat full­tan­gent­bord, tillverkades mellan 1913–1927.
Maskinen är 50 cm lång, 28 cm bred, 25 cm hög och väger ca 20 kg.
Räknesnurra med spakinställning.
Snurran använd i bygdegården på 1960-talet. (Red. lärde sig att räkna med snurran 1965!)
1874 byggde värmlänningen W. T. Odhner sin första räknesnurra. Maskinen blev en succé, och skulle få många efterföljare när Odh­ners patent hade gått ut
      1967 vägde den första "miniräknaren" dryga kilot och klarade av de fyra räknesätten.
      Den mest kända sortens räknemaskin är tro­ligen miniräknaren (räknedosa) som blev vanlig i mitten på 1970-talet.
      I Kina och Japan använder man fortfarande kulramen!

 
August Bernhard Andersson Den fattige som ej har stöd
Att uppehålla livet
Om han här tar till två tre bröd
Från den som riker blivit
Han straffas då till fängelse
Hans ära sin förgängelse
Har sett för alla tider

Men tar en utav högre stam
Ifall han kommer över
Mång tusen är det inte skam
Om sedan han behöver
Att släkt och vänner gottgör allt
Tyst med det samma blir befallt
Det kallas blott försnillning
August Bernhard Andersson
 
   Den som skrivit ovanstående rader är August Bernhard Andersson, Ekelund, född 1877 och död 1961. ”Ekelunds-August” kallad, men själv använde han ofta signaturen ABA om sig själv. 
Mer om dikter senare.
   August, som var min morfar, fick som alla bonnungar tidigt börja hjälpa till på gården, som var ett så kallat ”Åbohemman”, det vill säga att gården ägdes av staten, med Åkers Stycke­bruk som förvaltare och sedan en ar­ren­dator, som brukade gården, som gick i arv från far till äldste son.
   Om man skötte sig! När August var 23 år hände katastrofen! Hans far, som hade alko­holproblem, var ute och cyklade, vurpade och bröt nacken. Så ung blev alltså August ”åbo” och fick ansvar för gården. Denna händelse gjorde starkt intryck på honom och präglade honom starkt, vilket bl.a. innebar att all alko­holförtäring var något, som var av ondo och att nykterhet präglade hans liv och diktande. Mer udda var, att han vägrade att lära sig cykla, men köpte en tandemcykel som han kunde sitta bak på och trampa.
   August gifte sig med Hulda från Degersten och med tiden blev det sex pojkar och två flickor i familjen. Men en av flickorna dog som tonåring. Arbetet på gården tog mycket av tiden, men första delen av 1900-talet var en tid då olika typer av föreningar, ekonomiska och ideella, kom till.
   Det är nog lättare att räkna upp de före­ningar som August inte var engagerad i. Av ideella föreningar var det speciellt nyk­ter­hetsföreningar han lade ned mycket arbete i. IOGT med logen Ärild var en. Blå­bands­före­ningen en annan, där han var sekreterare, så länge den fanns, d.v.s. nära 50 år. Dess jultidning Norrsken gick han på äldre dar runt i bygderna och sålde.
   Inom lantbruket bildades olika typer av ek. föreningar, el, brand, tjur, hingst, vägföre­ning­ar osv. Nog var August engagerad. Men även politiskt var han engagerad i Barva. Vi kan se det bl.a. i Barvafilmen från 1945-46 där han
syns bland kommungubbarna. Som alla som syns i olika sammanhang, fanns olika åsikter om August också. Vissa gillade honom, andra tyckte att han var envis och grinig. Som han förmodligen var ibland. Men det fanns ett genuint intresse för bygden och för människor i allt han gjorde. Jag minns speciellt hur han uppmuntrade människor för det de gjorde.
   Hur han fick tid över till det, som vi än idag kan glädjas över är en gåta. Diktandet var något av ett livselixir för honom. När någon i bekantskapskretsen fyllde jämna år blev man nog förvånad, om det inte kom ett antal verser från ABA. Den tidens diktande byggde ju på rim (och reson), i motsats till nutidens ihop­sättande av ord som sedan kallas dikt. Detta kan ibland betyda lite svårförståeliga rader men det fanns tanke bakom. När han läste tidningar och gick i sitt arbete kom tankar fram som han sedan nedtecknade. De handlar om livet och även döden, om rätt och rättvisa, (som vi kan se i de verser som inledde denna skrivelse). Om situationen i världen och om kärlek och hat. Påfallande många handlar om alkoholens förbannelse. Inte konstigt med hans bakgrund. På 50-talet skrev han för hand ned ganska många av sina dikter i sju exemplar så att alla barnen fick var sitt.
   Ett barnbarnsbarnbarn har i sommar samman­ställt 14 av dikterna i en bok, ”Flyktingens syn”. Den finns hos hem­bygds­föreningen och hos un­der­tecknad, men kan även köpas över nätet.
   Den ger en bra sam­manfattning av en aktiv Barvabo, som var mest aktiv den första hal­van av nitton­hund­ratalet.
Jag minns med glädje morfar August som för­sökte nypa alla barn i näsan eller örat  / Rune Johansson, Långsved 

