Välkommen till Barva!

      Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 37. Nr 1 år 2011.
Utgivare: Barva Framtid och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043
E-post: anne.ivarsson@barvabygden.se
På internet: http://www.barvabygden.se/bb-37.htm


Bästa Barvavänner!

Barva Framtid är en förening med ambitioner att hålla samman bygden och verka för invånarnas väl och ve.
Det är inte någon enskild person eller särintresse som kan driva eller tillgodose allas behov och önskningar utan det är samverkan mellan personer, bygdens föreningar som samlat kan driva Barva­bygden framåt
Barva Framtids styrelses programförslag för 2011 och 2012 med en aktivitet per kvartal var vad styrelsen ansett som max belastning för volontärerna, en del drar ett tungt lass i flera föreningar, glädjande nog har det emellertid dykt upp många nya, ofta yngre runt aktiviteterna, vilket bäddar för att ambitionsnivån kan höjas steg för steg.
Det har också framförts en del kritik att våra program är lite för ensidiga vilket styrelsen tagit till sig och bland annat har Lars Larsson tagit sig an att skapa en konsert-”förening” för att bl. a. få in nyinflyttade i gemenskapen och en del andra förslag är i vardande.
Diskussionerna i styrelsen och adjungerande sker under högt tak och den atmosfären skall vi be­hålla. Föreningen är till för medlemmarna, så alla synpunkter är välkomna och styrelsemötena är öppna för alla som vill något, även om rösträtten är begränsad till styrelsemedlemmarna för att upp­rätthålla tingens ordning. 

Efter Tommy Perssons foto från ”cruzet”

Efter Tommy Perssons foto från ”cruzet” (beskuret)
Stämman gav också mandat till styrelsen att genomföra ett namnbyte från Föreningen Barva Framtid till BarvaBygden.se men stämman var inte helt ening och deltagandet endast ett 20-tal personer så saken skall stötas och blötas några gånger till, innan ett beslut om genomförande tas. På styrelsens agenda står också att försöka sy ihop ett program i samarbete med Hembygdsföreningen, Idrottsföreningen, LRF, Kyrkan, Rördrommen och Bygdegårdsstiftelsen för att skapa ekonomisk bas för bygdens framåtskridande genom EU-fonderna, som är till för just detta.
Programmet skall syfta till att hålla en bra demografi, minska utflyttning, underlätta glesbygdsboendet genom utbildningar i naturodling, datakunskap, kultur etc, fysika attribut som:

- Storbildsskärm (för underhållning och utbildningar)
- Gym med maskiner (för idrottsträning och förhindrande av arbetsskador)
- Vettigt datanät
- Parkeringsplats för samåkning vid Barvakorset.
- Mer visuell infart till Barvavägen bl. annat för branding.
- En anställd som kan komplettera de tungt arbetande volontärerna
- Etc Dina tankar och idéer är välkomna!

Allt detta är en vision, som går att genomföra, om vi får till en samverkan och står som ”en man” bakom programet.
Det har varit och är ett nöje att verka tillsammans för bygdens väl och ve och återigen att så många nya yngre är med i spelet!
Vi ser fram emot ett progressivt verksamhetsår.
Gustaf Celsing


Barva Hembygdsförening har gått med i Genlines Bygdeband! Bygdeband är en databas där hembygdsföreningarna kan lägga in sina arkiv digitalt. Här kan kommer man att hitta bilder, personer, texter mm.
För att komma till Bygdeband gå till http://www.bygdeband.se - Börja här och bli medlem – gratis - sedan logga in - se anslutna föreningar i Södermanland eller med kartan - Barva hembygdsförening  -  föreningens sida  -  sök i vår databas - markera platser/personer (och Barva hembygdsförening)  - sök och får du förhoppningsvis fram våra "namn" osv. 
Du kommer att märka att vi inte har några/alla bilder av "din" gård med! Vi har inte hunnit lägga in allt vårt material ännu.
Vi saknar fortfarande många bilder och vill gärna ha fler! Vi vill gärna låna dina bilder för avscanning eller om du har några digitala bilder kontakt hembygdsföreningen.
Hembygdsföreningen planerar att åka runt i Barva för fotografering av villor, gårdar, torp och sommarstugor mm.
Hembygdsföreningen har även ett abonne­mang i Genline, vill du ha litet enklare hjälp med din släktforskning kan vi hjälpa dig

