Välkommen till Barva!

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 25. Nr 3 år 2005.

Utgivare: Barva Framtid och samordnare är Anne Ivarsson


Du, som håller Barva-bladet i din hand just nu. Kan du tänka dej, att det är nummer 25. Vart har åren tagit vägen sedan starten 1998? Har du varit med från början har du fått mycken information om Barvabygden. Tack alla ni, som bidragit till att göra de olika numren så innehållsrika. Speciellt TACK till Anne för all tid och intresse Du lagt ned som redaktör. Vi niger och bockar. Till dej, som läser den första gången, vill jag säga ett speciellt välkommen!
Dags att börja sammanfatta 2005. Först några ord om höstvädret. Det finns olika teorier om varför värmen har hållit i sig så länge, men jag konstaterar bara att det var skönt så länge det varade. Men det brukar jämna ut sig. Kanske det blir en vit jul i år.
Nu säger vän av ordning, att det har väl inget hänt, för det har ju inte kommit upp några hus vid Skäggesta. Förvisso sant, men vi får inte kasta yxan i sjön. Just nu har man en fajt med plankontoret för att få vissa ändringar i detaljplanen. Det finns intresserade, som stöter på patrull vad gäller utseendet på husen. Jag hoppas att det löser sig.
    Den 5 dec. ska några från styrelsen träffa ägaren av Karlsonhus för att stämma av situationen. Nu får vi nöja oss med busskurerna vid gamla E 20.
Barvadagen blev också i år en succé. Massor av människor besökte de olika stationerna och deltagarna i veterantraktorrallyt passade på att synas på flera håll. Enbart robotmjölkningen vid Prostökna hade ca. 300 besökare! Vi samlar nu idéer för nästa år.
   Gruppledarna för de borgerliga partierna har besökt Barva. Vi hade en mycket intressant kväll, där vi fick informera om, vad vi gör och vad vi vill. Det besöket var initierat av politikerna, då man ville veta mer om bygden och om hur vi arbetar i Barva Framtid.
Vi har också haft besök av den nya näringslivsdirektören i kommunen. Hon satsade en eftermiddag tillsammans med delar av Barva Framtids styrelse. Ett besök som vi redan har haft stor nytta av.
   Vi arbetar också med att få sätta upp skyltar, som välkomnar till Barva och där vi kan informera om olika aktiviteter, som är på gång. Vi började med Vägverket, men där blev det nobben. Nu har vi en ansökan ligger hos länsstyrelsen, som vi hoppas utfaller till vår fördel. En ansökan som kostar en bra slant. Men vi måste synas!
    Nu ser vi fram mot en spännande Julmarknad i och omkring kyrkstallet och skolan, den 3 december. Som du ser, är det bara en dag i år, så vi tror på en verklig rusch den dagen. Fler bord än någonsin är bokade, så välkomna! Som traditionen bjuder, avslutas dagen med Julkonsert i kyrkan med Barvasonen Magnus Jonsson som solist.

Tack alla ni, som engagerat er för Barva Framtid i år.

Vill så önska Er ALLA en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
/Rune Johansson


Vad gjorde Springer i Barva?
Inne i Barva kyrkas kor ligger den ”Springerska graven”. En stor kalkstenshäll med tjocka lyftringar i hörnen.

Dhenne graf och steen tillhörer hennes kongl. Maij:ts Riksänkedrottningens Stat och Häradt Fougde över Elskilstuna Slott och Lähn Balthasar Springer, tillijka med des. k. Hustrur och barn.