Ur ”Beskrifning öfver Nyköpings län, 1852”

Av Carl Wilhelm August Tham, 1812-1873, var svensk historiker och geograf. Vid tretton års ålder skrevs han in som student vid Upp­sala universitet. Han utnämndes 1843 till lektor i historia vid Strängnäs gymnasium. 1850 blev han lektor vid krigsskolan Karl­berg. Vid sidan av undervisningen, forskade han i svenska riksarkivet och skrev om riks­dagens historia. Han skrev också geografiska beskrivningar av flera svenska län.
Södermanlands län bildades av länen Grips­holm, Nyköping och Eskilstunahus.
 
Barfva socken, mellan Söderfjärden och Jäders socken i norr, Kjula i vester, Ärla i sö­der, Länna och Härad i öster, upptager, med en dryg mils längd från norr till söder, och högst 1/2 mils bredd, en areal af 0,443 qv. mil land, 0,021 vatten.
Den norra hälften, vid de små Spånga- och Qvarn­sjöarne, som utfalla åt Söderfjärden, den sednare genom Härads socken, samt Lap­pen vid norra gränsen, och till det större vat­ten­drag, som från Nassen vid vestra grän­sen går till Öknasjön vid den östra, är en dels jemn, dels berg- eller sandkullig bygd, med några höjder ej utan betydenhet, Såsom Grind­hammarsberget (213 f.), men sidländt kring vattendragen, och med mera eller mindre god lera å åkerjorden.  Den södra hälften upptages mestadels af skogs­marker, på ett östligt utskott af Kjula-åsen, med rådande sandig jordmån.  Jemte åkerbruk idkas skogsbruk, med af­sätt­ning mest på Strengnäs, samt fiske m. m.
Hemmantalet år 1849 var 20 3/4 förm., hva­raf 4 7/8 skatte, 5/8 krono, 15 1/4 frälse  Fastighetsvärdet var 93,532 R:dr.
Folkmängden år 1810 var 719, år 1815: 708, år 1840: 803 på 182 hushåll, år 1845: 853, 1850: 860.
Landsvägen från Stockholm vester ut går ge­nom socknens nordligaste del mellan Härad och Kjula; åt söder utgår en mindre väg förbi kyrkan, belägen 1 1/2 mil från Strengnäs, och till herrgårdarna.
Barua förekommer 1323 och oftare, men 1344 blott såsom annex till Jäder, som det ännu är. Kaplaner nämnas från 1587. Kyrkan är ombygd 1795-96, och har, från samma sekels början, under choret en graf för slägten Springer.
Af fornlemningar omtalas grafhögar och en  större ättehög på Lindholms egor, äfvensom ruiner af en borg.
Intill 1708 har socknen hört till Åkers härad.
Gårdar: Lindholm, s. o. mellan Spång- och Qvarn­sjö­arne, 1/8 mantal frälse säteri med Spånga­torp 1/2 m. rå och rör, hvartill kom­mer qvarn och såg; sjelfva Lindholm är egentligen en del af Söderby, som varit Carl Knutson tillhörigt, der­på Wasafamiljen, seder­mera kommit under Bergs­hammar i Fogdö, hvar­till ock Spånga­torp genom byte kom 1645; år 1679 af­söndrades egendomen till för­mån för fröken C. Sack, gift med lagman fri­herre H. Fleming, och gården kallas 1686 Herr H. Flemings gamla frälse; den förblef i släg­tens händer tills den 1763 genom köp och gåfva kom till grefliga familjen Bonde, sed­nare genom testa­mente 1816 till enkefru Fleming född