Barva Hembygdsförening erbjuder: 
Kafjärden-boken 200 kr
Barvafilmen 150 kr
Kafjärden-boken + Barvafilmen 300 kr
Barva Sonetterna 100 kr
Barva Socken (Barvestam 1950) 10 krSång å Hemmet” foto från Rune Johansson


Vid Sågstugan 1949” foto från Sven Johansson


Ingela Magner

Betraktelse från en nästan nyinflyttad

Nu ropar tranorna ute på fältet och strax svävar de förbi likt triastidens stora flygödlor. En mäktig syn för någon som inte är van.
Det har gått precis ett år sedan flyttlasset gick från stora stadens buller och bång. Att det blev just Barva var en ren slump. En an­nons i tidningen om ett rött litet hus på landet lockade ut oss i mörkaste februari när snön låg tung över landskapet. Att köpa hus under sådana omständigheter kan väl betraktas som både modigt och dumdristigt, och det var inte utan viss bävan jag inväntade hur det hela kunde te sig utan snö och mörker. Men inget obehagligt hände (om man bortser från en skog av kardborrar som sköt upp som tropiska växter bakom knuten och vissa problem med vattnet; en grävd brunn med otjänligt vatten och senare en ny borrad dito med salt­vatten.....).
Meningen med flytten var förutom närheten till naturen, att kunna hitta lite arbetsro och få till de där projekten som fortfarande svävar i det blå! Riktigt så disciplinerat som det var tänkt har det inte blivit ännu. Mycket tid har gått åt att renovera huset och syssla med träd­gården, och inte minst, att pyssla med veden; en till synes evig sysselsättning. Men jag kan villigt erkänna att jag gärna smiter ut när tillfälle ges. Det är riktigt avkopplande så länge veden ”samarbetar”.
En positiv aspekt på flytten är den trevliga stämningen i bygden. Det känns som att jag under ett år har pratat med fler människor här än under 20 år i Stockholm. Det är en helt ny er­farenhet. Här hälsar man på varandra när man möts, även om man inte är närmare be­kanta. Skulle man hälsa på samma sätt inne i stan skulle man bli betraktad som lite av en dåre! 
En annan något annorlunda iakttagelse är att jag inte har sett en enda mördarsnigel! Är det möjligt att Barva är en frizon från dessa odjur? Det verkar så i alla fall, och det är bara att vara försiktig och se till de inte kommer hit. Jag vågar knappt lägga någonting alls på komposten av rädsla att få hit dem!
Annars är jag inte rädd för någonting som har med Barva att göra. Jag värjer mig när jag måste lämna denna vilsamma plats, även om det bara gäller att åka och handla. Idyllen hade förstås varit total om affären funnits kvar, men man kan inte få allt.
Nu måste jag göra någonting åt min bris­tande disciplin…fast först måste jag gå ut och se om det har kommit upp något som inte är ogräs i grönsakslandet! Hur ser en liten grönkålsplanta ut månne?

Ingela Magner
Författare och filmregissör

www.magner.se
Vadshammar


Lita aldrig på en Barvabo!

Hur många gånger har jag inte hört hur ”gamla” barvabor talar om, vad de gör ”uppe” i Barva eller vad de gör ”nere” i Barva. De åker ”ner” till kyrkan och ”upp” till bygdegården i Barva eller ”upp” till de södra delarna av socknen! Och det oavsett var de är!
Många missförstånd har uppstått, när de ”gamla” säger ”uppe i Barva” och menar södra delen av socknen.
När jag påpekar det orimliga i uppe-nere, får jag till svar: - ”Har du aldrig cyklat i Barva? Javisst! - Bygdegården ligger på 45 m, kyrkan på 20 m och Örsundsbadet på 5 m höjd över havet!
Här i Barva åker vi antingen ner till eller upp till Örsundsbadet? Lita aldrig på en Barvabo, när han/hon pratar om väderstreck! Köp en karta, för där är upp=norr och ner=söder! /Anne Ivarsson


