Välkommen till Barva!

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 21. Nr 2 år 2004.

Utgivare: Barva Framtid och samordnare är Anne Ivarsson

 


 
En Sommarhälsning
Sommar, semester, skollov, solbränna, stickande mygg och skvalande regn. Vilken underbar tid eller? Sommaren betyder olika saker för oss alla.
Somliga kanske arbetar hela sommaren, andra kommer inte ut på grund av sjukdom. Det du nu håller i handen, vill vi, att du ska känna, som en sommarhälsning. ”Från oss alla till oss alla”. Barva-bladet är något som vi vill, att du ska känna dig delaktig i. Barva Framtid är ni, som läser detta blad. Du har möjlighet att ge det fler sidor genom din medverkan. Välkommen!

Vad händer nu?
Busskurerna, som KarlsonHus byggt, har kommit. Nu är det vår sak att montera upp dem.
Samtidigt, som KarlsonHus säljer tomter för villor, arbetar man med ritningar för att bygga ett antal parhus, som bostadsrätter för + 55 eller kanske för + 20. Tipsa gärna, om ni känner någon som är intresserad.

Barvadagen den 12 september
Boka redan nu 12 sept! Då infaller Barvadagen! En dag då vi hoppas, att alla föreningar och hantverkare, kommer att presentera sig. Det blir öppet hus på flera håll och i Bygdegården finns hembygdsföreningen med kaffe, öppet museum och andra aktiviteter.

Barva Framtid
Vid årsmötet blev det inga förändringar i styrelsen. Den består av Rune Johansson ordf., Annika Agneson v. ordf., Lotta Rehn sekr., Ann-Kathrin Andersson kassör samt Bertil Zentio.
Webb- och tidningsredaktören Anne Ivarsson är adjungerad.
Våra grupper arbetar vidare och vi har fått en bra kontakt med kommunens turistchef, som vill sätta Barva på kartan. Den broschyr du fått kommer att finnas på turistbyrån.
Tillsammans med skolkooperativet arbetar vi vidare med skolans framtid.
Ett beslut på stämman säger, att alla föreningar har möjlighet, att nominera personer till styrelsen. Sedan lägger valberedningen fram sitt förslag om styrelse, men det är årsmötet, som beslutar. Varje förening kommer att få möjlighet att sända representant på styrelsemötena,
med yttranderätt.
Så vill jag önska er alla en skön sommar. Glöm inte midsommar och Bygdegården./Rune


Gamla ord i våra gårdsnamn

Bjur - bävern fanns förr över hela landet.
Bro - anlagd väg
-by tillhör de förkristna, ofta vikingatida, ortnamnen. De betyder inte alltid en ursprunglig samling gårdar utan kan också från början ha varit namn på en enstaka gård.
Böle - betesmark, nybygge och/eller nyodling
Hammar - stenig, klippig höjd, stenbacke, backe, bergklack eller en skogsbacke eller en framskjutande bergås. Namnen tycks följa gamla vattenvägar. De flesta gårdar och byar med namn på hammar är omnämnda redan på 1300 - talet.
-hult - liten skog, skogsdunge.
Lerböle - nybygget på lerjorden.
Lövnäs - minner om den förr så viktiga lövtäkten.
Otta - ljusning.
Rå - gräns, gränsmärke ursprungligen en gränspåle eller stång
Skägg, Skägge - näs eller utskjutande udde.
-sta - bostad, ställe, plats, odling, boställe, gård, ett tecken på gammal bebyggelse. Började användas redan omkring Kr f.
Stav - gräns, rågång.
Sä - sæ, sjö, hav.
Säby - byn vid sjön
-säter från kristen tid, nyodling.
-torp tillhör särskilt nyodlingsperioden fram till mitten av 1300-talet. Den äldsta betydelsen av torp syns vara terrängbetecknande ”höglänt mager ängsmark”. Senare har betydelsen glidit över till - utflyttad gård, avgärda hemman, nybygge, utflyttargård.
Vret - ett mindre gärde vanligen ett åkergärde som ligger en bit från de gärden där enhetens huvuddel av åkern finns.
Väla - vad, vadställe.
-åker tillhör de förkristna, ofta vikingatida, ortnamnen
-äng - gräsmark, med eller utan skog som var avsett för att användas för hö för vinterfoder.
Ökna - ödemark med innebörden skog.
Ör - smågrus, småsten oftast i samband med vatten och strand.

