Välkommen till Barva!

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 17. Nr 3 år 2002.

Utgivare: Barva Framtid och samordnare är Anne Ivarsson

 

Vid julmarknaden 2001 visade vi skisser på hur det skulle kunna se ut i området Skäggesta-Anderslunda vid en byggnation. Sedan dess har den nödvändiga byråkratin rullat på. Det har varit plansamråd och utställningar. Den sista detaljplaneutställningen kunde vi se under oktober månad. Den kommer att ligga till grund för byggnation.

Nu ligger det i en beslutsfas. Kommunstyrelsen tager (förhoppningsvis) beslut om planen inom kort. Nu i december fattar kommunfullmäktige det slutliga beslutet. Därefter handlar det om fyra veckors möjlig överklagandetid. Sedan kan det rulla igång.

Nordic Hästgårdar har under hösten sålt hela konceptet till Karlsonhus i Åseda. Det blir de som blir ansvariga för byggnationen. De har öppnat ett försäljningskontor i Strängnäs och en person i Eskilstuna kommer att bli ansvarig för entreprenaden.

Det rör sig om 30 villor plus 6-8 lägenheter i köpta bostadsrätter, stora tomter och inga långa raka gator. Tipsa gärna de, som du känner, som kan vara intresserade. Gärna familjer med barn.

I september var det 4 år sedan Barva Framtid bildades. Barva Framtid är alla vi som bor i Barva eller på annan plats, men med intresse av att Barva ska utvecklas. Kom med idéer om vad du anser behöver göras. Det kanske är du som har möjlighet att göra en bra "grej" som kan betyda ytterligare lyft för bygden. Vi i styrelsen lyssnar gärna på spännande idéer. Vad har då bland annat hänt på 4 år?

Förskolan tillsammans med skolkooperativet, ridleden med ca 7 mil stakad led. Ansvar för badplatsen och belysning vid vägkorsningen gamla E 20 och sockenvägen. Kyrkstallet renoverat, där nu julmarknaden blir för tredje året. Ovan nämnda byggnation på gång.

Vi har varit med och presenterat Barva på Stockholms central och funnits med två gånger i "Möt Eskilstuna". Barva finns på kartan idag. Barva-bladet har utkommit med 17 nummer.

Nu går vi vidare. Av - påfarten vid E-20 ännu ej byggd.

Ha en God jul och ett Gott Nytt Barvaår.

/Rune

ETT STORT TACK Till alla som bidragit med pengar till belysningen!! Utan pengar slocknar lamporna. Det vill vi väl inte??

Postgirot till Barva Framtid 28 51 99-6 och bankgiro 5086-6961. Märk med "Vägbelysningen" på talongen! Även ett "lysrör" finns i bygdegården för ditt bidrag.


Barva hembygdsförenings Museum 10 år

Inför 10-årsjubileet av museets tillkomst har jag blivit ombedd att redogöra för dess tillkomst. Jag börjar från början och året var 1986. Vi hade precis flyttat tillbaka till Barva och till mitt uppväxtställe. Posten som ordförande i Barva hembygdsförening blev ledig. I det läget blev jag tillfrågad, om jag kunde ställa upp. Eftersom att bli ordförande i sin hembygds hembygdsförening är något av det finaste man kan bli, retade detta min fåfänga och jag antog utmaningen.

Så var det i gång och eftersom jag visste av erfarenhet, att om en förening skall kunna överleva i alla upp- och nedgångar, som hör till, så måste det finnas en fast punkt i tillvaron. Detta tillfälle dök upp tidigare än jag anat. Ulric Celsing hade lovat hembygdsföreningen ett svinhus vid Säby. Svinhuset hade aldrig fungerat som svinhus, utan varit militärförråd. Detta skulle vi få, om vi i gengäld plockade ner ett magasin vid Sörby. Mig personligen tilltalade tanken direkt. Nu gällde det "bara" att få medlemmarna med sig. Nu skulle vi kunna få en fast punkten i tillvaron, genom ett eget museum i Barva. Styrelsen nappade. Förslaget kom upp på årsmötet 1988. Det debatterades naturligtvis. Det fanns de, som såg svårigheterna, men det fanns de, som såg samma möjligheter, som jag sett. Den ene var Hardy Edstein, som på stående fot lovade att fixa grunden och den andre var Erland Bjelkefelt. På det viset fick vi mötet med oss. Till "straff" för att vi pratat för museet och allt arbete, blev vi utsedda till kommitté för det arbetet.

Så var det "bara" att sätta igång. Kontrakt upprättades med Ulric C. Arrendeavtal med Barva Bygdegård på 49 år skrevs. Vi fick ett AMS-lag att åta sig själva grovjobbet, nedplockning av två byggnader och resning av museet. Vi själva skulle ordna med grunden och främst dess placering. Det fanns olika uppfattningar om var det skulle ligga och som tur var, var Erland envis och höll på den placering som museet nu har.

