Välkommen till Barva!

      Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 38. Nr 2 år 2011.
Utgivare: Barva Framtid och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043
E-post: Anne Ivarsson
På internet: http://www.barvabygden.se/bb-38.htm


Bästa Barvavänner!

Julmarknaden den 3 december avrundar Barva Framtid sina aktiviteter för 2011, efter ett aktivt år med ett evenemang per kvartal. Nytt för i år var höstens pubafton och fordonsparaden Barva Cruze, alla välbesökta. Detta inspirerar till ett ännu mer omfattande program inför 2012. Å styrelsens väg­nar tackar vi alla volontärer för deras fantastiska insats under året!

Det som också är glädjande är att en yngre generation i bygden tagit sig an mer och mer av initia­ti­vet och ansvaret för verksamheten. Det bådar gott för framtiden.

1 jan startar ett nytt år. Barva Framtid byter namn till BarvaBygden.se. Det betyder i sak ingen skillnad, utan mer att vi tycker att det markerar nuläget bättre och att vi än mer skall verka för hela bygdens väl och ve och verka lite bredare framåt.

Aktivitetsprogrammet skall vara av samma omfattning som 2011, plus att vi skall försöka få igång en musikaktivitet. Mer om det kommer senare. Förutom Barvabadet skall vi försöka göra Kalk­brottet mer tillgängligt för ortens friluftsliv, samt saker som underlättar det fysiska jobbet inför varje evenemang. Bl. a har vi nu en vagn riggad med bockar och bänkar, bara att rulla ut när det är dags, en egen stor grill, en 42” tv för att enkelt sätta upp och visa bilder från bygde­aktiviteter etc, nu på gång också en mobil scen som skall bli så riggad så det bara är att att dra fram den och ansluta mm. Allt detta för att nå målet att volontärinsatserna skall ta max 4 timmar inför varje evenemang, dels för att underlätta för de som redan är engagerade, dels för att lättare få igång fler volontärer genom att inte ta en hel helg i anspråk.

Ekonomiskt har vi klarat oss relativt bra men för att upprätthålla och genom­fö­ra större bygde­insatser har vi funderat en hel del. Bl. a gick en skara från styrelsen en minikurs om förutsätt­ningarna för sam­hälls­stöd. Detta då det före­ligger en rad kost­samma önske­mål/be­hov för att höja livs­kva­li­te­ten för olika grupper i linje med att behålla de unga och underlätta för äldre att bo kvar i Barva. Då detta kräver en bred upp­slutning från alla före­ningar etc skall BarvaBygden.se ta på sig rollen att försöka vara koor­di­nato

Just i dagarna gav kommunen ut sitt glesbygdsprogram med en projektchef, Bibbi Molander, som i mångt och mycket tar upp de här frågorna. BarvaBygden.se är remissinstans och remissvaret skall vara inne före 1 februari 2012.

Glesbygdsprogrammet innehåller bland annat: - öka inflytandet från glesbygden - underlätta för gles­bygds­befolkningen - energi & miljöförbättringar - närproducerat - kommunikations- och datafrågor - friskvård – barn- och ungdomsverksamhet - träffpunkter - bevara och utöka småföretagsverksamhet - etc.

Vi anser, att det är mycket viktigt för bygdens utveckling, att hitta finansieringsformer för ett genomförande. Med tolv mil från Stockholm, med kulturella traditioner och ambitiösa volontärer borde vi klara av att upprätthålla och vidareutveckla vår bygd med stöd av kommun­programmet och de för närvarande tillgängliga stödprogrammen som gäller 2013 ut. Ingen vet hur det blir sedan i den turbulenta världsekonomin!

För att konkretisera detta i Barva har vi satt till Lars Larsson (larslarslarsson@gmail.com) i Wadhammar som projektledare. Dra er inte för att komma in med just Dina synpunkter och förslag om vad som skulle stärka vår bygd!