Gårdsnamn i Barva

Björntorp = Biartorp
Drötjan/Dröttjan = Långsved
Fiskartorpet = Lindesberg
Flinkens = Staväng
Fröbergs = Ytterstahult
Holmen = Barksätersäng
Marino = Namn efter en sångerska vid Stockholmsoperan.
Lite historia om stugan Marino är, att den skall ha byggts som sommarnöje, för en sångerska ”signorina Marino” vid Stockholmsoperan. Sedan överlät hon stugan till klockaren Daniel August Ölander i Barva kyrka, som var hennes musikaliske kompanjon på orten.
En annan uppgift är, att stugan uppkallats efter Marina, sångerska, dotter till den förste ägaren av stället.
Ropars = Berglund, Ropars efter en auktionsförrättare som var bosatt där.
Skyttens/Sköttens = Högbergaslätten
Trädgårds = Söderlida, Trädgårds ev. på gr av innehavarens dagsverksskyldighet i trädgården på Lindholm förr i tiden.
Trumslagartorp = Grådö
Öknaberg/Ökenberg = Vretstugan

 


Se det positiva i det negativa!

 


Några årtal
1904 - Första glasstruten gjordes. En glassgubbes papptallrikar tog slut och han lånade våfflor från grannståndet och världens första glasstrut föddes.
1914 - Elektriskt gatuljus sätts upp i Cleveland USA
1924 - Djupfrysning lanseras som konserveringsmetod.
1934 - En raket konstrueras för den tyska armén.
1944 - En datamaskin presenteras. Datamaskinen väger 5 ton och innehåller 800 km ledningar.
1954 - Plastpåsen sprids på allvar med uppfinningen polypropylen.Samverkan i bygden

På vårt senaste årsmöte i Barva Framtid bestämde vi att utveckla och förbättra vår samverkan med alla föreningar i bygden.  Vi kommer att skicka runt ett brev till samtliga föreningar, där vi inbjuder representanter att delta på våra styrelsemöten.  Då kan ordna större arrangemang m.m. tillsammans.  Vi i Barva Framtid ser fram emot ett utökat samarbete! /Lotta Rehn sekr. Barva Framtid

Snöflingan

Har du tänkt på vad bräcklig och skör en snöflinga är? Men också vad de kan åstadkomma när de håller ihop!

Elström

Nu är det ljusa kvällar och nätter, men snart blir det mörkt. Glöm inte att det är vi själva som betalar för elströmmen vid väg 900/sockenvägen! Postgiro 28 51 99 – 6 eller bankgiro 5086 - 6961, Barva Framtid och märk med ”vägbelysningen”. Tack!

Majstången

Tisdagen den 22 juni kl.18.00 tar vi ner majstången vid bygdegården! Tag med  kaffekorg!

 

Midsommar i Barva Bygdegård 2004

 

Midsommarafton

Kl. 9.00 – ca kl.12

Vi klär Majstången

 

Medtag kaffekorg

 

Alla bjuds på glass!

 

Kom och deltag, ju fler vi blir desto roligare

 

Kl. 15.00

Majstången reses

 

Dans kring stången

 

Sång och musikuppträdande av Kent Lindén

 

Vid regn uppträdande inomhus

 

Ca. kl. 18.00

Dragkamp

 

Barva syd – Barva nord

 

Den årliga dragkampen mellan Barvaborna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffeservering * Kiosk * Lotterier * Skytte * Femkamp * Fiskedamm  

Chokladhjul *  Kast på burk * Ponnyridning

     Hembygdsmuséet öppet

     Fri entré hela dagen   

                 

 Midsommardagen         

Kl. 13.00

Gudstjänst

 

Kyrkkaffe

 

Hembygdsmuséet öppet

 

Kl. 21.00 – 01.00

Dans till Gideons

 

Korv och kaffeservering

 

 

 

 

 

Välkomna!

 

Uppdaterad den 16 juni 2004   Anne Ivarsson     Tillbaka till Barva-sidan