Wrede, och 1838 genom köp till dess måg bruks­patron v. Celsing, som ännu är egare. Antalet af underlydande mantal var 1763 blott 6 1/2, men ökades små­ningom, sed­nast af nuvarande ägaren genom inköp af Prostökna (se nedf.). Lika­ledes är egendomen i sed­naste tider betydligt förbättrad genom nyodlingar. Åbygg­naden är af sten, uppförd 1794, om­gif­ves af träd­gård och park, samt innehåller en ej obe­tydlig boksamling. Från 1846 finnes här ett stamholländeri.
Prostökna, s. vid Öknasjön, 1 m. frälse sä­te­ri, har under medeltiden, från 1320-talet, till­hört dom­prosten i Strengnäs, men i nyare tider, åtminstone från 1600-talet, lydt under Bergs­hammar; har nu samme egare som Lind­holm. Underlydande under båda äro 7 5/8 m. rå och rör, 4 1/8 frälse, 3 skatte, med besitt­nings­rätt å ¼ krono; häraf ligga inom socknen i allt 13 3/4 m., i Kjula 1 1/4 m.; samman­räk­nade fastig­hetsvärdet är ungefär 73,000 R:dr.
Bland dessa hemman äro Söderby 3 m. rå och rör, och Säby 2 1/8 skatte, hvilka äfven, åtminstone delvis, förekomma under 1300-talet såsom tillhöriga domprosten i Strengnäs. Af Söderby har 1 mantal varit säteri omkring 1660, men säterifriheten synes ha blifvit öf­ver­flyttad på Lindholm. Af Säby köptes 3/4 m. till skatte 1704 af Springer.
Barksäter, 1/4 m. krono, kaplansbol från 1760-talet, betalar ränta till Åkers bruk, som här för öfrigt, eger 1 1/3 m. skatte och några lägenheter. Under Bergshammar lydde här år 1851 ännu 1 7/8 mantal. 
1871-75 ”Barfva sockenbibliotek är högst obetydligt och ingifver icke förväntan om någon tillväxt”.
15 sept. 1937 fanns i Barva 255 hästar, 21 tjurar, 697 kor, 365 ungnöt och kalvar, 21 får, 534 svin, 15 kaniner, 2869 fjäderfä och 35 bisamhällen och 738 innevånare.
     Man kan leda en häst till vattenhon, men kan inte tvinga den att dricka. 

Barva IF
Gymnastik måndagar kl 18.30 – 19.30 i Barva bygdegård.
Annelie Herbst leder oss i upp­värm­ning, koordination, rygg, magöv­ningar m.m.
Kom och prova på skönt med lite genomgång av kroppen. Man gör vad man kan och orkar!
Pris: endast 250:- medlemsavgift Barva IF 2012
Korpbordtennis
Är du sugen att lira bordtennis (fr. 13 år) på korpnivå så hör av dej till:
Kent Karlsson 016 -70768  och Hans Johansson 016- 141617
Bordtennisverksamheten bedrivs på Kungs­val­len i Kjula. Tisdagar och torsdagar 17.30 - 19.00. 8 jan. - 14 mars 2013
Endast medlemsskap i Barva IF krävs.
Familjekväll onsdagar kl. 18.00 – 20.00 i Barva bygdegård.
Kom och ha kul både gamla och unga.
Vi spelar innebandy, finns gym-mattor, bollar, m.m. Man kan köpa fika, korv. Kvällen brukar avslutas med gemensam lek.
Pris endast medlemsavg. Barva IF 2012
Barn 100:-, Vuxna 250:- eller Familj 500:-
Korpinnebandy
Onsdagar kl. 19.00 - 21.00 i Kjula Skola, Idrottshallen och fram till 15 maj 2013.
Från 13 år och uppåt.
Ledare: Andreas Hallblom 070 - 9695 597
Matcher spelas i Vilsta sporthall!
Endast medlemsskap i Barva IF krävs!