Önskemål som framkommit vid möten etc under 2010 och 2011 är: - fiberdatanät till alla - pendlarparkering med belysning vid barvakorset - gym t. ex vid idrottsplatsen - ungdoms- och äldreboende - storbildskärm för att ta ner konserter och sportevenemang från satelliter - fritids/bad och träffpunkt vid ett iordningställt Kalkbrott - bättre vinterunderhåll g:a E20 (nu väg 900) - fler kulturaktiviteter - grundläggande datautbildning - företagsutveckling - ytterligare öka bygdegårdens attraktionskraft – naturbruks/kretsloppstekniker - ”bygdeanställd” handyman för att avlasta volontärerna, underhålla och utveckla gemensamhetsanläggningar etc - fiskebrygga vid Barvabadet - dykbrygga vid badet - elström till badet för evenemang, men också för camping - mobil toalettvagn - bussresor till teatrar och andra kulturevenemang i Stockholm - etc etc.

Återigen, dra dig inte för att lämna Din syn på saker och ting som utvecklar vår bygd !

Från oss alla till er alla en God Jul & Gott Nytt 2012!

Väl mött på Julmarknaden 3 december! /Gustaf CelsingVy över Barva kyrka och  Barva skola (Kyrkskolan)  på 1950-talet.


Vi behöver din hjälp!

Vi i Barva Framtid har gjort en planering med arrangemang för 2012. Är du intresserad av att hjälpa till vid något arrangemang eller kanske känner att du vill blir aktiv i Barva Framtid så hör av dej till någon i styrelsen.


Under 2012 kommer vi att ha följande arrangemang:

  • 3 mars Pub- och karaokeafton i Barva Bygdegård  

  • 2 juni Fordonsparad  

  • 4 aug. Beachparty vid Barvalappen 

  • 2 sept. Barvadagen runt om i Barva   

  • 6 okt. Pub- och rockabillyafton i Barva Bygdegård. 

  • 8 dec. Julmarknad i Barva Bygdegård.

Så skriv in datumen i din kalender så du inte missar något roligt som händer i Barva.


  

Tindra och lammet Snövit.       

Cazandra och lammet Toker.  

Tindra och lammet Snövit. 

Foto fr. Andreas Hallblom


Pubafton

Lörd. 29 okt. var det dags för pubafton i Barva bygdegård. Barva Framtid arrangerade en trevlig kväll med mat, dryck och upp­trädande av Linda Ahlsén och Roger Anders­son. Ett 60-tal besökare kom. Ett trevligt sätt att lära känna folk från bygden. /Maud Svensson


Barvadagen 4 sept.

Vid Barva bygdegård var det marknad/loppis, café och man kunde se bilder från aktiviteter­na i Barva på en tv . Vid Stensäter kördes det stubbrace, ett stort antal ungdomar körde cross runt en bana på åkern, många besökare kom och tittade.  På Pilängen IP kunde man prova på luft­gevärs­skytte från kl. 10. Kl 12.30 började folk komma och titta på RC- bilar som Petri Jokinen med kompisar körde på parkerings­platsen vid vägen.

Det kom ca 10 st. ungdomar som var med och spelade brännboll. Resten av besökarna köpte lotter och fikade. Till kl. 14 kom fler besökare för att titta på Bond-OS. Det blev 4 lag med i snitt 3 pers./lag varav ett flicklag som tog på sig Barva IF:s fotbollskläder och tävlade i. Det kastades stövel, högaffel, kördes skottkärra med stenar i på en spång av bräder. Avslutades med tandemskidor där lagen fick köra heat och se vem som kom först över målsnöret. Poängen från de olika momenten räknades ihop. Vann totalsegern 2011 i Bond-OS gjorde Team Köttbullarna.  En trevlig dag med varmt och skönt väder.  /Maud Svensson
Se Barva IF: program på www.barvaif.se


Fråga inte vad Barvabygden gör för Dig, utan vad Du kan göra för bygdens gemensamma bästa!