    Jag har alltid undrat varför Balzar Springer är begravd i Barva kyrka?
På en karta över Säby från 1705 står Balzar Springer nämnd på Södra gården av Säby.
    Balzar Springer föddes 1664 och dog 1710, var slottsfogde i Eskilstuna 1698-1708 och borgmästare i Eskilstuna och Torshälla. Han var först gift med Catharina Eriksdotter Kühlman och senare omgift med Barbro Siljeström, änka efter Lars Wisslander.
    Baltzar var son till Christopher Springer, död 1669 och med Beata Balzarsdotter Salina, husfru hos änkedrottning Hedvig Eleonora (änka efter Karl X) på Gripsholms slott, död 1693 i Mariefred, hon var dotter till livmedikus Balzar Salinus. Det var faderns tredje äktenskap.
Barn i Balzars första äktenskapet var Anders, Balzar, Christopher och Elsa Beata. Barbro i det andra äktenskapet.
Sistnämnda Barbro gifte sig med häradsskrivaren Carl Åkerman. De fick sonen Carl född 1741 i Barva d. 1802 i Barva och gift med Anna Christina f. Myréen 1749-1808. De i sin tur fick 1777 den berömde sonen Nils Åkerman.
    Carl Åkerman ägde 1 mantal Yttersta, som han ärvde efter sin fader Carl Åkerman 1802.
    Nils hade sex syskon – fem bröder och en syster. Efter studier i Strengnäs Gymnasium blev Nils student i Uppsala 1797. Därefter var han informator i Åbo i 3 år. 1801 återvände han till Uppsala och tog sin magisterexamen. 1805 började han studera medicin, var såsom uppbördsläkare vid flottan med i 1808-09 års krig. 1810 promoverades han till medicine doktor och utgav en avhandling.
    Två år senare erhöll han Chirurgie Magisterdiplom. Sedan utnämndes han till prosektor i anatomi i Stockholm.
1814 blev han s.k. fattigläkare i ”staden mellan broarna” (Gamla Stan, Stockholm) en befattning som säkerligen passade honom, då han gick helt upp i sitt arbete, 1816 åtog han sig att med elektricitet behandla fattiga sjuka.
    Doktor Åkerman var enormt vetgirig och gjorde flera utlandsresor på egen bekostnad.
När hans mor, som var änka 1808 gick bort, gjordes bouppteckning på Yttersta och bröderna Åkermans svåger Inspektor Daniel Dahlström fick överta gården på förmånliga villkor. Man hade kommit överens om att han vid ev försäljning av gården skulle gottgöra svågrarna. Dahlström sålde gården snart och han fick dela med sig inkomsten.
    Åkerman gjorde studieresor och forskningar, resekostnaderna blev minimala – han gick mestadels till fots!
1818 reste han till Köpenhamn för att studera sjukinrättningar och anatomiska samlingar. Reste till Berlin, där han utförde komplicerade operationer under överinseende av den tidens förnämsta läkare.
    Till Wien och studerade antropologi och hjärnkirurgi. Därefter till Paris där han ägnade sig åt anatomi och kirurgi.
1822 utsågs Nils Åkerman till indendent vid Kongl. Djurgårds Brunn, där han använde elektroterapi och gymnastiska övningar. 1824 erhöll han professuren i anatomi.
    Ännu en resa genom Tyskland till Paris och kom hem till Stockholm 1825. I Stockholm föreläste han offentligt i antropologi för både damer och herrar, vilket var ovanligt på den tiden.
    Han var nu intresserad av att bota snedhet och missbildningar. Därför inköptes 1827 Kongl. Djurgårds Brunn, delvis med egna medel och Sveriges första ortopediska institut kunde öppnas.
    Prinsessan Josephine understödde verksamheten och inrättningen kallades Josephinska Ortopediska Institutet.
I sex år fick patienterna kost och logi hos föreståndaren. Senare fick en del sjuka bo hos anhöriga eller vänner tills 1834, då det bildades en fond till de fattiga lyttas inackordering.
    Lilla Ersta blev ett nytt ortopediskt institut 1837 och drevs under professor Åkermans ledning. Understödd av rikets ständer med ett penninganslag, fortfor han inneha anstalten till 1847, då han överlämnade den.
    Av ständerna redan 1848 ihågkommen med en pension.
    Hans banbrytande gärning fortsattes på ett gangnerikt sätt av framstående läkare vid Gymnastiskt-ortopediskta institutet, som upphörde 1924, då Karolinska sjukhuset fick ortopedisk klinik.
    Professor Åkerman utgav ett stort antal vetenskapliga arbeten inom medicinen, han översatte olika handböcker. Han utgav ”Cateches för barn och vuxna” samt tidskriften ”Helsovännen” och författade läroböcker i både tyska och franska.
    Åkerman var en livlig, verksam, man skulle kunna säga mångfrestande man. Vid sidan av sina anatomiska, kirurgiska och gymnastiska forskningar sysselsatte han sig i flera år även med linguistik. (Språkvetenskap )
   Professor Nils Åkerman framstår som mycket försynt och originell person. 1841 när Nils var 64 år gifte han sig med Emma Amalia Welin, som dock avled efter tre år.

Enligt traditionen kände han sig besvärad av att gå och fria och valde till böneman en gammal inspektor på Fiholm. Då stunden kom, när friaren själv måste uppträda frågade han:
- Har inspektor Trolle varit här?
Svar: Ja.
- Nå, talade han om giftermålsaffärer?
Samma svar.
- Nå, vill hon ha mig?
- Svar: Ja.
Så var den saken klar.

Vid 73 års ålder d. 31 jan. 1850 fick professor Åkerman sluta sitt verksamma liv i Stockholm./A.I.

Källor:
Eskilstuna-kuriren (Margareta Celsing).
Svenskt biografiskt handlexikon
Egen forskning


Man ska klä sig över sina tillgångar
Man ska äta under sina tillgångar
Man ska leva efter sina tillgångar


Barva kyrkliga syförening
Barva kyrkliga syförening hade årets auktion lördagen den 29 oktober i bygdegården, med lottdragning, lottförsäljning och kaffeservering.
Vi vill tacka alla generösa givare och köpare, som gör det möjligt att skänka medel till det, som ligger oss varmt om hjärtat. Vi har skänkt hela behållningen till Cancerfonden, Lutherhjälpen och Röda korset.
    Vi tackar Christer Björk, vår vik. komminister, som var ropare och lockade till många skratt!
   Den 12 mars samlades en grupp intresserade ”syföreningstanter” och andra för en resa till Historiska museet i Stockholm.
Temat för dagen var ”Svenska kyrkans syföreningar 1844-2004”.
   Dagen fylldes av föreläsningar om syföreningshistoria och vi fick även tillfälle att studera vackra kyrkliga textilier.
De första syföreningarna startade vanligen av högreståndsdamer, prästfruar eller lärarinnor. Syföreningarna kunde stötta och anställa t.ex. hemvårdarinnor, sjuksköterskor och diakonissor, de anordnade skolbespisningar, hjälpte fattiga familjer och äldre, de skänkte mässhakar och andra föremål till sin kyrka.
   Genom att prästen tidigare ledde arbetet i syföreningarna, fick han veta vad som hände och behövdes i socknen.

