Barva Framtid logan Välkommen till Barva! Barva sockenvapen

 

Barva-bladet

 

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 1, 1998

Barva-bladet är ett litet informationsblad, som är tänkt att komma regelbundet till alla hushåll i Barva.

Ansvarig utgivare: Anne Ivarsson meila och berätta vad du vill ha med i bladet.

blomma

Tack till alla

som gjorde midsommarfirandet

i Barva Bygdegård så trevligt !

Forntida arv i Barva - En arkeologisk utställning i Barva skolans matsal sommaren 1998. De lokala hantverkarna fick tillfälle att ställa ut och sälja sina egna produkter.

Sommarcafé!

Arkeolog Ann Vinberg kom till Bygdegården och och redovisade de senaste rönen kring utgrävningarna.

Vill du bo i Barva "Kyrkby"?

 • Billiga, enkla bostäder
 • Gemensamt stall med möjlighet att ha häst, höns m.m.
 • Gångavstånd till skolan
 • Distansarbete
 • Nära kommunikationer

Ring eller skriv och berätta hur du vill ha ditt boende.

Har du tänkt på att det i sommar 100 år sedan vi fick telefon här i Barva?

Barva telefonväxel öppnade 12 augusti 1898 och automatiserades 27 augusti 1952

Barvas 3 första abonnenter var:
nr 3 - Axel Eriksson, Säby gård
nr 4 - E. G. Eriksson, Strand
nr 5 - L. G. Celsing
och senare tillkom:
nr 11A - Pettersson, Odensberg
nr 2 - E. V. Smith, Kyrkskolan

Prostökna telefonväxel öppnade 22 augusti 1898 och den var automatiserad 1949.
Prostöknas första abonnenter var: nr 3 - Axel Eriksson, Kyng
nr 4 - Claes Svensson, Prostökna gård
16 december 1902 tillkom:
nr 6 - J. A. Lindgren, Hagaborg

Men kostnaderna för telefoninnehavandet var dyra. Enbart engångs- och årsavgiften låg runt 300 kr. och det motsvarade en halv årslön för en arbetare. Därför blev telefonen en klassfråga.

Barva Framtid

Ingen kommer att göra något åt oss, och vill vi ha något gjort får vi göra det själva, och det vill vi.

Den 14 juni samlades drygt 60 personer på ett stormöte i Bygdegården för att diskutera Barvas framtid. Rune Johansson och Sven T. Nilsson höll i sammankomsten.
I utvecklingsgruppen finns:
 • Rune Johansson, LRF
 • Sven T. Nilsson, SKU
 • Lotta Trübenbach - Rehn, ordf Barvakoop. skolan
 • Christer Nilsson, v. ordf. Barvakooperativet skolan
 • Karl-Erik Blomberg, ordf Hembygdsföreningen

Vi delades in i grupper och varje grupp fick ge 5 förslag till arbetsgrupper, och de sammanställdes. Grupperna som fick flest röster blev:

 1. Avfart - rastplats
 2. Bostäder - yngre/äldre, generationsboende
 3. Bättre kommunikationer
 4. Skolan
 5. Behålla lantbrevbäraren
 6. Småföretagande/arbetstillfällen
 7. Barva-bladet
 8. Bygdesamverkan - trivselgrupp
 9. Varubil

Projektledare blev:

 • Avfart: Claes Söderberg
 • Bostäder: Robert Celsing
 • Skolan: Gun-Britt Svensson
 • Arbete/ridled Sörmland: Annikka Runströmoch Susanne Källgren
 • Barnomsorg: Maud Svensson
 • Kultur: Anne Ivarsson

Söndagen den 22/11 i Bygdegården: stormöte med redovisning för inbjudna politiker och beslutsfattare.

Barvakooperativet Solstrålarna Barva skola
Sex-årsverksamhet
Klass 1 - 6
Fritidsverksamhet
Öppen verksamhet
-----------------------
Ordför.: Lotta Trübenbach-Rehn
V. ordf.: Christer Nilsson
Markskötsel: Pelle Johansson
Städansvarig: Else-Marie Aspbring
Miljöansvarig: Kirsi Ruuska
Fastighetsskötsel: Christer Nilsson

Föreningarna i Barva

 • Barva 4H vilande: Susanne Källgren
 • Barva Frukt- och Trädgårdsodlarförening: ordf. Eivor Nilsson
 • Barva Hembygdsförening: ordf. Eivor Nilsson
 • Barva IF: kontp. Maud Svensson
 • Barva Kyrkliga Syförening: ordf. Barbro Pettersson
 • Barvakooperativet Solstrålarna: ordf. Lotta Trübenbach-Rehn
 • Barva LRF: ordf. Bengt Pettersson
 • Barva Skytte: kp. Margareta Jansson
Tillbaka till förstasidan

Uppdaterat den 25 juni 2008, webbmaster: Anne Ivarsson  
http://www.barvabygden.se
/bb-1.htm