Krönika i november

Jag ser fram emot den här lördagkvällen. Dim­man tätnar och skymningen faller. Tur att hunden har en vit yvig svans och känsla för var stigen är. Vi återvänder till trädgården där röl­leka, baldersbrå och malva fortfarande blom­mar och lyser upp dunklet....de sista blommorna innan vintern .
När ska den komma? Förra året kom snön den 15 november och stannade tills i april. Allting nu är bara bonus. Hösten får lite större spelutrymme och åkrarna kan plöjas ännu en tid. 
Nöjd går jag in i köket och tömmer min kasse med trattkantareller stora som hand­flator; de ser nästan genmanipulerade ut. En brasa brinner i kaminen. Allt är perfekt och det bästa ligger fortfarande framför mig. För i kväll är det ”Downton Abbey” på tv. Jo, jag är helt frälst i välgjorda engelska serier, med en förkärlek för historiskt drama. Hela veckan har jag tänkt på karaktärerna. 
Ska Matthew klara sig från skyttegravarna? Ska Mary ha modet att tala om för honom att han fortfarande har hennes hjärta? Och ska greven äntligen få göra någon praktisk nytta för sitt land? För att inte tala om mr Bates! Ska han komma tillbaka? 
Där finns svek, högmod, outsäglig lojalitet, civilkurage och gammaldags ridderlighet, allt medan första världskriget mullrar i bak­grunden. 
Efter middagen med vildsvin och svamp – jag känner nästan att jag sitter vid bordet hos mina ”upphöjda” i ”Downton..” - går vi upp för att sätta på tv:n. 
Äntligen, veckans höjdpunkt. Nu kan jag sväva i väg i denna svunna värld där allt ställs på sin spets med sådan finess. 
Ingen signal! Är det möjligt? Jag provar 2:an också, ingen signal. Nej! Det är inte sant! De andra kommersiella kanalerna fungerar utmärkt. Upp på taket, greja med antennen i mörkret. Det hjälper inte. Public service fungerar inte. Jag försöker söka på nätet på ”störningar”. Inga svar alls.
Jag frågar mig hur det är möjligt att de kanaler som är public service inte fungerar, de som vi betalar licens för, medan de övriga, där man tävlar med sina kändiskompisar och bara skrattar och får rejält betalt för besväret, gör det?
Kanske är det dimman, en annan densitet i luften? Svt sänder på en frekvens som inte går fram i alla väder.
Jag tänker på en karl som ringde till ”Ring P1” häromdagen. Han var upprörd för att landslags­matcher (tror det gällde fotboll /ishockey) skulle sändas på Canal+, inte Svt. Jag ger honom rätt. Vad betalar vi licens för om inte public service står just för public service? Men om radiovågorna inte går fram…?
Jag överlever. Förhoppningsvis lättar dim­man så jag kan se reprisen. Dessutom, bor jag på en plats där det bara är att gå utanför dörren så finns det något vackert att vila ögonen på! /Ingela Magner


www.rordrommen.nu


Senaste nytt från Fältstationen Rördrommen (i Jäder).

Under hösten 2011 har Nabbetorps gård i Barva varit vänliga att under ett par veckor låna ut några gutefår till oss. De har betat av ett område med mycket backsippor, som hotas av för kraftig gräsväxt. Vi hoppas, att detta ger resultat i form av många hundra back­sip­por till våren. Om vi kan ordna pengar, är det vår ambition att utöka betet med ytterligare en fålla, som skulle gå ner till grus­vägen mellan Barva­badet och Strands golfbana. Vi hoppas få låna får även till den fållan.
Fältstationen har hjälpt Nabbetorps gård att få ett nytt gåsnät för att minska betesskador av icke flygande gäss, som har en ”gata” genom vassen fram till området.
Av detta kan man dra slutsatsen, att det är viktigt att samarbeta över sockengränserna.
Mitt emot Fältstationen Rördrommen finns sedan 2010 Sörmlands läns första gåsåker, anlagd på Idös mark. Grödan på åkern består av vall med inslag av cikoria, blåluzern mm. Tanken är, att åkern skall locka till sig gäss och därmed bidra till att minska skadorna på omgivande spannmålsåkrar. Vallen måste skördas regelbundet för att vara attraktiv för gässen. Eftersom vallen är jordbruksmark, får man inte gå över den, men man har bra utsikt över gåsåkern från Fältstationens parkering.
Gåsåkern ingår i Länsstyrelsens arbete med en grågåsplan för Sörfjärdsområdet. I detta arbete ingår också olika skrämselåtgärder för att hålla gässen borta från vissa åkrar. Läns­styrelsen har anställt en skrämsel­konsulent, som på deltid skall hjälpa till med olika åtgärder. Ornitologer, naturvårdare och jägare åker rundor i veckosluten för att ta reda på före­komsten av gäss på 22 punkter med sammanlagt 66 fält i Eskilstuna och Strängnäs kommuner
Mer information finns på Fältstationens hemsida www.rordrommen.nu
Fältstationen kommer att ha öppet hus alla röda dagar i almanackan från mars t.o.m. oktober mellan kl. 9 och 15. Där finns bland annat utställningar om vass och fladdermöss.
Under 2012 ordnas följande aktiviteter:
3 mars kl. 10-12: Örnräkning längs Mälaren och Hjälmaren på cirka 65 platser i 5 län och cirka 17 kommuner.
29 april: Vårblommornas dag. Backsipporna blommar förhoppningsvis då.
Från den 14 maj tom den 1 juni: Skolpaket för grundskolornas årskurs 3-5 (endast för­bokade besök). Skolpaketen består av infor­mation om Biodling, Fåglar och Livet i vattnet och sker helt på ideell bas för vår del. Skolorna får ordna resa och mat själva.
17 maj: Fågelskådningens dag.
3 juni kl. 10:00: Friluftsgudstjänst till­sammans med Kafjärdens Församling och Kjula Baptistförsamling. Platsen blir, som vanligt, vid Rördromstornet, dit vägen är handikappanpassad och lämplig även för den som har barnvagn.
5 juni: Naturnatten eftermiddag och kväll. 
18 augusti kl. 21:00: Fladdermuslyssning.
2 september 9-15: Svampdag inom ramen för Barvadagen.
16 september: vid lunchtid Gåsräkning ut mot Sörfjärden.
14 oktober vid lunchtid: Gåsräkning ut mot Sörfjärden.
Mer detaljerat årsprogram kommer att fin­nas på vår hemsida efter årsskiftet. Anslags­tavla finns på Fältstationens södra gavel. 
Fågelarten rördrom kommer att vara s.k. na­ti­onell inventeringsart under 2012. Rör­drom­men har ett av sina 4 europeiska kärn­områden vid Sörfjärden.