Barva Kyrkliga syförening startades i början på 1890-talet av lärarinnan Augusta Öhlander, lärarinna i Prostökna skola 1890 - 1918 och i Ekstugans skola 1918 - 1921.

Välkomna!


Barvadagen
Årets Barvadag arrangerades den 28 augusti.
Det blev åter en succe´ mycket folk i hela Barva.
Fältstationen Rördrommen med svamp, fåglar och ”vilda grannar”.
Loppmarknad vid Zentio Måleri.
Barva Kyrka med visningsgudstjänst.
Barva skola/dagis var öppet.
KarlsonHus hade tomtvisning.
Lindholms Gård, Martina Schagerlund berättade om gårdens historia och framtida verksamhet.
Cala visade sin HD-verkstad.
Pilängen IP – Barva IF och Barva Skytte var öppet.
Barva bygdegård, Barva Hembygdsförening hade kaffeservering, utställningar och muséet var öppet.
Veterantraktorrally.
Öppen ateljé, Tommy Persson, fri skapare – målningar, glas och skulptur.
Väla hantverk, hantverk m.m. från bygden och smide från gårdssmedjan.
Prostökna Gård visade sin robotmjölkning. Nippebo, Bjurkärr, knattecross och utställning av gamla motorcyklar.


Känner Du hembygden
Älskar du den!
Älskar Du hembygden
Vårdar Du den!Barva Frukt- och trädgårdsodlarförening
Årsmöte 2006 19/3 kl. 18.00 i bygdegården.

Den 11 juni följde några medlemmar med på Eskilstunas Trädgårdsförenings bussresa till Nyköpingstrakten.
Vårt första stopp blev Sköldinge, där vi besökte fam. Stenström, Håkan är stadsträdgårdsmästare i Katrineholm. De har en intressant trädgård med stenar, gångar, bäck, blommor, buskar och träd. Roliga arrangemang med taklökar och annat fanns lite överallt. Trädgården ligger i en sluttning och tar sitt vatten från en högre belägen sjö.
    Sedan besöktes Vrena Swedeponic/Santa Maria - f d Vrena Grönt. (De driver fram bl. a kryddväxter i stordrift).
Vår guide berättade om hur kryddodlingen började och hur den nu har vuxit till en hel industri, med mycket automatik. Det var spännande att se hur småplantorna sattes i långa ramar på ena sidan växthuset, och sedan sakta åkte runt, fick vatten och gödning under vägen, och var leverensklara kryddplantor i andra änden!
    Vi fortsatte till Stjernholms Slott, för en god lunch i trevlig miljö och vi hann titta på den stora bonad i lappteknik i den övre hallen. Eskilstunatraktens syföreningar har gjort en varsin ruta från sin socken/församling med ett typiskt motiv. Barva syförening har bidragit med en broderad bild av Barvaluren.
    Nästa resmål som var F11:s flygmuseum vid Skavsta. Här fick vi titta på hangaren med de gamla planen, på de bussar som innehöll all fotoutrustning och på själva museet.
    Bert Eriksson, trädgårdsingenjör, visade Nyköpings växthus, som var fulla med utplanteringsväxter och andra spännande växter. Bert följde sedan med oss för en åpromenad vid Nyköpings Hus, och med avslutning vid Tova-stugan, där vi tog en sista kopp kaffe innan hemresan. Tack för en trevlig dag!

Den 15 aug. följde vi åter med på en utflykt Eskilstunas Trädgårdsförening till Husby Rekarne.
    Vi besökte en trädgård vid Ryningsberg, där man praktiserade täckodling sedan 25 år och odlade bl. a perenner, majs och pumpor.
Mycket sevärt och mycket att tänka på!/A.I.


Gammeldags Julmarknad

Kyrkstallet i Barva


Lördagen 3 december kl. 10 - 16


Hantverkare i varje spilta och utomhus

 Kaffeservering
 Hembakat bröd
 Ponnyridning
 Aktiviteter i Barva skola och loppis

Lördagen 3 december kl. 16.00

Julkonsert i Barva kyrka


Julsånger, Solist Magnus Jonson, ack. Mats Eriksson.


_______________________________________
Samarrangemang: Barva Framtid, Barvakooperativet Solstrålarna, Kafjärdens församling.

 

 


Uppdaterat den 25 juni 2008, webbmaster: Anne Ivarsson
http://www.barvabygden.se
/bb-25.htm

Tillbaka till Barva-sidan