Barva Cruize – från insidan

Den 21:a maj randades med sol och blåst. Men vädret var vackert och turen var på vår sida!
På Strand stod flaggorna rakt ut i den friska vinden och stängerna av två tum furu, som Magnus rensat från spik dagen innan, svikta­de synbart i byarna. En forskande blick gick till Gustafs buntband som vår andra Magnus hade fäst upp dem med.
På Strands golf-rang hade Clas ställt ut bord, stolar samt dragit fram ström där delta­garna i 2011 års Barva Cruize skulle anmäla sig. Vi hade 30 föranmälningar och var be­kymrade över det synbart något klena intres­set. Samtidigt hörde vi att till ett cruize an­mäler man sig inte, man bara åker dit, så vi hoppas.

Det började bra och det skulle bli bättre. Solen sken över startmötet kl nio framför Strands restaurang. Alla funktionärer vara där med glatt humör och fokuserade på dagens upp­gift. Strax började sponsorbilarna rulla in och deltagare som anlände före utsatt tid tog oss lite på sängen, men Clas och hans folk höll ordning på bilarna och arrangemanget bör­jade så sakta komma i gång.

Annelie, Magnus och Angelica, och senare Gertrud och Felicia Anderson från Detroit skötte registreringen av deltagarna. Inte helt lätt då den friska vinden slet bort varenda papper- och nummerlapp som inte var stadigt förankrad under stenar och plankor.
Runt kl 11.00 började vi inse att det skulle gå vägen. Det var riktigt kul att vara vid regis­treringen där vältvättade och polerade fordon av alla de slag rullade in med glada deltagare. Till slut var det hela 75 fordon som deltog i fordonsparaden!

 

xxx
                                                                                           Efter foto av Lasse Åberg.                                                                                                   Efter foto av Tommy Persson (beskuret)

På Pilängen hade Magnus K schaktat till en ramp så vi kunde köra rakt över parkeringen och ut på Barva vägen. Försäljningen blev aningen mager där, men å andra sidan hade vi en TV profil – Peter Ahlm – som intervjuade alla deltagare; t o m en dam på cykel blev vederbörligen intervjuad!
En del av oss utmärkte sig mer än andra. Som när det upptäcktes att det inte fanns kas­sor till tombolan eller chokladlotteriet och Annelie som var placerad på Strand räddade situationen med lite trixande. Eller när chok­ladlotteriet drogs igång och Maud upptäckte att det saknades priser... Men turen brukar stå den dristige bi, så tack vara Mauds förbere­delser inför bingon, kunde hon skarva i med det så länge. Hennes utmaningar var dock inte slut i och med det. På kvällen, när hamburgar­na tog slut för tjejerna som skötte grillen uppe vid bygdegården, insåg Angelica och Maud genast vad det betydde. I Sverige får man nämligen inte sälja öl, om det inte samtidigt serveras mat. Maud stack direkt till danshal­lens kiosk och stod där och sålde korv från 22.30 till 1.00 på natten. Pust!
Ljudet var ett särdeles spännande inslag. Ta bara upplägget; vår ambitiösa tekniker Tomas var den ende som förstod vad det innebär att ha ett proffsigt ljud och men samtidigt hade vi ingen större budget - det öppnade för spän­ning. Tomas lyckades med skär entusiasm och ren envishet pruta ner offerten på ljudet under halva priset. Sen skulle utrustningen transpor­teras – uppåt 4 ton... Under dagen hade vi perfekt ljud. Synd att publiken till viss del svek, så vi inte fullt ut kunde göra oss nytta med allt ”kräm” vi hade.
Innan fordonsparaden den 21 maj hade vi hela åtta möten i bygdegården, där vi stötte och blötte olika förslag, som gemensamt gav Barva Cruize ett innehåll. I snitt var vi ca 15 personer! Det kallar jag ambition. Föreningen Barva Framtid och dess medlemmar är en rik­tig insatsstyrka!