Sten Ullerstad  Projektledare Fältstationen Rördrommen    Mailadress: sten.ullerstad@telia.com


Belysningen vid vägkorset väg 900 och sockenvägen betalas INTE av Trafikverket eller Kommunen utan hålls lysande på frivilliga insatser.
LÅT OSS BEHÅLLA EN UPPLYST OCH SÄKER INFART TILL BARVA!
Sätt in t. ex. 100 kr på bankgiro
5086-6961 till Barva Framtid och ”vägbelysningen” Tack på förhand!


Barva LRF-avdelning

I Barva LRF-avdelning är vi just nu 84 st med­lemmar. Flera av dessa bor inte kvar i Barva längre men har ändå valt att vara kvar som medlem här. Till dig som inte är medlem ännu, men som kanske har funderat på att bli det, och för alla er andra tänkte jag berätta lite om vad vi gjort under året som gått. I december 2010 samlades vi för att ge­men­samt äta julbord på Strand. Vi var mellan 30 och 40 personer, om jag inte minns fel, som åt och umgicks en eftermiddag. I år är det dags för ett nytt julbord. Vill du vara med? Kontakta Annelie på tel 070 645 80 85 och berätta hur många som kommer senast den 30 november. Både medlemmar och blivande medlemmar är välkomna. I november hade vi årsmöte. Efter mötet serverades traditionellt en mycket uppskattad smörgåstårta.
I år kommer Karin Ericson från Läns­förbundet och pratar mat på vårt möte. En sak som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, äta måste vi alla. Vi bönder behöver ha bättre lönsamhet i våra företag samtidigt som många vill ha billigare mat, hur går det ihop.....?
5 ggr under vintern som gick träffades vi bönder som har mjölkkor här i skogen. Vi åkte runt till varandra och fikade och pratade om allt mellan himmel och jord. Fikastunden var förstås viktig, men anledningen till att vi till slut tog tag i att genomföra de här träffarna var att Roger på Öknatorp planerar att bygga lösdrift till sina mjölkkor. Vad vi gjorde var att vi tittade på vilka lösningar vi andra valt, för att ge Roger idéer om hur han ska göra på sin gård. Vi väntar fortfarande med spänning på vad det kan bli av detta...
De här träffarna planerar vi också att fortsätta med under den här vintern. I april var vi på studiebesök på Munktells­museet. En kanondag för våra "traktorfrälsta" medlemmar ! Vi har under vintern också genomfört en kurs i "Säker Gård". Där har vi tittat på riskerna med arbetet för oss inom "bonde­yrket" och fått råd om hur man kan jobba säkrare för att undvika olyckor. Det handlade bl a om att se till att rätt skydd finns på maskiner, säker djurhantering, jobba säkert i skogen mm.
 I höstas hade vi en egen liten veteran­plöjning. Det var Magnus Kaneby som fick hjälp av ett gäng traktorentusiaster med att plöja något hektar. Senare på kvällen var det grillning och ytterligare samkväm hemma hos Magnus och Moa på Långsved. På vårt styrelsemöte nu i höstas samlades styrelsen och valberedningen på Stora Nyby. Förutom mötesaktiviteten åt vi sillsmörgås och drack nubbe. De sista åkte inte hem förrän efter midnatt. Det var lite tungt att gå upp till lagårn dagen därpå, men roligt hade vi... Inför det nya året har vi, förutom julbordet, pratat om att hässja hö, att ha någon större aktivitet i samband med Barvadagen och en resa för att titta på traktorpulling eller liknande aktivitet. Har du förslag på andra aktiviteter som du skulle vilja vara med på? Tveka inte att kontakta oss i styrelsen. Här kommer en liten lista på vad du som LRF-medlem får med ditt medlemskap Bla får du rabatt på diesel och bensin, tidningen Land med Lantbruk och Skog direkt hem i brevlådan, olycksfallsförsäkring utan extra kostnad, rabatt på bilar mm.
Du som är företagare har en hel del andra fördelar att hämta också, bl a rabatt på Ikea.
På LRF´s hemsida
lrf.se kan du läsa mer. Där står också att läsa om allt det som LRF gör för oss på landsbygden, en hel del faktiskt som man inte hade en aning om...
Hoppas vi ses på olika aktiviteter under det kommande året, både gamla och nya medlemmar. /Annelie Karlsson ordförande