Ny tidtabell från 9 dec. 2012.
Busstider: Trafikupplysningen 0771-22 40 00   http://www.lanstrafiken.se/Sormland/
    Den bästa människan är den, som gläder sig, när det går bra för andra.
Föreningen BarvaBygdens mobila scen för utomhusbruk för större arrangemang, artistframträdande, prisutdelningar, dansorkestrar etc. Uthyres inom Eskilstuna-Strängnäsområdet. 1.500 kr exkl. transport.
Bokning: Gustaf Celsing  073-3614 222
Magnus Kaneby  076-7770 221
Barva Kyrkliga syförening har slutat sin verk­sam­het! Syföreningen startade i början på 1890-talet och var en av Barvas äldsta fö­re­ningar.
Från Barva LRF:s höhässjning vid Furukulla!

Annons från 1943
1943


Barva Hembygdsförenings årsmöte 3 mars 2013 kl. 16.00 i Bygdegården, föreningslokalen!  Leif Jacobsson sjunger och berättar! Välkommen! Bli medlem du också, endast 100 kr/år! 


Till årets Barvabo valdes Gustaf Celsing!


Till årets Barvaslogan valdes ”Barva i skogen bättre än krogeninlämnad av Josefin Thörnblom!


  BarvaBygden.se styrelse:Gustaf Celsing, ordförande
Lill Holmström, vice ordf.
Ann-Sofi Zetterberg Edstein, kassör
Annelie Herbst, sekr
Magnus Kaneby
Bertil Zentio
Tomas Larsson
Lars Larsson, suppl.
Maud Svensson, adj. BIF
Anne Ivarsson, adj.Barva-bladet/hemsidan
gustaf.celsing@sveaverken.se
lill.holmstrom66@gmail.com
annsofi.zetterberg@live.se
anneliendasen@hotmail.com
moa_danielsson79@hotmail.com
zentio.maleri@swipnet.se
tomas@mixaudio.se
larslarslarsson@gmail.com
Maud.Svensson@eskilstuna.se
anne.ivarsson@barvabygden.se
073-3614 222
070-2202 616
070-283 30 31
070-3921 071
076-7770 221
070-5386 813
070-3913 020
070-3068 682
070-3985 101
016-92043

Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med idéer och förslag!  Vi vill gärna ha hjälp med bladet!
Känner du någon som vill ha ”Barva-bladet” hemskickat?  Sätt in 60 kr på pg 77 31 43 - 3 (K. Ivarsson) och de fyra kommande numren av  ”Barva-bladet” kommer med posten. (2 nr/år.) Glöm ej namn och adress!
BarvaBygden erbjuder Barvavapnet, som dekaler och flaggor i olika storlekar  och priser. 10 kr – 650 kr, kontakta Gustaf Celsing. 

Julmarknad

Barva Bygdegård

Lördagen den 8 december kl. 10.00-15.00
Julmarknad, loppis, café och lotterier mm!
Göran Axelsson underhåller med sång och musik fr. kl 11.00
Hembygdsmuséet öppet kl 12.00 – 13.00 och på begäran!
Åkning efter häst med släde eller vagn!
Välkomna!

Info och bokning av bord Gun-Britt Svensson 016-93115 och loppis Bertil Zentio 016-920 07

Arrangör: BarvaBygden med Barvas föreningar i samverkan!


Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och Barvabygden!


Uppdaterat den 22 nov 2012, webbmaster: Anne Ivarsson,   http://www.barvabygden.se/bb-40.htm

Tillbaka till Barva-sidan