              Efter foto av Lasse Åberg                                                                                                                                                                Efter foto av Tommy Persson (beskuret)

Som när Sievert, Magnus, Bertil m.fl. måla­de skyltar under Gustavs överinseende i hans garage. Bertil svepte runt med sina penslar och målade skyltar på löpande band medan Gertrud serverade mat och dryck och vi andra slavade med schabloner, målade bokstav för bokstav och stavade fel här och där. Kul när man äntligen fått en skylt färdig, ställt undan den för torkning och sedan upptäcker att man glömt en bokstav....
Många är de telefonsamtal som ringts och de möten som vi har haft. Många detaljer skulle på plats. Tack vara Gustafs hand med våra sponsorer kunde evenemanget ges de resurser som krävdes. "Folket" hade även en artikel den 11 maj om cruizet och följde upp med ett stort uppslag 23 maj.Sörmlandsradion hade flera inslag den 17 maj om vår cruizing – vi fick kulturnämndens ordförande i Strängnäs att komma ut med sin Cadillac -57 cab till kyrkan och intervjuades i direktsändning medan undertecknad pratade om Barva Cruize.

                                Efter foto av Lasse Åberg                                                                                                                                                                           Efter foto av Tommy Persson (beskuret)
Men när solen blänkte i raden av vackra gamla bilar och härliga traktorer som sakta rullade genom det gröna majlandskapet, söder om Barva kyrka, då var ansträngningarna glömda, man tänkte endast: ”Jepp.., nästa år cruizar vi igen!”

itta gärna på Tommys fina bilder på www.barvacruze.se 

Trevlig sommar! Lars Larsson

Barva Framtid tackar!

Ett tack till våra sponsorer: Izuzu Caraboo, SEB, BMW M-bilar, Däckia, Volvo Bilia, El & Diesel, Gappe & Sporre, Sveaverken, Barkmans Färg, Kjula Handel, MBC Mälardalens Bilskadecenter, Götene Gårdgas, Statoil Zentio och Finnveden – Bulten.   Ett tack till Rolf Gildenlöw, Strand och alla volontärer, som gjorde Folkfesten Barva Cruze möjligt den 21/5!   


Ett telefonsamtal i våras: ”Vet du något om en skylt och en sten med årtalet 1878 nära Söderlida?” ???? Men i hembygdsföreningens arkiv fanns följande tidningsartikel:

Efter en karta från 1863


Kartskiss från 2011 och vid X  finns stenen och skylten. Skylten sattes upp av Gunnar Björkänge och Gerhard Hentschel.


Säljes:
Hästtäcken: Vintertäcke svart 300 g vind- och vattentätt. NYTT Regntäcke svart. NYTT Stalltäcke blått. Sommartäcke grönt bomull. Alla täcken 125 cm.
Övrigt: Krubbor, ny stor putsbox, fodertun­na 70 l, träns rödbrunt cob, tränsbett, uppvis­ningsträns, grimskaft, uppbindn-anordn med panikhake, boxlås, ny svettskrapa, borstar, eltråd, isolatorer och grindhandtag, raspar, mm. PIKEUR ridjacka, svart, small.
Allt rent och välskött. Billigt!
Villagrind, grön, fyrkantsrör, 180 cm bred, 100 cm hög, grindstolparna 160 cm höga.
Tel: Kerstin Rönne 016-915 93.


Belysningen vid vägkorset väg 900 och sockenvägen betalas INTE av Trafikverket eller Kommunen utan hålls lysande på frivilliga insatser.

LÅT OSS BEHÅLLA EN UPPLYST OCH SÄKER INFART TILL BARVA!

Sätt in t. ex. 100 kr på bankgiro 5086-6961 till Barva Framtid och ”vägbelysningen” Tack på förhand!


Barva Kyrkliga syförening

Syföreningen startades i början på 1890-talet av lärarinnan Augusta Öhlander.
År 1920 arbetade medlemmarna för att ett församlingshem skulle byggas. 1925 överläm­nade syföreningen 2.000 kr till kyrkostämman med villkor att församlingshemmet omedel­bart måtte påbörjas. Men kostnadsförslaget för församlingshemmet låg på 3.000 kronor, så man utsände teckningslistor i de olika soc­ken­delarna för att samla in de pengar som fat­tades. Givmildheten var stor och man skänkte även timmer, utförde körningar och dags­verken för bygget. Man satte igång med bygget och snart stod församlingshemmet klart och allt som allt kostade det 4.400 kronor.
Under många år har syföreningsauktionen varit en stående punkt i bygdegården på hös­ten. Efter vår senaste auktion 2009 skänkte vi 10.000 kr till Cancerfonden och 10.000 kr till Svenska kyrkans int. arbete, tack vare alla givmilda köpare!
Numera är vi en liten, men trogen skara som träffas en eftermiddag ca var 3:e vecka med jul- och sommaruppehåll. Vår ordförande är Valborg Cedstedt tel: 016-395091 och nästa möte blir hos Anne Ivarsson i Stora Grind­hammar 17 aug kl. 13,30