Gunnar Gustavsson på traktorn, Prostökna.

Foto fr. Marianne Gustavsson


Vildsvin i Barva

Jag drar på smilbanden när jag minns att det för c:a 10 år sedan rap­porterades om björn i skogarna runt Barva bygdegård. Med största san­nor­likhet hade uppgiftslämna­ren bevittnat ett större vildsvins framfart. Idag är vi desto fler som kan berätta om vildsvinsiakttagel­ser efter­som stammen har etablerats och växt. Det är egentligen inte svårt att för­stå att vildsvinen trivs i Barva, eftersom bio­topen här erbjuder en att­rak­tiv bland­ning av skog, hagar och beten samt spann­måls­odling.

Vildsvinen trivs i skogen, de bosätter sig ofta täta granplanteringar som erbjuder skydd mot kyla och mot stör­ningar. Ofta kan vi också hitta vildsvin som tar daglega på mossbe­klädda höjder i uppväxt skog. Just på Lind­holms gård har vi också upptäckt att den täta vassen i Spångsjön erbjuder en miljö där vild­svinen trivs, och suggorna ägnar mycket tid åt att bygga bo åt sig själv och sina kultingar. Om skogen är där vildsvinen bor, så är det i spannmålen och i hagarna som vi ser konsekvenserna av deras födosök.

Vildsvinet är en allätare som gillar vete, havre, rapsblad, kärleksörtens rötter samt mask. Bökandet i regnvåta och mjuka hagar eller dikeskanter kan ge belöning i form av en rejäl maskfyndighet.

Vildsvinen fanns naturligt i Sverige fram till 1700-talet, men utrotades genom intensiv jakt i kombination med domesticering (uppgå­ende genom parning i tamsvins­stam­men). På 1970-talet "smet" vildsvin från olika hägn i Skåne och i Södermanland och gradvis etablerades lokala stammar. I slutet av 1980-talet tog så regeringen beslut att vildsvin återigen var en naturlig del av vår svenska fauna. Vildsvinen finns nu utbredda i södra och mellersta Sverige och totala antalet upp­går till c:a 150.000 att jämföra med c:a 250.000 älgar i hela Sverige. Varje år skjuts knappt 60.000 vildsvin att jämföra med c:a 100.000 älgar.