Det gick åt en del fyllning och vi fick ta grus i gropen intill Bygdegården. Det hade Domänverket lovat. Bönder och andra med maskiner, som grävare, lastare och kärror trummades ihop. Efter några timmar var det arbetet gjort och maskinerna kunde fortsätta med sina nästa jobb, vårsådden -90. Sedan var det formningen av grunden och träd fälldes lite överallt i bygden och forslades till Bondäng för sågning. Så småningom blev det en form och gjutningen kunde verkställas. Precis lagom efter gjutningen kom ett regn, så vi slapp vattna. Tala om tur.

Laget, som rev, behövde kärror för att lasta det nedplockade virket på för transport till Bygdegården. Även nu hade vi tur. Vi lyckades få tag på kärror, som inte omedelbart behövde lämnas tillbaka, utan virket kunde få ligga kvar på dem, tills det skulle plockas upp. Till sist stod det 7 fullastade kärror vid Bygdegården.

Nu var det dags för upplockning. En och annan bärlina och några bräder var förstörda, så "bygden" fick fälla ytterligare skog och "Bondängen" såga. Men det var inget svårt jobb att få "bygden" att ställa upp och Erland sågade gärna. Till taket köpte vi gammalt tegel och på baksidan fick vi betongtegel. Trappan till övervåningen fick vi fixa själva.

Jag har med avsikt här inte nämnt mer en två namn, Hardy och Erland, utan att skryta, kan jag nog säga att vi drog det tyngsta lasset. Övriga, som bidrog till museets tillkomst var så många, att jag är rädd att glömma någon. De får känna sig nöjda med att ha bidragit till att Barva har fått ytterligare en klenod.

Nu var det dags för invigning. Dagen före invigningen hade vi bjudit in alla som på något sätt bidragit till museets tillkomst till en taklagsfest.

Invigningsdagen den 30 maj 1992 kom Södermanlands hembygdsförbunds vice ordf. Yngve Larsson från Stigtomta och förrättade den tillsammans med både f.d. och nuvarande Barvabor. En trevlig avslutning efter väl förrättat värv.

Året därpå var det dags för mig att avsluta min karriär, som ordförande i hembygdsföreningen och låta andra ta över. Men en kvarstår och det är Hardy, som fortsätter arbetet, som han själv har lagt grunden till. Heder åt honom.

/Gunnar Blomberg

Njut av livet, det går inte i repris.

Turism i Barva

Barva Framtid deltar i en grupp på Turistbyrån som skall utveckla turismen på landsbygden.

Vi har blivit ombedda att göra en inventering på allt vi har som skulle kunna locka turister till oss i Barva.

Jag kommer att tänka på alla hästgårdar med verksamhet runt omkring i vår bygd och hur vi skulle kunna utveckla ett koncept runt detta med hästar, boende och andra aktiviteter i kombination med ridningen. Det finns även andra saker vi kan ta tag i. Du som har en idé - hör av dig till någon i

Barva Framtid.
Rune Johansson 016 - 930 09
Lotta Rehn 016 - 930 15
/Lotta Rehn, Barva Framtid

Det är så lätt att ge råd och så svårt att följa dom själv.

Minneslunden

Nu har Barva fått sin minneslund. Den invigdes den 28 juli av kontraktsprost Håkan Jarl. Korset, som är placerad i fin inramning av blommor och växter, har ritats av Eva Gustavsson (på exp). Korset har sedan tillverkats av Barva Hejarsmide, som även har skänkt det.

Nu tackar vi särskilt för det.

/Ingegerd Björkänge


Från Rördrommen

Eskilstuna Biodlarförening har byggt upp en föreningsbigård vid Fältstationen Rördrommen.

Ansvariga kontaktpersoner är Ursula Hentschel i Barva och Torbjörn Johansson i Kjula. Det finns en demonstrationsbikupa i södra delen av vår tomt med glas samt en del information om biodling. Biodlarföreningen har också fått utrymme i vårt skyltskåp.

Fältbiologerna kommer att ha Rördrommen som aktivitetsplats vid vissa tillfällen.

Kontaktperson för den som är intresserad av Fältbiologerna är Johanna Nilsson i Härad tel: 0152/70404

/Sten Ullerstad

 


 

Julmarknad

Kyrkstallet i Barva

7- 8 december 2002

Kl. 10.00 –15.00

Hantverkare i varje spilta:

Trasmattor Träarbeten
Sameslöjd Lappteknik
Smide Silversmycken
Glas Keramik
Porslin Marmelad
Dockkläder Vantar
Näver Löpare
Knäckklubbor Spättekakor
Pärlbroderi Broderier
Dörrkransar Mocka/skinnarb.
Torkade blommor Halmbockar
Stenarbeten

Änglar m.m

 

Adventsandakt med körsång i Barva kyrka.

Lördag 7 december kl 15.00

Komminister: Monia Thuresson, Kör: Västra Rekarne Kyrkokör,

Ackompanjemang: Marianne Viper och barnen i Barva skola medverkar.

 

Välkommen till en gemytlig julmarknad

i en genuin lantmiljö!

 

 

Arrangör: Barva Framtid och Barvakooperativet Solstrålarna


Uppdaterat den 25 juni 2008, webbmaster: Anne Ivarsson
http://www.barvabygden.se/bb-17.htm

Tillbaka till Barva-sidan