Vi vill gärna ha nya medlemmar! Det här med att sy, är inte så viktigt, det kan vi göra hemma! Vi ser mer till det sociala att få um­gås under trivsamma former! Gör ett försök! Välkomna!

Foto från Sven Johansson. Barva Kyrkliga syförening vid Församlingshemmet vid Barksäter ca 1937. Damen i vitt är den unga prästfrun Eva Davidsson/Damell 22 år gammal.


Midsommar i Barva Bygdegård

     Nästa planeringsmöte tisdag 14 juni kl 19.00 i bygdegården. Alla intresserade Välkomna!
     Tisdag 21 juni kl. 18 tar vi ned majstången! Kom och var med!

Midsommarafton:

     Kl. 9.00 börjar vi våra festligheter med att klä vår majstång! Alla intresserade är välkomna att hjälpa till, så vi kan hålla en tradition från år 1743 vid liv. Vi behöver många, som kan hjälpa till! Vi bjuder på fika/smörgås och glass. Ett bra tillfälle för dej, som är gammal barvabo, nyinflyttad, sommargäst eller bara nyfiken, att bli bekant med oss andra i Barva! Tag familjen/kompisarna med och kom!
     Kl. 14.00 startas firandet med bl. a. lotterier, chokladhjul, fiskdamm, kaffeservering, kiosk, hembygdsmuseum m. fl. aktiviteter.
     Kl. 15.00 reses majstången och därefter dans kring stången på sedvanligt vis med Susanne Källgren.
     Kent Lindén uppträder.
     Dragkampen Barva Syd mot Barva Nord.
    Välkomna!

Midsommardagen

     Kl. 13.00 Gudstjänst med kyrkkaffe


Foto ur ”Barva Socken" av Anne-Marie Barvastam från 1950


Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med idéer och förslag! Vi vill gärna ha hjälp med bladet!

Känner du någon som vill ha ”Barva-bladet” hemskickat?
Sätt in 60 kr på pg 77 31 43-3 (Kjell Ivarsson) och de fyra kommande numren av ”Barva-bladet” kommer med posten.
Glöm ej namn och adress!


Barva Framtid erbjuder Barvavapnet som dekaler och flaggor i olika storlekar och priser.

Danser i Danshallen, Barva bygdegård

Gideonsbergs IF:
Onsdagar kl. 19.00 - 23.00
29/6 Casanovas
13/7 Blender
10/8 Shake
Torsdagar kl. 19.00 - 23.00
16/6 Donnez
23/6 Cavalkad
30/6 Claes Lövgrens
 7/7 Black Jack
14/7 Jontez
21/7 Bengt Hennings
28/7 Drifters
 4/8 Streaplers
11/8 Matz Bladhs
18/8 Hedins
25/8 Mats Bergmans
  1/9 Donnez
  8/9 Claes Lövgrens
15/9 Elisa's
22/9 Cavalkad

Torshälla Motionsdansare TMD
Söndagar 17.00-20.30:
12/6 Skarvarna 
19/6 Jiges 
26/6 Thorbjörns
  3/7 Björn Edving 
10/7 Rolles 

17/7 Elisabeths Lords Trio 
24/7 Torgeirs
31/7 Holens
 7/8 Spelgänget
14/8 Eklövs
21/8 Henkes 

28/8 Löpsjötorparn


Fältstationen Rördrommen har öppet hus för allmänheten alla röda dagar från mars till och med oktober mellan kl. 9 till kl. 15.


  Datum att komma ihåg: Beachparty 16 juli, Barvadagen 4 september och Julmarknaden 3 december


Uppdaterat den 8 juni 2011, webbmaster: Anne Ivarsson,   http://www.barvabygden.se/bb-37.htm

Tillbaka till Barva-sidan