En sugga får en kull kultingar per år, oftast under perioden februari-maj. Om kullen går åt kan hon brunsta om och får i så fall kultingar på nytt i juli-september. Dräktighetstiden är knappt fyra månader. Varje kull består av mellan tre och åtta kultingar, och det är egentligen bara extrem kyla som kan hota kultingarna samt vargen. Kultingen växer snabbt och väger efter sex må­na­der 30 kg och efter ett år 60 kg. Tillväxten är som du snabbt räknat ut väldigt kraftig, och det är nöd­vändigt att jaga detta vilt för att kontrollera stammen. Inrikt­ningen vid en förvaltning av en etab­lerad vildsvinsstam är att i första hand skjuta mindre sk års­grisar och i andra hand galtar och i tredje hand suggor (aldrig en sugga som har kul­tingar). I Barva uppskattar jag att det skjuts ca 100 vildsvin per år. Att be­driva jakt på vildsvin kan jag skriva en hel arti­kel om, men låt oss i detta sammanhang kon­statera att det är tre huvudsakliga jakt­former som vi ägnar oss åt.

För det första så bedriver vi åteljakt, vilket i princip går ut på att mata in djuren på en och samma plats. På denna åtelplats så etablerar vi ett skjuttorn och när det skymmer på kvällen så hoppas vi att lämpligt djur visar sig. För­de­len med denna jakt är att den är effektiv och att det är relativt lätt att beskatta stammen på rätt sorts djur. Det är numera tillåtet att an­vända fast belysning vid åteljakt. Den and­ra jakt­formen är drevjakt med speciali­se­ra­de hundar. Denna jaktform tar tid att lära sig, och det krävs speciellt modiga med ändå inte dum­dristiga hundar. Passkyttar ställs ut runt ett område och med fördel går tuffa hund­förare och hundar in och försöker få vild­svinen på benen så att de går mot pass­kyttar­na. Den tredje jaktformen är smygjakt och den används främst när vi skyddsjagar vildsvin på vallåkrar och i grödor. Det gäller att gå rätt i vind så att de känsliga djuren inte får vittring, och ofta måste avstånden bli korta för att avlossa säkra skott mot rätt sorts djur. Kombinationen av att fodra (små mängder vete varje dygn) inne i skogspartier samtidigt som vi jagar och stör vildsvinen i grödorna är viktigt för förvaltningen och skyddet av grödor.
Jag har aldrig varit med om att ett oskadat vildsvin skulle vara aggressivt eller skulle för­söka attackera människor, så någon över­dri­ven rädsla ska vi inte behöva ha när vi vistas i skog och mark. De är nattlevande djur, vilket gör att de tillbringar dagarna i lega, helst gömda under en tät granruska eller mot­sva­ran­de. En hund kan reta upp ett vildsvin så att det anfaller och därför bör ni inte gå med hunden utan koppel i marker där vildsvinen kan vistas. För den som vill veta mer om detta spännande vilt så är det bara att höra av sig.

Om ni behöver hjälp med skyddsjakt så har vi en grupp i vårt älg- och kronskötselområde som ska samordna detta. Om ni är intresse­rade av att prova delikat vildsvinskött så hör av er.

/Olov Schagerlund, Lindholms Gård

    


Barva Framtid skall vidmakthålla och utveckla allt som är Barvabygdens gemensamma bästa.


Några Barvabor fick frågan om de har något speciellt julminne…

Karin Karlsson, Välsjöudde:

Nu om åren tar jag det väldigt lugnt. Men som ung så slaktade man en gris, gjorde hackkorv och revbenspäll. Jag minns tiden innan frys­boxen kom och man fick konservera allt. Sen blev det ju enklare. Julklappar hade vi inte hemma, men en gran fanns förstås!

Maud Svensson, Staväng:

Jag minns när jag jobbade i gamla affären på sjuttiotalet. Då julpyntade vi det enda fönstret som fanns och bjöd kunderna på kaffe klockan två. Det var en trevlig stund innan alla försvann hem för att hinna se Kalle Anka klockan tre. Affären är ett trevligt minne, man kunde till och med beställa varor och få de hemkörda. Det var service!

Lill Holmström, Söderby:

När jag var i tonåren så var jag med familjen på midnattsmässa. Min lillebror Anders som­na­de och slog huvudet i kyrkbänken, något som alla noterade, utom han själv som fortsatte att sova. Jag och min syster skrattade gott åt det, men min pappa gav oss en lång blick. Det var verkligen inte anständigt att skratta i kyrkan.

Kjell Hallblom, Prostökna:

Jo, det är nog händelsen med tomtemasken… För många år sen for jag runt i bygden och var tomtefar hos en del familjer. Ryktet gick så det blev en del tomteresor. Och på den tiden så rökte jag ju pipa. Vid ett tillfälle när jag satt i full tomteutrustning i bilen så blev jag röksugen och satte pipan i munnen och tände den. Det var ju lite trixigt med skägg och mask i vägen. Men när jag skulle blåsa ut röken så blev det ju rökutveckling innanför masken och jag kunde varken andas eller se! Jag fick tvärnita och rycka av mig tomte­masken i ett huj för att inte köra i diket! Men barnen fick sin tomte, om än något rök­skadad!

Några fakta om julen:


Vi tror att jul firas till minne av Jesusbarnets födelse, men det finns ingenstans i bibeln en antydan till årstid för Jesus födelse. Valet av 25 december hade en kyrko- och realpolitisk bakgrund. Det var en påve, Liberius, som år 354 förklarade att Jesus Kristus officiellt var född den 25 december. När kristendomen introducerades i Norden fick "Kristmässan" ärva namnet "jul" från en gemensam nordisk tradition. Namnet jul har många förklaringar, det kan vara ett månadsnamn eller en arbetsfest för att fira tröskningens avslutande eller den stora höstslakten, vilket erbjöd möjligheter till frosseri på öltilltugg. "Dricka jul" är ett uttryck som tidigast nämns ca år 900 och som följt det nordiska julfirandet genom tiderna. Sammanfattningsvis vet vi att våra hedniska nordiska förfäder under vikingatiden firade flera med offer eller blot förknippade fester under månaderna innan årsskiftet. Källa: Föreningen Norden

/Ingela Magner


Barvabor på väg.... ca 1935-36   Foto fr Sven Johansson


Barva Framtid skall verka för Barvabygdens gemensamma bästa i socknen och mot om­världen.


.Medlemmar i Barva Framtid är alla som bor i eller är intresserade av Barva och Barvabygden!


Känner du till Alva?
Bokbussen Alva kommer sista gången för i år till Barva kyrka torsdagen 8/12 kl. 17.20-17.50 och fredagen den 9/12 kl. 14.45-15.00 till Stenbacken! Välkomna! 
Det finns böcker, barnböcker, ljudböcker och tidningar m.m. gratis att låna. Har du inget lånekort tag med leg! Kom och pröva!

Barva Hembygdsförenings årsmöte 11 mars 2012 i Bygdegården! Kom! Bli medlem du också! Hembygdsföreningen säljer boken ”Kafjärden” på julmarknaden! I ”Kafjärden” hittar du mycket att läsa om Barva, men även om Jäder, Kjula, Hammarby, Sundby och Vallby fd. socknar!  Som medlem i hembygdsföreningen har du rabatt på boken!


Barvas befolkning genom tiderna. En topp år 1880 med 1007 invånare och fram till år 1910 med 982 barvabor, men sedan ned­gång med en botten­notering 2008 med 294 inv. Men nu har kurvan vänt och 2010 var vi 310 glada Barvabor!


Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med idéer och förslag! Vi vill gärna ha hjälp med bladet!

Känner du någon som vill ha ”Barva-bladet” hemskickat? Sätt in 60 kr på pg 77 31 43-3 (K. Ivarsson) och de fyra kommande numren av ”Barva-bladet” kommer med posten. (2 nr/år.) Glöm ej namn och adress!

Barva Framtid erbjuder Barvavapnet, som dekaler och flaggor i olika storlekar ooch priser. 10 kr – 650 krJulmarknad

Barva Bygdegård


Lördagen den 3 december 2011 kl. 10-15


Julmarknad, loppis, café och lotterier mm!


  Efter kl. 13 är Barvavägen kantad av marschaller.


Välkomna!


Info Gun-Britt Svensson 016-93115


Arrangör: Barva Framtid med Barvas föreningar i samverkan!


Uppdaterat den 22  nov. 2011, webbmaster: Anne Ivarsson,   http://www.barvabygden.se/bb-38.htm

Tillbaka till Barva-sidan